Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)


2020 is zondermeer een bijzonder jaar. Door de uitbraak van COVID-19 lijkt de wereld te wankelen en de vaste grond onder onze voeten weg te zakken. Alles wat zeker lijkt is ineens onzeker en oude patronen worden vervangen door nieuwe. In deze ‘doorgedraaide’ wereld zet LIMOR alles op alles om de zorg aan de kwetsbare medemens voort te zetten. Met succes! Nieuwe stappen worden gezet en bevlogen initiatieven genomen. We vangen op, pakken aan én laten weer los. Wat de omstandigheden ook zijn, voor ons staan onze cliënten altijd voorop. LIMOR draait door! 

 

Lees over bevlogen initiatieven van onze medewerkers en mooie interviews met cliënten in ons jaarbericht 2020.

Delen: 
Plus

Op 1 mei is een nieuw samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer gestart; inZet. Deze nieuwe organisatie bestaat uit negen zorg- en welzijnsaanbieders in Zoetermeer die samen verantwoordelijk zijn voor het leveren van hulp- en ondersteuning in een wijk. Zij krijgen daarvoor ook samen een budget. Hiermee worden inwoners vanaf 18 jaar die hulp of ondersteuning nodig hebben - via één duidelijke ingang - beter en sneller geholpen.


Wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg en Welzijn: “Op elk moment in je leven kun je iets meemaken waarbij je vragen hebt, waar je zelf niet uitkomt of waarbij je even behoefte hebt aan een luisterend oor of juist hele praktische ondersteuning. Dan is het fijn dat er een plek is waar professionals je goed en snel verder kunnen helpen. En die plek is er nu, in het hart van elke Zoetermeerse wijk, oftewel: inZet.”

inZet is de plek

inZet verbindt professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners in de wijk met elkaar. Inwoners die een vraag hebben, hulp of ondersteuning nodig hebben, willen meewerken, meedoen of gewoon even onder de mensen willen zijn: inZet is de plek. Praten, luisteren, elkaar helpen en samen oplossingen zoeken, daar draait het om. 

De juiste ondersteuning altijd dichtbij 

De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor goed op de hoogte van de Zoetermeerse samenleving. Nieuw is dat inZet nu één centrale organisatie vormt voor inwoners met een hulpvraag. “In Zoetermeer waren er voorheen meer dan 100 organisaties betrokken bij het helpen van inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag”, zegt wethouder Ter Laak, “Door de vele organisaties was het voor inwoners vaak onduidelijk bij wie ze moesten zijn voor welk soort ondersteuning. Met inZet is de juiste ondersteuning nu altijd dichtbij.”  De ondersteuners zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de wijken en via één website en één telefoonnummer. Alle ondersteuners en veel vrijwilligers werken nauw samen binnen inZet. Iedere inwoner met één of meer hulpvragen krijgt de ondersteuning die het beste past bij zijn/haar situatie en behoefte. Voor bepaalde specifieke specialismes werkt inZet samen met een aantal vaste partners in Zoetermeer.

Over inZet

inZet is een samenwerkingsverband van Fonteynenburg, impegno, Kwadraad Maatschappelijk Werk, LIMOR, MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn, Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en WMO Maatwerk.

Bestaande klanten

Inwoners van Zoetermeer die zorg en ondersteuning ontvingen via de gemeente of een specifieke zorg- of welzijnsorganisatie zijn per brief op de hoogte gesteld. Inwoners worden ruim voor het aflopen van hun indicatie persoonlijk benaderd over wat de nieuwe samenwerking voor hen betekent. 
 

Delen: 
Plus

In het Vechtdal zijn een aantal organisaties samen gestart met een bijzonder project voor huisvesting van langdurig daklozen. Het gaat om mensen die te maken hebben met complexe problematiek waarvoor maatwerk nodig is. De drie organisaties (Leger des Heils, LIMOR en RIBW Overijssel) beginnen daarom in samenwerking met woningcorporatie Vechtdal Wonen, woonstichting VechtHorst en met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen, met Housing First Vechtdal. Op donderdag 4 maart hebben de partners (digitaal) het convenant ondertekend.


