Huisvesting is een mensenrecht

Eerste kernprincipe Housing First

Plus

Huisvesting is door de Verenigde Naties vastgesteld als mensenrecht. Housing First benadrukt het recht van dakloze mensen op huisvesting en vindt niet dat zij huisvesting eerst moeten verdienen. Daarom wordt huisvesting als eerste geleverd, zonder dat hier een tegenprestatie voor nodig is. 

 

Ieder mens moet in staat zijn om te leven in veiligheid, vrede en waardigheid. 

College voor de Rechten van de Mens 

Voor iedereen

Het is onmogelijk om vooraf te voorspellen of een huurder succesvol gehuisvest zal blijven. We geven daarom iedereen - ongeacht de beperking of verslaving - de kans om in een eigen appartement te wonen en voeren geen screening uit.

 

Om huisvesting te kunnen behouden moeten deelnemers, net als alle andere huurders in Nederland, de voorwaarden van het huurcontract naleven. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat de huur op tijd betaald wordt en er geen sprake is van overlast. Housing First ondersteunt hierbij, maar vereist geen verandering van gedrag. Behandeling is niet verplicht en niemand wordt gedwongen om bijvoorbeeld te stoppen met drinken. 

 

Een eigen voordeur

Housing First biedt mensen een 'thuis'. Dat betekent een volledig zelfstandige woning met een eigen voordeur. De bewoner heeft in zijn of haar eigen huis recht op privacy. Er kunnen nooit zomaar mensen binnenkomen en niemand anders heeft de sleutel. Daarnaast is er sprake van een wettelijke beschermde verblijfszekerheid. Het gaat dus niet om een tijdelijk onderkomen en de bewoner kan als er sprake is van goed huurderschap, nooit uit zijn of haar huis gezet worden.

Mike: “In de nachtopvang moet je op een bepaalde tijd aanmelden, op een bepaalde tijd eten, en op een bepaalde tijd gaat het licht uit. Je hebt daar geen zeggenschap over. Je bent overgelaten aan de regels. Zo zag mijn leven eruit voor Housing First.” Daarom begint Housing First met het bieden van woonruimte, als beginpunt van ondersteuning in plaats van als einddoel. Dat stelt mensen direct in staat om een leven op te bouwen, zoals zij dat willen.
> Housing First: alles begint met een huis

Plus
Housing First Gids

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

Download hier de Housing First Gids Nederland