LIMORfonds

Gelukkig zijn er mensen die zich betrokken voelen bij de kwetsbaren in de samenleving en bij de situatie van dak- en thuislozen. En zich niet alleen betrokken voelen maar dit ook tonen in de vorm van een donatie. Gelukkig, want nieuwe, noodzakelijke projecten en initiatieven worden niet altijd gedekt door subsidies of andere overheidsbijdragen. En dus is extra financiering meer dan welkom. LIMOR is dan ook erg blij met de donateurs van het LIMORfonds.

Donateur worden?

Blijk geven van uw betrokkenheid bij onze doelgroep en het mooie werk wat LIMOR elke dag voor mens en maatschappij voor elkaar krijgt? Word ook donateur van het LIMORfonds. We waarderen het zeer dat u op deze wijze kenbaar maakt dat u achter ons werk staat en bewogen bent met onze cliënten. Zo maken we ons samen sterk voor kwetsbare mensen in de samenleving.

Een donatie, gift of legaat aan het LIMORfonds schenken is mogelijk door een bedrag over te maken op bankrekening NL 92 ABNA 0538 2092 24 ten name van het LIMORfonds.