Een eigen, veilige plek is een basisbehoefte die iedereen heeft. Niet iedereen lukt het om deze basisbehoefte vorm te geven. Wonen lijkt dan een te grote opgave met langdurige dakloosheid als gevolg. Volgens Housing First moet een dakloze inwoner op de eerste plaats krijgen wat hij het meest ontbeert: een dak boven zijn hoofd. Dat moet zorgen voor een stabiele woonsituatie. Daarna krijgt de bewoner de kans om meer zelfredzaam te worden. Housing First is een bewezen effectieve aanpak in de strijd tegen dakloosheid en het voorkomen van overlast.


Inwoners met complexe en meervoudige problematiek

Housing First Vechtdal is voor er voor mensen die langdurig in de opvang verblijven, buitenslapen of geconfronteerd worden met een regelmatig terugkerende vorm van dakloosheid en die onvoldoende aansluiting vinden bij wat in opvangvoorzieningen wordt aangeboden. Het gaat daarbij om dakloze inwoners van wie verwacht wordt dat ze (met begeleiding) in staat zijn om zelfstandig te wonen. Daarnaast kan het gaan om andere doelgroepen, zoals mensen die tijdelijk op een camping wonen of mensen de uitstromen uit een beschermde woonvoorziening. De samenwerkingspartijen zoeken naar een goede koppeling op basis van de onderliggende problematiek tussen de dakloze inwoners en de deelnemende organisaties.


Periode van drie jaar

Het convenant loopt voor de duur van tenminste drie jaar. In die periode stelt Vechtdal Wonen jaarlijks vier woningen in de gemeenten Hardenberg en Ommen beschikbaar. Woonstichting VechtHorst stelt jaarlijks twee woningen in de gemeente Dalfsen beschikbaar.

 

Delen: 
Plus

Zaterdag 10 oktober is Wereld Daklozendag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt gevraagd voor dakloze mensen. Bij LIMOR zetten we ons dagelijks in voor de aanpak van dakloosheid. Met Housing First bieden we mensen, na jarenlang op straat te hebben geleefd, een woning én de ondersteuning op maat die nodig is om weer een waardig leven te kunnen leiden zoals zij dat willen. 

 

Onze ondersteuners bereiken prachtige resultaten met de Housing First deelnemers, al zeggen we het zelf ;) We zijn trots op ze! Ook op Daisy, trajectondersteuner Housing First in Den Haag. Daisy deelt hieronder haar belevenissen als trajectondersteuner binnen Housing First. Vandaag staat er geen huisbezoek op de planning, maar bezoekt ze samen met Remco (deelnemer HF traject) de plekken in het bos waar hij verbleef tijdens zijn dakloze bestaan. 

 

Daisy: “Iedere deelnemer heeft zijn eigen verhaal. Zo ook Remco. Hij heeft sinds enige tijd zijn eigen woning, maar verbleef daarvoor 12 jaren in het bos. Hij vertelt graag over deze periode en benadrukt altijd hoe mooi het is om in de natuur te verblijven. Vandaag is de dag om dit met eigen ogen te zien en zijn verhalen erbij te horen."

 

Band creëren met deelnemer 

Binnen Housing First werken we met de persoonsgerichte benadering, waarbij het belangrijk is om een band met de deelnemer te creëren. Niet alleen om die reden ga ik met Remco mee, maar ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig; hoe besteedde hij zijn tijd in het bos? Waar haalde hij zijn eten vandaan? Ik wil iets dichter bij zijn leefwereld komen. Het is namelijk best lastig voor te stellen dat iemand zoveel jaar dak- en thuisloos is geweest en tóch met zoveel passie kan vertellen over die tijd.


Tent inruilen voor bed

Als we aankomen bij de plek in het bos waar Remco lange tijd heeft geleefd, vertelt hij destijds wekenlang bezig geweest te zijn met het afschermen van zijn verblijfplaats. Om zo weinig mogelijk op te vallen, verborg hij zijn tent onder hout en takken. De restanten hiervan zijn inderdaad nog goed te zien. Ik bedenk me dat deze plek jarenlang zijn veilige, vaste stekkie was. In het begin was een eigen woning dan ook erg wennen voor hem. Zo had hij in de woonkamer zijn tent opgezet en sliep daar eerst ook. De tent staat er nog steeds, maar inmiddels slaapt hij in een bed. 

