Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Bij de entree van de locatie, waar de viering van het tienjarig bestaan van Housing First Friesland plaatsvindt, wordt de toon gelijk gezet. Aan het plafond hangt een levensgroot doek met daarop afgedrukt een gedicht over dakloosheid. Op weg naar een zitplek in de zaal sieren prachtige kunstwerken de route. Elk met een eigen, uniek verhaal. Verhalen waarin de talenten van deze kunstenaars, allen ex-dakloos, worden verteld. 

 

Dat vormt de rode draad van deze feestelijke bijeenkomst die LIMOR organiseert: de kracht die bij mensen loskomt als zij een veilig thuis hebben. ‘Wat is daarvoor nodig?’, vraagt Frank Engelbertink, ervaringsdeskundige, aan het publiek. Hij steekt vervolgens een sleutel in de lucht. ‘Hiermee krijg je je vrijheid en je leven terug.’

Verschillende sprekers deze middag, waaronder Melanie Schmit van Housing First Nederland, benadrukken de succesvolle werking van Housing First. ‘Maar liefst 83% van de deelnemers behoudt hun woning.’ Maar: ‘Er is ook werk aan de winkel. Dakloosheid groeit en slechts 6% van de daklozen weet de weg te vinden naar Housing First.’

Reden te meer voor LIMOR om zich in te blijven zetten voor mensen die op straat belanden. 'Net zoals tien jaar geleden, toen we geconfronteerd werden met een groep mensen in de opvang die geen stap verder kwam', vertelt Marissa van der Molen (regiodirecteur LIMOR). 'Samen met onze ketenpartners sloegen we de handen ineen. Dat was de start van Housing First Friesland.' 

De boodschap deze middag: Housing First werkt. De oproep: laten we samen blijven bouwen aan Housing First. Want iedereen heeft recht op een veilige plek. 

 
 

Delen: 
Plus

LIMOR is verheugd aan te kondigen dat Timo de Grefte, sinds mei 2023 werkzaam als interim-bestuurder, nu officieel is benoemd tot vaste bestuurder van de organisatie. Deze beslissing komt voort uit de tevredenheid over zijn prestaties en het vertrouwen in zijn capaciteiten om de strategische koers van de organisatie verder vorm te geven.

 

Nyncke Bouma, voorzitter Raad van Toezicht: "Tijdens zijn interim-functie heeft de Grefte zich bewezen als een visionaire en effectieve leider. Zijn vermogen om de uitdagingen van de organisatie aan te pakken en positieve veranderingen teweeg te brengen, heeft indruk gemaakt op zowel de Raad van Toezicht, directie als de medewerkers.”

 

Toegewijde bestuurder

Wat de Grefte onderscheidt, is niet alleen zijn professionele bekwaamheid, maar ook zijn grote betrokkenheid bij de doelgroep van de organisatie. Als zorgorganisatie voor mensen met complexe problemen heeft LIMOR een toegewijde bestuurder nodig, die niet alleen de strategische visie kan vormgeven, maar ook een hart heeft voor degenen die de zorg het hardst nodig hebben.

In een reactie op zijn permanente aanstelling merkt de Grefte op: "Ik voel me zeer vereerd om als vaste bestuurder te worden benoemd bij LIMOR. De passie van de medewerkers en de impact die we hebben op de levens van mensen met complexe problemen, hebben me diep geraakt. Samen met het toegewijde team zal ik blijven streven naar excellentie in zorg en onze organisatie verder ontwikkelen."


LIMOR kijkt uit naar de voortzetting van de vruchtbare samenwerking met de Grefte en is overtuigd dat zijn leiderschap de organisatie zal blijven versterken en uitbreiden.

Delen: 
Noaberschap: dit is geen loze kreet in Hardenberg. Het betekent dat mensen naar elkaar omzien, elkaar ondersteunen. Vanuit deze solidariteit is ook de nieuwe samenwerking van de ‘noabers’ PerspektieV, LIMOR en De Makelij vormgegeven. De drie maatschappelijke zorgverleners gaan vanaf juli in Hardenberg hun zorgaanbod op elkaar afstemmen en samenvoegen, zodat elke cliënt de hulp vindt waar hij of zij behoefte aan heeft. Het aanbod wordt hiermee completer, gevarieerder en eerder inzetbaar.


