Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning (oftewel: IMO) is gericht op situaties met meervoudige problematiek. IMO is bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden voor wie Vangnetwerk niet toereikend is. Inzet: het snel maar verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat.

 

 

Aanmelden