 

“Terwijl ik in het bos sta, word ik even stil. Ik besef me dat je het leven zelf kleur moet geven, ook al zijn de omstandigheden niet ideaal.”
- Daisy Kortekaas, trajectondersteuner Housing First Den Haag.

Onze aanpak Housing First is mensgericht

Niet alleen als persoon voel ik me verrijkt door dit contact. Ik besef me dat je het leven zelf kleur moet geven. Maar ook in het begeleidingstraject brengt de persoonlijke benadering zoveel goeds. Door de Housing First training die ik eerder heb gevolgd, leer je ‘out of the box’ te denken; hoe benader je iemand, hoe zorg je voor de aansluiting? Voor mij is dat vooral richten op ‘het mens zijn’. Ik ben dan wel de professional, maar zo stel ik me tegenover de deelnemer niet op. 

Remco en ik hebben op deze middag hele andere gesprekken en het brengt ons dichter bij elkaar. Voordat we weer vertrekken, genieten we beide nog even van de mooie omgeving om ons heen. En ik? Ik neem me voor om voortaan meer te genieten van de kleine dingen.

Meer weten over Housing First? 

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie over Housing First? We denken graag met je mee en zijn beschikbaar om te adviseren, begeleiden en trainen bij implementatie van Housing First. Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl 

Delen: 
Plus

Door het wegvallen van de financiering zijn wij helaas genoodzaakt het woonproject Convident in Zwolle te annuleren. Convident is een innovatief woonproject in de stad Zwolle waarbij 8 studenten samenwonen met 7 cliënten van LIMOR. Het project is een samenwerking van LIMOR met Gemeente Zwolle, deltaWonen en SSH. Met alle partijen is overeengekomen dat het woonproject Convident, door terugtrekken van de benodigde financiering, momenteel geen doorgang kan vinden. 


Vertrouwen in unieke woonvorm in toekomst

LIMOR heeft nog steeds alle vertrouwen in deze unieke woonvorm en kijkt terug op een goede samenwerking. We hopen het woonproject, in deze of andere vorm, in de toekomst alsnog te kunnen voortzetten.

Over Convident

Convident is een innovatief woonproject waarbij 7 studenten samenwonen met 7 cliënten van LIMOR. Met elkaar vormen zij een community. Voor mensen die uit detentie komen kan de overgang naar buiten erg groot zijn. Door gedetineerden in de laatste fase van detentie, ex-gedetineerden (met toezicht) en cliënten met toezicht te laten samenwonen met mensen zonder strafblad, kunnen zij geïnspireerd raken om een nieuwe start te maken. 

Ontmoeten en het leven in de community staat centraal bij Convident. Deelnemers krijgen ondersteuning van ambulante begeleiders. Hierbij wordt altijd zorgvuldig gekeken naar de individuele hulpvraag. Overdag gaan mensen naar hun werk of naar een vorm van dagbesteding. In de avond en in het weekend is er ruimte voor groepsactiviteiten.

 

Delen: 

Aart van Walstijn (1965) is per 1 september a.s. benoemd tot nieuwe bestuurder bij LIMOR. Vanaf 2016 is hij bestuurder bij Stichting Bevolkingsonderzoek Oost in Deventer. Aart van Walstijn volgt vertrekkend bestuurder Dirk Huisman op, die vanaf 2001 deze functie vervult bij LIMOR en per oktober met pensioen gaat. 


Positieve bijdrage voor LIMOR

De Raad van Toezicht heeft in Aart van Walstijn de juiste persoon gevonden om de koers van LIMOR verder te vervullen en vorm te geven. Nyncke Bouma, voorzitter Raad van Toezicht: 

“We zijn verheugd met de benoeming van Aart van Walstijn als de nieuwe bestuurder van LIMOR. Aart heeft in zijn loopbaan gewerkt voor en met mensen die gebruik maken van voorzieningen en diensten zoals maatschappelijke opvang, beschermd wonen, begeleiding thuis en Housing First. Ook het realiseren van kwalitatieve impulsen in de samenwerking met gemeenten en woningcorporaties zal Aart meenemen naar LIMOR. Het verder uitwerken van het landelijke netwerk, positioneren en profileren van de dienstverlening en professionalisering van de bedrijfsvoering zijn vraagstukken waarvan we de overtuiging hebben dat Aart hier een positieve bijdrage aan zal leveren voor LIMOR."