“Voortaan kunnen we bij onze partners terecht, als we een zorgtraject met een cliënt uitstippelen maar bepaalde zorg zelf niet aanbieden”, aldus Marissa van der Molen, directeur Noord/Oost bij LIMOR. “Het zorgpalet wordt veel kleurrijker”, vult Stephan Dijkstra aan, oprichter en directeur van PerspektieV. “Maatwerk zelfs.”

De samenwerkingspartners

PerspektieV begeleidt kinderen en jongeren van 4 t/m 27 jaar en biedt systemische behandeling en begeleiding aan gezinnen. LIMOR ondersteunt mensen met meervoudige problematiek en/of ernstige psychische, psychiatrische- en/of verslavingsaandoeningen. De organisatie helpt hen (weer) mee te doen aan de maatschappij. De Makelij is een sociale onderneming, die haar dagbestedingsdeuren opent voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die een andere taal spreken en/of een beperking hebben. Ook werken er veel vrijwilligers. Door met deze gemixte groep samen te werken heeft de Makelij een laagdrempelige, samenbindende functie in de gemeente Hardenberg gecreëerd.

“Zo kunnen cliënten die nog niet toe zijn aan een baan op de arbeidsmarkt, werkervaring opdoen bij De Makelij en zo hun kansen op re-integratie vergroten”, aldus stichter en directeur van De Makelij, Anne Meijer. “En LIMOR en PerspektieV zijn gespecialiseerd in complexe problematiek. Als we een vermoeden hebben dat er van alles speelt bij de mensen in onze werkplaats kunnen we ons nu heel gemakkelijk tot onze partners wenden.”


Samenwerkingsverband warm onthaald door gemeente Hardenberg

“Ons DNA lijkt sterk op elkaar”, beaamt Dijkstra. “Het is dan ook niet vreemd dat we elkaar als samenwerkingspartners gevonden hebben. Én dat gemeente Hardenberg, die onze samenwerking al bekrachtigd heeft, ook veel in deze krachtenbundeling ziet.” 

Hoewel de samenwerkingsovereenkomst pas onlangs getekend is, hebben de mensen in de zorgteams al eerste gezamenlijke successen geboekt. In de toekomst is het de bedoeling dat de drie zorgverleners ook zorgarrangementen samenstellen. Zo zijn PerspektieV en LIMOR een specialistisch aanbod rondom echtscheidingsproblematiek in Hardenberg aan het opzetten, met zorg voor ouders en kinderen. Van der Molen: “En we willen een gedeeld aanmeldloket instellen. Maar eerst maar eens de mouwen opstropen. ‘Noodnoabers’ noem je de kleine kring waar je je in geval van nood tot wendt? Ja, dat zijn we wel.”

Delen: 
Plus

Per 8 mei 2023 is Timo de Grefte als interim-bestuurder bij LIMOR gestart. Hij volgt hiermee vertrekkend bestuurder Aart van Walstijn op.

 

Walstijn zet zijn loopbaan als bestuurder voort bij BCM Ouderenzorg in Groningen. De Raad van Toezicht heeft na een zorgvuldige sollicitatieprocedure in De Grefte een opvolger gevonden, die naar verwachting een jaar bij LIMOR betrokken zal zijn. 

 

Nyncke Bouma, voorzitter Raad van Toezicht: “Wij zijn verheugd met de benoeming van Timo de Grefte als interim-bestuurder van LIMOR. De Grefte heeft een lange staat van dienst in de geestelijke gezondheidszorg, o.a. als bestuurder bij GGZ Friesland. Ook was hij ruim negen jaar voorzitter van de raad van bestuur van GGNet, een ggz-organisatie in Gelderland. Met de aanstelling van De Grefte hebben wij er alle vertrouwen in dat de uitgezette koers van LIMOR in het komende jaar gecontinueerd wordt en hij een positieve bijdrage zal leveren aan de dienstverlening van de organisatie. Wij danken Aart van Walstijn voor zijn betrokkenheid bij LIMOR en wensen Timo de Grefte succes toe in deze nieuwe functie.”

