Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn wordt op dinsdag 14 maart op diverse locaties van zorg- en welzijnsorganisaties een speeddate-dag georganiseerd. Zo ook bij LIMOR!

 

Wat houdt een speeddate in?

Een speeddate is een korte kennismaking, met als doel om te kijken of er een ‘match’ is tussen jou en LIMOR. Zo ja, dan bewaren we jouw gegevens en nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek zodra we een vacature hebben. Voor ons handig om op deze manier geschikte collega’s te vinden en het geeft jou de kans om je te oriënteren op het werken bij LIMOR. Een win-win situatie wat ons betreft!

Dus ben jij al werkzaam in de welzijn en overweeg je een switch naar een andere organisatie? Of ben je studerend in je laatste jaar en oriënteer jij je op een baan na je studie? Ben je Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend ingesteld? Dan ben je BIOS en zou je wel eens heel goed bij onze organisatie kunnen passen.

 

Speeddate vacatures

Om welke vacatures gaat het? We zijn regelmatig op zoek naar Trajectondersteuners in de ambulante begeleiding en voor Housing First in Friesland en Groningen.
Als trajectondersteuner draag je actief bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van je cliënten. Je werkzaamheden stem je af in samenspraak met de cliënt en in samenwerking met de trajectregisseur van LIMOR en andere betrokken disciplines. We zoeken collega’s die graag vorm en inhoud willen geven aan de verdere implementatie van deze functie in het primaire proces.

 

Aanmelden voor een speeddate

De speeddates vinden plaats op dinsdag 14 maart 2017 tussen 13.00 en 16.00 uur.

Locatie: De Kei 5, in Leeuwarden.

Aanmelden kan voor 7 maart via: sollicitaties@limor.nl, o.v.v. “speeddaten”. Stuur je bij jouw aanmelding direct ook je cv mee? Dan bereiden wij ons alvast goed voor.
Het exacte tijdstip waarop je speeddate plaatsvindt, laten we je enkele dagen van tevoren weten.

We hopen je te ontmoeten op 14 maart!
 
 
 

Delen: 

Het samenwerkingsverband Haagse Opvang Instellingen, HOI!, heeft een straatteam opgericht om daklozen met meervoudige problematiek op te sporen en hulp te bieden. Het samenwerkingsverband van de Kessler Stichting, LIMOR en het Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag moet er met verschillende partners voor zorgen dat het aantal daklozen met psychiatrische en/of sociale problemen in kaart wordt gebracht en dat de leefomstandigheden verbeteren.

 

Stijging daklozen

Aanleiding voor de oprichting van het straatteam is de stijging van het aantal daklozen in Den Haag. Met deze stijging kwamen er ook verschillende signalen vanuit de dag- en nachtopvang dat er nog veel mensen buiten slapen die geen hulp (willen) ontvangen. Hierdoor is er grote kans op verwaarlozing, verslechtering van de gezondheid of overlastgevend gedrag voor de omgeving.

Straatteam zoekt daklozen op

Het straatteam, bestaande uit medewerkers van de 3 genoemde organisaties, gaat vanaf maandag 9 januari 2017 dagelijks actief op zoek naar verblijfplaatsen van daklozen met zorgmijdend gedrag. Vaak hebben deze daklozen problemen op meerdere levensgebieden, zoals verwardheid, verslaving, uitzichtloze schulden, leven in een isolement en bijzonder afhoudend en wantrouwend gedrag naar de hulpverlening. Door het maken van contact probeert het team het vertrouwen van deze mensen te winnen en een relatie op te bouwen, met hierdoor hopelijk een toeleiding naar reguliere hulpverlening.
 

Delen: 

Ken jij iemand die het moeilijk heeft vanwege ziekte of andere ellende? Die z'n baan verloor en op straat kwam te staan? Via de Kerstbus kan je die persoon een hart onder de riem steken.


Deze oproep op RTV Noord zagen twee medewerkers van LIMOR uit Groningen voorbij komen. Gelijk dachten zij aan Sietze, een cliënt van LIMOR, die zij in een warm zonnetje zouden willen zetten. Ze stuurden een mail aan RTV Noord en hun inzending werd beantwoord. Een filmploeg kwam langs om Sietze te verrassen.

Hoe hij reageerde? Bekijk hier deze prachtige, ontroerende reportage terug (vanaf 20 minuten).

 

Delen: 
Plus

LIMOR wenst u vreugdevolle, warme kerstdagen en een prachtig nieuwjaar vol mooie kansen. Wij weten ook dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Wij begeleiden mensen die door een opeenstapeling van forse tegenslagen de vreugde in het leven verloren zijn. Zij kunnen nergens anders meer terecht. Wij helpen hen om nieuwe kansen te creëren en weer deel te nemen in de samenleving. Want niemand hoort in de kou te staan.

Ook in 2017 zetten wij ons weer volop voor hen in. Het liefst doen we dat, opnieuw, samen met u. Want zoals het netwerk van cliënten een grote rol speelt bij hun zelfredzaamheid, zo pakken wij de zaken ook het liefst aan in samenwerking met anderen. Wij kijken daarbij graag over de grenzen van onze eigen organisatie heen.

Met dank voor de prettige relatie gedurende het afgelopen jaar wensen wij u en uw naasten fijne kerstdagen en een mooi nieuwjaar, vol verbinding!

