LIMORkwaliteit

Plus

Beter waar het beter kan

LIMOR is een HKZ-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten. We hanteren een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking. Onze HKZ-certificering is onlangs weer verlengd tot en met 2018.

Cliënttevredenheid

Cliënten belonen LIMOR met een dikke acht voor haar begeleiding en ondersteuning. Dat is de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek, dat in maart 2017 gepresenteerd werd. Een resultaat waar we trots op zijn!

Het onderzoek werd uitgevoerd door TRIQS in het vierde kwartaal van 2016. LIMOR is heel tevreden met deze positionering. Uiteraard blijven we, in samenwerking met de Centrale Cliëntenraad, actief werken aan het verder optimaliseren van de kwaliteit van onze ondersteuning.

Medewerkerstevredenheid

HPO staat voor High Performance Organization en geeft inzicht in de sterke kanten en het verbeterpotentieel van een organisatie. Volgens de uitkomst van een in 2012 gehouden HPO-diagnose scoorden we hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare zorginstellingen (6.9) maar mochten we ons nog geen HPO-organisatie noemen. In 2015 is een nieuwe meting uitgevoerd en scoorden we een 7.4! Een lichte stijging ten opzichte van de eerdere meting, maar het HPO center noemt dit een knappe prestatie gezien de context waarin onze organisatie zich bevindt: ondanks alle externe ontwikkelingen behalen we toch de norm met een stijging van circa 0,2 punt per jaar. Daar zijn we best een beetje trots op!