 

Kern van LIMOR

De Grefte: “LIMOR is een prachtige organisatie die zich daadwerkelijk bekommert om mensen die een nieuwe start in hun leven nodig hebben. ‘Opvangen, aanpakken en loslaten’ is de kern van LIMOR en komt dicht bij mijn eigen kern. Hoe mooi is het dat ik daaraan bij mag dragen!"

 

Delen: 
Plus

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Ando Rokx is per 27 januari 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van LIMOR. De keuze voor Rokx is gebaseerd op zijn ervaring als behandelaar en directeur binnen de GGZ en vanwege zijn deskundigheid in verslavings- en psychiatrische problematiek. 
 

Ando Rokx (1966) is op dit moment ook directeur Behandelzaken bij INVIVO, een ambulante GGZ-instelling voor jeugd en volwassenen. Hij beschikt, naast aansturende ervaring, ook over verrijkende kennis met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende zorgprogramma’s. Als behandelaar in de verslavingszorg heeft Rokx bovendien ruim inzicht gekregen in de dagelijkse werkelijkheid van uitvoerende zorgprofessionals, en van cliënten en hun naasten. 
 
Zelf zegt hij over het leveren van kwalitatieve en passende zorg:

Herstel en behandeling gaan niet alleen over symptomen en ziekte, maar ook over persoonlijke waarden, participatie, verbinding en kwaliteit van leven. Ik geloof in het concept ‘positieve gezondheid’, het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan.

Met zijn opvattingen sluit Rokx nauw aan bij de visie en missie van LIMOR, dat inzet op de positieve bekrachtiging van de cliënt en het betrekken van diens eigen netwerk tijdens het zorgtraject.

Nyncke Bouma, voorzitter van de Raad van Toezicht van LIMOR, over de komst van Ando Rokx:

Met Ando krijgen we binnen de RvT een lid met veelzijdige inhoudelijke en ervaringsdeskundige kennis. In onze rol als toezichthouder en strategisch partner van LIMOR hebben we het cliënt perspectief, kwaliteit en de begeleidingsopdracht met Ando’s ervaring nog beter geborgd.” 

Delen: 
Plus

Op 9 februari 2023 worden 26 woonstudio’s aan de Oostergoweg – in bijzijn van wethouder Hein Kuiken van gemeente Leeuwarden - officieel geopend. De woonlocatie met ambulante begeleiding is een gezamenlijk initiatief van Wender, LIMOR, het Leger des Heils (hoofdhuurder) en Socaal Domein Fryslan vanuit de Brede Aanpak Dakloosheid. De studio’s zijn bedoeld voor doorstromers uit de nacht- en dagopvang en crisisopvang. 

 

Zo snel mogelijk een veilig, eigen thuis

Het gezamelijke initiatief voor de woonstudio’s aan de Oostergoweg komt voort uit het integrale programma Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân en sluit perfect aan bij het convenant Weer Thuis. Een belangrijk doel van het programma en het convenant is om de maatschappelijke opvang zo in te richten dat mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, de begeleiding ontvangen die ze nodig hebben en zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar een eigen thuis. De woningen zijn bedoeld voor alleenstaanden vanaf 21 jaar, die zelf de huur betalen. De verwachting is dat de bewoners een tot twee jaar in de woning verblijven en daarna doorstromen. Erik Tavenier, teammanager Ambulant Leger des Heils Noordoost: “We zien dat de woningen kansen bieden voor mensen die (langdurig) dak- en thuisloos zijn geweest.
 

