Kernprincipes Housing First

Plus

Met Housing First bieden we mensen een kans op een beter leven. Een leven waarbij in het meest ideale geval de dakloosheid blijvend beëndigd wordt.

 

Huisvesting is hierbij essentieel. Daarom krijgt elke deelnemer allereerst een plek om te wonen. Met Housing First bieden we echter veel meer dan alleen een thuis. Het perspectief op een beter leven is een samenspel van verschillende factoren.


De acht kernprincipes van Housing First vormen de basis van de ondersteuning en zijn van elkaar afhankelijk. We hanteren de principes dan ook zorgvuldig en in samenhang met elkaar. 

  1. Huisvesting is een mensenrecht

  2. Keuze en regie voor deelnemers

  3. Scheiden van wonen en zorg

  4. Herstelondersteuning

  5. Harm reduction

  6. Actieve betrokkenheid zonder dwang

  7. Persoonsgerichte begeleiding

  8. Flexibele ondersteuning zo lang als nodig

 

Housing First Gids

Lees meer over de kernprincipes in de Housing First Gids. LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden.