Logeerhuis

Het Logeerhuis is in het leven geroepen voor dakloze jongeren en ‘bankhoppers’: jongeren zonder eigen woonplek die blijven ’hoppen’ van het ene logeeradres naar het andere adres, veelal van vrienden en kennissen. Het Logeerhuis combineert huisvesting met acute zorg en dagactivering waarbij opleiding of werk centraal staat. We voorkomen hiermee dat deze jongeren verblijven tussen de oudere, vaak verslaafde, daklozen en buigen de dreigende negatieve spiraal om naar actieve deelname aan de samenleving. Het Logeerhuis is een samenwerkingsverband van de Gemeente Zwolle, De Herberg, Leger des Heils en LIMOR.

Aanmelden