Samenwerking versterkt 

Leger des Heils, LIMOR en Wender werken voor het eerst op deze wijze samen. Nynke Plantinga, manager primair proces van Wender, vertelt over deze unieke samenwerking: “Als zorgaanbieders in de regio raken we steeds beter ingespeeld op elkaar en op de bewegingen in het zorglandschap. We constateren dat samenwerking versterkt: om de expertise te leveren die nodig is en om elkaar aan te vullen zodat er een dekkend zorgaanbod is voor onze cliënten.”

Marissa van der Molen, regiodirecteur Noordoost van LIMOR: “We streven naar het gezamenlijk oplossen van knelpunten die ‘een gewoon thuis’ in de weg staan en willen ontwikkelings- en herstelgericht begeleiden, met aandacht voor activering en (arbeidsmatige) dagbesteding.”

 

[Op de foto: wethouder Kuiken onthult het bord op de nieuwe voorziening, met daarop de namen van de drie deelnemende organisaties]
Delen: 
Plus

Het Housing First-team van LIMOR neemt op donderdag 2 februari in Utrecht een award in ontvangst. De prijs wordt uitgereikt door Housing First Nederland, tijdens de bekendmaking van een onderzoek over Housing First door het Trimbos-instituut. 

 
In opdracht van Housing First Nederland is het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheidszorg, verslavinszorg en maatschappelijke zorg, een onderzoek gestart onder 15 Housing First-praktijken naar de relatie tussen modelgetrouwheid en effecten van Housing First. Uit dit onderzoek blijkt Housing First LIMOR in Friesland - samen met een praktijk uit Arnhem - het hoogst te scoren op modelgetrouw werken en cliënttevredenheid. 
 
Voor dit onderzoek heeft het Trimbos-instituut met elke deelnemende Housing First-praktijk kennisgemaakt. Met input van de praktijken en experts is de oorspronkelijke (Amerikaanse) modelgetrouwheidsschaal aangepast aan de Nederlandse context. Bij elke deelnemende praktijk heeft een modelgetrouwheidsmeting plaatsgevonden, om in kaart te brengen in hoeverre een praktijk werkt volgens het model. LIMOR scoort hierin het hoogst, alsook op het gebied van cliënttevredenheid. De resultaten van dit onderzoek worden begin februari 2023 gepubliceerd. 

Marissa van der Molen, regiodirecteur Noordoost (LIMOR): “Housing First biedt deelnemers zichtbaar iets dat ze (wel!) kunnen bereiken en behouden en dat is prachtig om te zien. Onze modelgetrouwheid werkt! Wat is deze award een opsteker voor onze deelnemers, collega’s en ketenpartners.”

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Het is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject. De gedachte hierachter is dat de rust die een dak boven het hoofd met zich meebrengt zorgt voor een positief effect op het vervolg van het zorgtraject. Meer lezen over LIMOR en Housing First? Lees hier verder. 

Delen: 
Plus

Het is een plek van hoop voor de toekomst. Een plek waar mensen die dakloos raakten hun leven voorzichtig weer op de rit proberen te krijgen, en ondersteund worden bij de ups en ongetwijfeld ook downs die dat met zich meebrengt. Het gaat over de 26 woonstudio’s aan de Oostergoweg in Leeuwarden die LIMOR, in een intensieve samenwerking met het Leger des Heils en Wender en Sociaal Domein Fryslân de afgelopen maanden heeft gerealiseerd in het kader van de Brede Aanpak Dakloosheid. Ruben heeft zo’n twee weken geleden als een van de eersten zijn intrek genomen in een van de doorstroomwoningen. ''Dit is een eerste stap. Hier krijg ik rust.”

 

*bron: Leger des Heils


'Ik kwam niet meer thuis'

Het appartement is klein, maar heeft alles wat Ruben nodig heeft. Het oogt modern met spierwitte muren en pvc-vloer met houtlook. De inrichting ervan vraagt nog wat aandacht, want meubels ontbreken nog. Met uitzondering van een stoel en een kledingkast, die opvallend netjes is ingericht. Op de grond pal naast de kast een rij met sneakers. Een ding is wel duidelijk: Ruben ziet er graag verzorgd uit.