Ik volg mijn hart

Aart van Walstijn: “Met de overstap naar LIMOR volg ik mijn hart. Ik ga de komende jaren graag samen met alle betrokkenen invulling geven aan de maatschappelijke opvang en rehabilitatie voor mensen waarvan ik weet dat LIMOR het verschil maakt èn kan blijven maken. Dat vraagt om het behoud van de betrokken- en bevlogenheid van alle medewerkers en, gelet op alle ontwikkelingen in het sociaal domein, om een wend- en weerbare organisatie. Daarbij is een gezonde bedrijfsvoering belangrijk.”

De Raad van Toezicht dankt Dirk Huisman voor zijn betrokkenheid, bevlogenheid en bereikte resultaten en wenst Aart van Walstijn veel succes toe als nieuwe bestuurder van LIMOR.

Delen: 
Plus

De beleidsdirectie vanuit het programma Forensische Zorg van het Ministerie van Justitie en Veiligheid brachten vandaag een werkbezoek aan LIMOR Housing First. Anders dan anders verliep het bezoek vanwege de coronamaatregelen digitaal. 


Een deelnemer van Housing First LIMOR deelde zijn geweldige ervaringsverhaal waar alle aanwezigen van onder de indruk waren. Ook spraken we met de beleidsdirectie over hoe Housing First binnen LIMOR wordt ingezet voor mensen die forensische zorg krijgen of kregen. Welke ondersteuning nodig is na detentie om terugval te voorkomen. Housing First begint met het bieden van een woning om de dakloosheid op te heffen. Vanuit die basis van veiligheid, privacy, rust en autonomie kan er ruimte komen om te werken aan andere levensterreinen.

Dakloosheid na detentie vergroot kans op recidive

Een aanzienlijk deel van de gedetineerden, voornamelijk veelplegers, zijn voorafgaand aan detentie dakloos. Ook is bij zeker de helft sprake van verslaving. Bovendien zien we ook na detentie zien we geregeld dakloosheid ontstaan, waardoor ook de kans op recidive groot is. Er lijkt sprake te zijn van een vicieuze cirkel van dakloosheid-verslaving-criminaliteit die in willekeurige volgorde kan zijn ontstaan, maar elkaar versterkt en in stand houdt. Housing First doorbreekt dat patroon. Door te starten met een thuis waar iemand tot rust kan komen en kan werken aan herstel. Samen met een vaste ondersteuner die langdurig betrokken blijft.

De resultaten onder HF-deelnemers met een forensische achtergrond zijn net zo bemoedigend als bij de overige deelnemers. We weten dus dat Housing First ook voor hen in veel gevallen een goede oplossing is en hopen komende tijd nog veel meer mensen een kans op een beter en veiliger leven te bieden.

Delen: 
Plus

Overheid kiest drastisch andere aanpak dak- en thuisloosheid en presenteert ‘De brede aanpak’ met als centrale doelstelling: een woning als startpunt in plaats van als einddoel. De brede aanpak van dak- en thuisloosheid is vandaag gepubliceerd door Paul Blokhuis (VWZ), Kasja Ollongren (BZK) en Tamara van Ark (SZW).


Ons land telt een te groot aantal dak- en thuisloze mensen. Deze mensen hebben geen (t)huis waar zij zich kunnen terugtrekken en zich veilig kunnen voelen. In een welvarend land als Nederland is dat onacceptabel.

