Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning (oftewel: IMO) is gericht op situaties met meervoudige problematiek. IMO is bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden voor wie Vangnetwerk niet toereikend is. Inzet: het snel maar verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat.

Verzamelstoornis - specialisme

Verzamelstoornis of 'hoarding' is een psychiatrische aandoening, waarbij een persoon moeilijkheden ervaart met het weggooien van bezittingen. De woning van een dwangmatige verzamelaar of 'hoarder' kan zo overvol raken, dat er geen ruimte voor normale bewoning overblijft. Achter de verzamelwoede van de hoarder ligt vaak een verdrietig, soms traumatisch verleden. In Friesland heeft LIMOR zich gespecialiseerd in het begeleiden van deze mensen. Dit doen we in samenwerking met ketenpartners, zodat de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding krijgt. 

Voor meer informatie neemt u contact op met VGE Friesland Noord, mw. Liset de Ree, 085 485 6000.

 

Aanmelden