Loslaten

De situationele begeleiding van LIMOR is gericht op iemands zelfredzaamheid en de uitzichtloze complexiteit van de problemen. Vanuit hernieuwd zelfvertrouwen in een stabiele situatie zijn cliënten weer in staat voorzichtig hun plek te pakken in de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Zo kan LIMOR hen weer veilig loslaten en kunnen zij zelf, soms letterlijk, hun oude leefsituatie en leefpatronen loslaten. Soms is aanvullende begeleiding voor korte of langere tijd wenselijk, bijvoorbeeld vanuit eerstelijns zorg zoals wijkteams.

Samenwerken op ieder niveau

Daarom zijn onze inspanningen ook gericht op het creëren van kansen in de omgeving. Denk aan familie, vrienden, buren, kerkgenoten en vrijwilligers. Daarnaast werken we graag samen met voorzieningen, zoals GKB, thuiszorg, jeugdzorg, wooncorporaties, maatschappelijk werk, wijkteams en GGZ. Dé manier voor gemeentes om problematiek zoals overlast, vandalisme en de situatie van (niet) zichtbare daklozen vanaf de basis op te lossen, in plaats van te bezweren. Uiteraard verschillen onze samenwerkingsverbanden per regio, provincie en gemeente.

Zelfstandig leven

Niet pappen en nathouden dus. Loslaten! Een risico? De praktijk bewijst het tegendeel. Vanaf de start heeft de vaste begeleider van LIMOR de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt aangewakkerd en is gewerkt aan een groeiend (zelf)vertrouwen en (zelf)respect. Vanaf de start hebben cliënt en begeleider een gelijkwaardige positie ingenomen en is het actieplan in samenspraak afgesproken. Persoonlijk commitment maakt vastomlijnde regels (die het proces doorgaans eerder tegenwerken dan stimuleren!) overbodig. Het creëert sneller een veilig, stabiel uitgangspunt voor een zelfstandig leven zonder LIMOR. Opvangen, aanpakken, loslaten: zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Typisch LIMOR.

Aanmelden