Hij woonde in Heerenveen en werkte 40 uur per week als elektricien. ''Met de coronacrisis in 2020 begon voor mij de ellende’’, steekt hij van wal. ''Ik kon niet meer werken en moest WW aanvragen. Dat liep niet soepel. Drie maanden heb ik van mijn eigen geld geleefd. Tot ik in mei 2020 impulsief iets heb gedaan.” Ruben is even stil en schudt zijn hoofd, alsof hij het zelf nog steeds niet kan bevatten. ''Ik kwam niet meer thuis.”


Ondertekenen huurcontract

Ruben belandde in de gevangenis, waar hij tot juli vorig jaar verbleef. Dankzij de moeder van zijn dochtertje van 4 krabbelt hij weer op. Hij is haar intens dankbaar, want dankzij haar liepen zijn schulden niet nog verder op. Ze regelde heel wat papierwerk en staat ook nu voor hem klaar. Ze heeft zojuist een emmer met sop gevuld om de vloer te kunnen dweilen, maar moet nog even geduld hebben. Er wacht iets belangrijkers voor Ruben: het ondertekenen van zijn huurcontract.

Bij het verlaten van de gevangenis had hij geen dak meer boven zijn hoofd en sliep tijdelijk bij anderen. Tot hij bij de inloopvoorziening voor dak- en thuisloze mensen van het Leger des Heils in Leeuwarden terechtkwam. Met tegenzin. Hij bekent: ''Ik wilde niets met de reclassering te maken hebben, maar zij verwezen mij naar het Leger des Heils. Tja, een plek voor daklozen...” Hoewel Ruben zichzelf niet als een dakloze beschouwde, besloot hij toch de drempel over te stappen. Een beslissing waar hij achteraf geen spijt van heeft gehad.


Met passie

Op de vraag wat het Leger des Heils voor hem betekent, antwoordt Ruben resoluut: ''Het gaat niet om de naam Leger des Heils, maar om de mensen die er werken. Zij maken het Leger des Heils. Bart en Anna… en al die anderen. Of je nu tosti’s klaarmaakt of schoonmaakt, dat maakt niet uit. Zij doen hun werk allemaal met passie. Zij zien iedereen als mens. Dáár gaat het om.”

Ze hielpen ook Ruben, met als resultaat dat hij eind juli zijn eigen woonstudio, met daarbij ambulante begeleiding, aan de Oostergoweg kon betrekken. Ruben weet exact wat hem te doen staat. ''Ik moet eerst zorgen dat ik mijn financiën weer op orde heb. Dat ik uit de schuldsanering kom. De afgelopen maanden heb ik hier en daar gewerkt, maar het gaf veel stress dat ik geen eigen plek had. Ik moet nu eerst m’n rust weer zien te vinden. Alles ligt daarom even stil, maar ik wil zo snel mogelijk weer aan het werk.’’


'Ik hoop hier te kunnen blijven wonen tot ik schuldenvrij ben'

De verwachting is dat de bewoners gemiddeld tussen één en twee jaar verblijven in de studio’s aan de Oostergoweg en daarna doorstromen naar een andere woning. Ruben: ''Ik hoop hier te kunnen blijven wonen tot ik schuldenvrij ben.”

De handtekening onder het huurcontract is ondertussen gezet en de ambulant begeleiders staan klaar om weer te vertrekken. Ruben zit nog ergens mee. Hij heeft kleding die nog goed is, maar die hij niet meer draagt in een doos gedaan. ''Die staat nu in de hal, maar hoort daar natuurlijk niet. Ik vind het zonde om alles weg te gooien.” Hij haalt een trui tevoorschijn, die er inderdaad nog keurig uitziet. ''Zal ik een briefje erop doen dat anderen dit mee mogen nemen?” De begeleiders hebben een beter idee. ‘’Wat vind je ervan als we het voor je naar de inloopvoorziening voor dak- en thuisloze mensen brengen?” Rubens ogen beginnen te stralen.

Een ding weet hij inmiddels zeker: ''Alles komt goed."


