Situationeel begeleiden de begeleidingsmethodiek van LIMOR

Situationeel begeleiden

Plus

De juiste begeleiding op het juiste moment, dat is de begeleidingsmethodiek Situationeel begeleiden van LIMOR in een notendop. De kracht van de methodiek ligt in het continu aansluiten bij de cliënt en diens situatie in het moment om van daaruit begeleiding op maat te bieden. Situationeel begeleiden heeft een dynamisch karakter wat zich kenmerkt door het continu alert zijn, het vroegtijdig signaleren en aansluiten bij wat de cliënt op dit moment in deze situatie nodig heeft.

 

Vanaf de basis

LIMOR lost op vanaf de basis. Wat heeft een cliënt als eerste nodig voor rust en stabiliteit? Wat is nodig om het vertrouwen te herwinnen? Wat kan en wil iemand zelf nog? Dat noemen we Situationeel begeleiden, volgens ons de sleutel tot succesvol herstel en rehabilitatie.

Begeleidingsmethode ontwikkeld door LIMOR

Situationeel begeleiden is een theoretisch onderbouwde methode, ontwikkeld door LIMOR vanuit de praktijk én gericht op de praktijk. Situationeel begeleiden is gericht werken aan herstel. Het is een maatwerkmethode om te werken met mensen met meervoudige problematiek. 

Motivatie en competenties als basis

De basis van onze begeleidingsmethodiek Situationeel begeleiden is gebaseerd op motivatie en competenties van cliënten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Anders gezegd: wat wil en kan iemand. Dit wordt door cliënten als zeer helder ervaren en levert goede resultaten op. De motivatie gaat in de begeleidingsmethodiek over zelfvertrouwen en toewijding, de competentie gaat over kennis, ervaring en vaardigheden. Afhankelijk van de situatie en de aan- of afwezigheid van competenties en vaardigheden, kiest de begeleider een benadering die bij de cliënt en diens situatie past. Hierbij staan de wensen en de behoefte van de cliënt centraal.

 

Hoe ga je om met mensen die overal buiten de boot vallen? En wat maakt de begeleidingsmethodiek van LIMOR zo succesvol?

Situationeel begeleiden gaat over het toepassen van de juiste benaderingswijze voor het begeleiden van cliënten in uiteenlopende situaties. Het gaat over dialoog gestuurd werken en continu aansluiten bij de veranderende situatie van de cliënt. Zonder daarbij het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen. Het gaat ook over de kracht van de intrinsieke motivatie en competenties die elke cliënt in zich heeft. Ook al lijken die soms onzichtbaar. Situationeel gaat verder over samenspraak met de cliënt en het bereiken van wezenlijke, duurzame resultaten in de begeleiding.

rehabilitatie a la LIMOR

Maar waar het vooral om draait in deze methode, zijn de mensen. Mensen die professioneel willen handelen in de praktijk, ten behoeve van mensen die deze professionele aanpak zo hard nodig hebben. Dat doen we met een helder hoofd, warm hart en onvermoeibare inzet. 

Begeleidingsmethodiek gericht op stabiliseren en verbeteren

De begeleiding is gericht op het stabiliseren en verbeteren van de situatie van de cliënt op vier pijlers: een stabiel inkomen en financiële situatie; stabiele huisvesting; het (weer) actief meedoen in de maatschappij; het inzetten of het opbouwen van steun uit iemands eigen netwerk. LIMOR is van mening dat ieder mens naar eigen tevredenheid, zowel persoonlijk als maatschappelijk, moet kunnen functioneren in een omgeving van zijn/ haar keuze. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

 

Meer weten over onze begeleidingsmethodiek Situationeel begeleiden? Neem contact op!

De ondersteuning van LIMOR is altijd maatwerk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via: 085 – 485 6000, per e-mail: info@limor.nl of via ons contactformulier.

Plus

Adressen

Bestuurs-en bedrijfsbureau

Oostergoweg 1e en 1g, 8911MA Leeuwarden
T

Voor informatie of algemene vragen kunt u bellen met 085 485 6000 of stuur een e-mail naar: info@limor.nl

 

Contact