Klachtenprocedure

Plus

Melden van klachten en incidenten

LIMOR vindt het belangrijk u zo goed mogelijk verder te helpen. Is er desondanks toch iets waarover u niet tevreden bent? Bespreek dit dan eerst met uw vaste begeleider en/of eventueel met zijn of haar leidinggevende. Komt u er samen niet uit, of vindt u het lastig om uw onvrede of klacht te bespreken, neem dan contact op met één van onderstaande klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris zoekt naar een oplossing door te bemiddelen tussen u en uw begeleider.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en neutraal ten opzichte van zowel u als LIMOR en kiest daarom geen partij. Zij werkt op basis van vertrouwelijkheid. Dat betekent dat alles wat u met haar bespreekt, zij aan niemand vertelt als u dat niet wilt.

De klachtenfunctionarissen zijn Liesbeth Schagen en Alie de Hoog-Mouw. Zij zijn bereikbaar via telefoon, mail of post:
Telefoon: 0183-682829
Mail: klachten@cbkz.nl
Post: Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

Eén van de klachtenfunctionarissen neemt na ontvangst van de klacht binnen enkele werkdagen contact met u op.
 

Klachtencommissie

Indien u er met de klachtenfunctionaris onverhoopt toch niet uitkomt, kunt u vervolgens de klacht indienen bij de interne klachtencommissie of de externe geschillencommissie. 
De klachtenfunctionaris geeft u hierover meer informatie en zal u, indien gewenst, helpen bij het indienen van uw klacht.

De klachtencommussie kan u uw klacht op de juiste manier kenbaar te maken in de organisatie en zorgt dat hier goed mee wordt omgegaan. Zij ondersteunen u gedurende het hele traject. U kunt de klachtencommissie bereiken via:

Klachtencommissie
t.a.v. de voorzitter klachtencommissie
Postbus 8008
8903 KA Leeuwarden

Melding incidenten

Wanneer een gebeurtenis in ernstige mate de gevoelens van veiligheid, respect en bestaanszekerheid bedreigt, spreken we van een incident. Een incident kan schade van psychologische en/of lichamelijke en/of materiële aard tot gevolg hebben.

Incidenten komen gelukkig niet veel voor, maar als ze voorkomen is het eigenlijk altijd onverwacht. Het kan ontstaan door direct handelen (of het uitblijven van handelen) door één of meerdere medewerkers, cliënten of derden. 

Een incident kan ook ontstaan door onvolkomenheden in een accommodatie of in de directe omgeving, waardoor iemand struikelt, valt en dergelijke. Wanneer u een incident meemaakt kunt u dit melden. Dat kan via een ‘Melding Incidenten-kaart'. Uw begeleider kan u hier meer over vertellen. Daarnaast kunt u, als u dit prettig vindt, het incident uiteraard ook delen met de Klachtenfunctionaris.

Klik hier voor het complete Klachtenreglement van LIMOR