Lees hier meer over de achtergrond van de doorstroomwoningen.

Delen: 

Vijf jaar geleden deelt Alice (30) openhartig haar indrukwekkende verhaal in *Vrouw Magazine. Daarin vertelt zij hoe ze als driejarige peuter bij haar heroïneverslaafde moeder weggehaald werd en probeerde te overleven in pleeggezinnen. Hoe ze in de jeugdgevangenis belandde, zich verloor in de wereld van drugs en drank en uiteindelijk dakloos raakte. Maar ook: hoe zij vocht voor een beter leven. Nu, vijf jaar later, zoeken we Alice opnieuw op om te horen hoe het haar vergaat. 

*onderaan deze pagina staat een link opgenomen naar dit interview


"Mijn begeleidster van LIMOR zegt wel eens tegen mij: ‘Je bent van een meisje veranderd in een vrouw’. Dat klopt denk ik wel, ik heb al veel bereikt en daar ben ik best trots op! Afgelopen zomer kwam het besef dat ik eigenlijk geen hulp meer nodig heb. Wie had dat ooit gedacht? Want mijn leven zag er een paar jaar geleden totaal anders uit. Daarom zou ik tegen alle dakloze mensen willen zeggen: ‘Er is écht een kans voor iedereen, zolang je hulp maar met beide handen aangrijpt.’

Zwarte lijst

Terugdenkend aan de tijd dat mijn vriend en ik dakloos waren, leek alle hoop vervlogen. We sliepen afwisselend bij kennissen, in de auto of - midden in de winter - in een caravan. Bij de woningcorporatie stonden we op de zwarte lijst en bij opvanginstellingen kwamen we niet binnen vanwege onze twee honden. Wij zeiden: ‘De honden er niet in? Dan wij ook niet!’ Mensen beseffen niet altijd hoe belangrijk dieren zijn voor dakloze mensen. Ze zijn je steun en toeverlaat, je enige maatje tijdens ellendige periodes. Afstand van ze doen was geen optie, dus kwamen we geen stap verder. 

In die tijd kwamen we in contact met een begeleider van LIMOR. Iemand die bereid was samen een oplossing te zoeken voor onze honden. Die niet direct ‘nee’ zei, maar mee wilde denken. Wat een verademing! Ondertussen was er bij de woningcorporatie geen beweging in te krijgen. We moesten ons keer op keer bewijzen. Heel frustrerend. Samen met onze begeleider lukte het – na vele pogingen – uiteindelijk om een woning te krijgen. Wat was ik blij! Vanaf dat moment heb ik keihard gewerkt om vooruit te komen. Inmiddels ben ik schuldvrij, heb onlangs mijn rijbewijs gehaald en ben druk op zoek naar werk. 


Uitvliegen

Een andere fase, zonder begeleiding, breekt nu aan. Spannend is het wel, op eigen benen te staan. Je bent zo gewend aan iemand die met je meedenkt, je steunt en stimuleert. Nu moet ik het echt helemaal alleen doen, maar gek genoeg voelt dat eigenlijk heel goed. Ik wil niet de rest van mijn leven onder de vleugels van een instantie leven. Ik wil uitvliegen en mijn dromen achternajagen. Zo zijn paarden al mijn passie vanaf de tijd dat ik in een kindertehuis woonde. Het liefst zou ik als stalmedewerker bij een drafbaan willen werken. Dat is een eerste stap in het realiseren van mijn droom. 

 

"Vergeet niet dat wanhoop rare dingen doet met mensen die dakloos zijn"


Cirkel doorbreken

Er wordt wel eens gezegd: in Nederland is het niet mogelijk om dakloos te raken. Dit maakt mij boos, want ik ben er het levende bewijs van. En het is echt niet altijd iemands eigen schuld of keuze om in zo’n situatie terecht te komen. Soms lijkt het misschien alsof mensen die dakloos zijn niet willen veranderen, maar vergeet niet dat wanhoop rare dingen doet met je. Je denkt niets meer te verliezen te hebben, je doet domme dingen om aan eten en drinken te komen. Je zit gewoon totaal vast in de situatie. Wat je dan nodig hebt? Iemand die oprecht een luisterend oor biedt en met je meedenkt. Daarmee kan de cirkel worden doorbroken. 

