Klachtenprocedure

Plus

Ik heb een klacht...wat nu? 

Bij LIMOR stellen we alles in het werk om jou zo goed mogelijk verder te helpen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over je begeleider of over de ondersteuning die je ontvangt. Wat kan je doen als je een klacht hebt? 

Samen zoeken naar een oplossing

Mocht jij ergens ontevreden over zijn dan horen we dat graag, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Bespreek je klacht daarom eerst met je vaste begeleider(s) en/of diens leidinggevende. Lukt dit niet of leidt het niet tot de gewenste oplossing? Neem dan contact op met één van onderstaande klachtenfunctionarissen. 

Klachtenfunctionaris

Misschien is het bespreken van je klacht niet gemakkelijk voor je. In dat geval kun je de klachtenfunctionaris schakelen die jou en LIMOR helpt. Dat doet hij/zij niet door te zeggen of je klacht terecht of onterecht is, maar door te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is. De klachtenbemiddelaar werkt onafhankelijk en kiest geen partij. Natuurlijk is alle informatie die je deelt met de klachtenfunctionaris vertrouwelijk. 

Onze klachtenfunctionarissen zijn Liesbeth Schagen en Alie de Hoog-Mouw. Zij zijn bereikbaar via telefoon, mail of post:
Telefoon: 0183-682829
Mail: klachten@cbkz.nl
Post: Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem
 

Eén van de klachtenfunctionarissen neemt na ontvangst van de klacht binnen enkele werkdagen contact met je op.

 

Klachtencommissie

Als je er onverhoopt met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kan je je klacht indienen bij de interne klachtencommissie of de externe geschillencommissie. De klachtencommissie zorgt dat jouw klacht op de juiste manier kenbaar wordt gemaakt in de organisatie en integer wordt behandeld. Zij ondersteunen je gedurende het hele traject. De klachtencommissie is per brief bereikbaar via:

Klachtencommissie
t.a.v. de voorzitter klachtencommissie
Postbus 8008
8903 KA Leeuwarden

Melding incidenten

Incidenten komen gelukkig niet veel voor, maar als ze voorkomen is het eigenlijk altijd onverwacht. We spreken van een incident wanneer een gebeurtenis in ernstige mate jouw gevoel van veiligheid, respect en bestaanszekerheid bedreigt. Een incident kan schade aanrichten op psychisch, lichamelijk en/of materieel vlak. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door direct handelen (of het uitblijven van handelen) door één of meerdere medewerkers, cliënten of derden. Een incident kan ook ontstaan door onvolkomenheden in een voorziening of in de directe omgeving, waardoor iemand struikelt, valt en dergelijke.

Wanneer je een incident meemaakt kan je dit melden via een ‘melding Incidenten-kaart'. Jouw begeleider kan hierover meer vertellen. Daarnaast kan een incident natuurlijk ook gedeeld worden met de klachtenfunctionaris.