Een brede aanpak op alle leefgebieden is nodig. Met de Brede Aanpak geeft de overheid de Gemeenten de opdracht dak- en thuisloosheid aan te pakken op basis van ‘Wonen eerst’. Een woning als startpunt in plaats van als einddoel. Het kabinet roept alle partijen op om in actie te komen en hun bijdrage te leveren om dak- en thuisloosheid een halt toe te roepen. De principes van Housing First zijn als inspiratie genomen voor de Brede Aanpak. Dat geeft wat ons betreft een duidelijke opdracht aan Gemeenten om aan de slag te gaan met Housing First, binnen de eigen context.

Ook aan de slag met Housing First?

Laten we dakloosheid samen aanpakken. Wij zijn beschikbaar om Gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties te adviseren over Housing First. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl

De Brede Aanpak lezen? Klik hier: https://bit.ly/3dtnl7H
Delen: 
Plus

De Europese Housing First gids voor jongeren is nu beschikbaar. Nog wel in het Engels maar inhoudelijk is de gids aangepast aan de context van Europa én, de naam zegt het al, aan jongeren.

 

Nederland telt rond de 13.000 dak- en thuisloze jongeren. Dat is maar liefst een verdrievoudiging in tien jaar tijd! Een aanpak van de dak- en thuisloosheid gericht op jongeren is noodzakelijk. Housing First Jongeren is effectief, weten wij uit ervaring. We zijn dan ook verheugd met de lancering van de Europese Housing First gids voor beleidsmakers en hulpverleners die Housing First praktijken (willen) opzetten.

 

Het aantal dakloze jongeren in Nederland is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Een aanpak gericht op de specifieke behoeften en ontwikkeling van jongeren is noodzakelijk.

Housing First Jongeren sluit aan bij de specifieke behoeften en ontwikkeling van jongeren. Zij bevinden zich in een andere levensfase dan volwassenen. Waar je bij volwassenen veelal de autonomie herstelt, richt de aanpak bij jongeren zich meer op het ontwikkelen van die autonomie. Dat vraagt om een gerichte aanpak.
 

Gids Housing First Europe ontwikkeld op initiatief van Housing First Europe Hub

De gids is tot stand gekomen op initiatief van de Housing First Europe Hub en in samenwerking met partnerorganisaties in Canada, Ierland, Schotland en Nederland. En, daar zijn wij heel trots op, vanaf blz. 49 lees je over onze Housing First Jongeren in Den Haag. Liever in het Nederlands lezen? Klik hier voor de vertaling

 

Aan de slag met Housing First Jongeren!

Wil je ook aan de slag met Housing First Jongeren, of meer weten? Klik hier voor meer informatie. Wij zijn beschikbaar om te adviseren, begeleiden en trainen bij implementatie van Housing First. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Dat kan telefonisch: 085 – 485 6000 of per e-mail: housingfirst@limor.nl 
 
Klik hier om de Housing First for Youth guide te downloaden.

 

Delen: 
Plus

Skeeleren is terug van weggeweest. Onze collega Daisy, trajectondersteuner bij Housing First in Den Haag, besloot in deze coronatijd haar begeleidingsgesprekken anders vorm te geven. Haar wandelschoenen ruilde ze in voor skates. En het moet gezegd worden: het gesprek liep op rolletjes! 

 

Behoefte aan face-to-face contact

Daisy: “Ik begeleid iemand vanuit het Housing First traject. Tijdens eerdere huisbezoeken benoemde hij regelmatig dat hij vroeger veel skeelerde en dit graag weer eens zou willen oppakken. Ik had alleen als klein meisje op de skates gestaan, maar zei tegen hem dat ik het samen wel wilde proberen. Door het coronavirus zocht ik naar een andere invulling voor huisbezoeken, er blijft behoefte aan face-to-face contact. Daarom stelde ik voor om samen te skeeleren in het park. We trokken de skates aan en zo zijn we gestart. Het was hartstikke leuk. Hij had niet verwacht dat ik sneller zou kunnen skeeleren en geeft mijn langere benen de schuld ;-).


Het skeeleren is een mooie manier om elkaar in het echt te kunnen zien en spreken en tegelijkertijd rekening te houden met de geldende maatregelen. Bovendien is het fijn om in de buitenlucht te zijn, te bewegen én te zien dat iemand zichtbaar geniet van deze vorm van contact.” 
 
 

Delen: 
Plus

Pagina's