Ik heb vertrouwen in de toekomst, maar leef vooral bij de dag. Dat is waarschijnlijk een overlevingsstrategie vanuit mijn jeugd. Ik ben blij met elke nieuwe dag. Blij dat ik gezond ben, een dak boven mijn hoofd heb, te eten en drinken heb en gelukkig ben in mijn relatie. Dat is alles wat ik nodig heb."
 

* Het interview dat Alice 5 jaar geleden gaf in Vrouw Magazine is hier terug te lezen.

 

Delen: 
Plus

Aan de Oostergoweg in Leeuwarden is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe woonvorm voor doorstromers uit de nacht- en dagopvang en mensen uit de crisisopvang. Het gaat in totaal om 26 studio’s. De woonlocatie met ambulante begeleiding is een gezamenlijk initiatief van het Leger des Heils (hoofdhuurder), LIMOR, Wender en Sociaal Domein Fryslân vanuit de Brede Aanpak Dakloosheid. De eerste bewoners hebben inmiddels de sleutel van hun appartement ontvangen.


“Friesland en centrumgemeente Leeuwarden mogen trots zijn op deze doorstroomwoningen”, stelt Annemiek Schuurman, regiomanager Friesland van het Leger des Heils. Zij wijst daarmee mede naar het programma ‘Een thuis voor iedereen’ dat Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in het voorjaar heeft gepresenteerd. “Daarin geeft de minister aan dat wonen een grondrecht is en dat er genoeg woningen moeten zijn voor kwetsbare groepen, wat nu niet het geval is. Hij roept niet alleen woningcorporaties, maar ook andere organisaties op om initiatieven te ontplooien. Ons credo is daarbij dat herstel begint met een (t)huis, bij het hebben van een veilige plek.”

Unieke samenwerking

Het is voor het eerst in Friesland dat het Leger des Heils, LIMOR en Wender op deze wijze samenwerken. Nynke Plantinga, manager primair proces van Wender, vertelt over deze unieke samenwerking: “Als zorgaanbieders in de regio raken we steeds beter ingespeeld op elkaar en op de bewegingen in het zorglandschap. We constateren dat samenwerking versterkt: om de expertise te leveren die nodig is en om elkaar aan te kunnen vullen zodat er een dekkend zorgaanbod is voor onze cliënten.” Marissa van der Molen, regiodirecteur Noord/Oost van LIMOR, vult aan: “We streven naar het gezamenlijk oplossen van knelpunten die ‘een gewoon thuis’ in de weg staan en willen ontwikkelings- en herstelgericht begeleiden, met aandacht voor activering en (arbeidsmatige) dagbesteding.”

Sneller zelfstandig wonen

Het initiatief voor de woonstudio’s aan de Oostergoweg komt voort uit het in april 2021 opgestelde integrale programma Brede Aanpak Dakloosheid Fryslân en sluit perfect aan bij het begin dit jaar in Friesland ondertekende convenant Weer Thuis. Een belangrijk doel van zowel het programma als het convenant is om de maatschappelijke opvang dusdanig anders in te richten waardoor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, de begeleiding ontvangen die ze nodig hebben en zo snel als mogelijk weer een eigen thuis hebben. De opgave om deze mensen sneller zelfstandig te laten wonen wordt met behulp van de doorstroomwoningen eerder bereikt.

De studio’s, die direct naast het pand zitten waar Wender al een nachtopvang heeft, zijn bedoeld voor alleenstaanden vanaf 21 jaar, die zelf de huur betalen. De verwachting is dat bewoners gemiddeld tussen één en twee jaar verblijven in de studio’s en daarna doorstromen naar een andere woning.


Foto: een bewoner (rechts) tekent het huurcontract onder het toeziend oog van een medewerker van het Leger des Heils
Delen: 
Plus

Pagina's