Delen: 
Plus

Op woensdagmiddag 16 november is het hoogste punt van de nieuwbouw aan de Badhuisstraat op Scheveningen bereikt. Wethouder Boudewijn Revis heeft een vlag gehesen op het bouwwerk waarin een Hoogvliet supermarkt komt van 1.700 m2 met 66 appartementen voor LIMOR en een tweelaagse parkeergarage.

 

Beschermde woonvorm

Heilijgers Bouw realiseert boven de supermarkt in vijf lagen 66 appartementen met gemeenschappelijke ruimten en werkplekken voor LIMOR. Onder het gebouw komen in twee kelderlagen totaal 92 parkeerplaatsen. De appartementen zijn bedoeld voor mensen met meervoudige problematiek, die in deze beschermde woonvorm kunnen wonen met permanente begeleiding om toe te werken naar een uiteindelijke, zelfstandige woonplek.
 

Multifunctioneel gebouw

Wethouder Boudewijn Revis is enthousiast: “Dit multifunctionele gebouw is echt een aanwinst. Als straks het gebouw klaar is en de buitenruimte is opgeknapt, heeft Scheveningen en dan met name de Badhuisstraat er weer een mooie plek bij. Door er een aangename en leefbare buitenruimte van te maken, zullen velen elkaar daar graag willen ontmoeten.”
 

Poort naar de Badhuisstraat

Het ontwerp van Studio Leon Thier wordt gekenmerkt door een solitair volume met afgeronde hoeken dat de belangrijke positie van het gebouw aan het plein benadrukt. Samen met het voormalige GAK-gebouw vormt het nieuwe gebouw de “poort naar de Badhuisstraat”. De gevels van de woningen hebben aan de woon- en slaapkamer een frans balkon. Hierdoor is er vanuit de woningen mooi zicht op het plein of de binnentuin.
 

Echt Haags

De gevel van de supermarkt op de begane grond wordt ‘echt Haags’ bekleed met natuursteen. Daarboven metselwerk van een zandkleurige steen, die een link legt tussen de locatie en de kleur van de nabij gelegen duinen en het strand. Aan de Badhuisstraat komen op de verdieping de gemeenschappelijke ruimten en werkruimten voor LIMOR en de personeelsruimte voor de supermarkt, met daaronder de inpandige expeditie. Dit bouwdeel is ontworpen als ‘klassieke’ panden, waarmee een goede aansluiting wordt gemaakt op het beschermd dorpsgezicht van de Badhuisstraat.
 
De komende maanden wordt gewerkt aan de gevels, gebouwindeling en de gebouw installaties. Het geheel is in zomer van 2017 gereed voor gebruik.
 

Delen: 
Plus

Op 14 december 2011 is Housing First Den Haag (hierna: HFDH) officieel gestart. Sinds de start is het project twee keer geëvalueerd door de gemeente Den Haag. Het laatste onderzoek vond plaats in de periode december 2015 tot april 2016. De gegevens zijn verzameld vanaf de start van HFDH tot 1 oktober 2015. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport: ‘Housing First: ervaringen en resultaten in vier jaar’. Een rapport met een positief resultaat!

                                                                             

In- en uitstroom

Vanaf de start van HFDH tot april 2016 kent het project 96 HF-deelnemers. Acht van hen zijn positief uitgestroomd, met een woning op eigen naam. Tien deelnemers zijn doorgestroomd naar een 24-uurs voorziening, omdat dit uiteindelijk geschikter blijkt. Bij elf deelnemers is het zelfstandig wonen onsuccesvol beëindigd vanwege overlast en detentie. Ten slotte is één deelnemer overleden. Uit de rapportage blijkt dat de kwaliteit van leven van de HF-deelnemers is toegenomen. Iets waar HFDH trots op is! De HF-deelnemers zijn van ver zijn gekomen en het project levert een positieve bijdrage aan hun bestaan.
 

‘Ik ben alleen maar positief over Housing First’

Tijdens het onderzoek zijn vier HF-deelnemers geïnterviewd. ‘Ik ben alleen maar positief over Housing First. Uiteindelijk moet je het zelf doen, dat weet ik ook wel. Maar het biedt toch steun.’, aldus een HF-deelnemer. Alle vier zijn zij blij dat ze een huis hebben. Ze ervaren het als een plek voor jezelf. ‘Een huis, om naar huis te gaan’.
 

Passende dagbesteding

Ook zijn er twee groepsdiscussies gevoerd: één met de begeleiders van de HF-deelnemers, en één met een aantal andere betrokkenen (samenwerkingspartners) bij het project. Passende dagbesteding blijft onder andere een lastig onderwerp. Er zijn weinig laagdrempelige (werk)plekken. Daarnaast heerst er een bepaalde angst onder de HF-deelnemers. Zij zijn vooral bang om een baan weer kwijt te raken. Ook overschatten veel deelnemers zichzelf: vaak hebben zij grote dromen. Het is moeilijk voor de HF-deelnemers te beseffen dat het met kleine stapjes gaat. De begeleiders zien graag een activeringscoach, die vroeg in het traject maatwerk kan leveren op het gebied van dagactivering. Het is belangrijk om te kijken wat de HF-deelnemers kunnen en willen, maar ook feedback krijgen op houding en gedrag. In 2016 is hiervoor een pilot gestart: Den Haag Actief. Een initiatief van LIMOR en het Leger des Heils om de dagactivering van HF-deelnemers te bevorderen door de inzet van een activeringscoach. De aanpak is gebaseerd op Zwolle Actief, een succesvolle en zeer effectieve interventie die in 2014 gestart is onder daklozen in Zwolle.
 

Housing First

Housing First biedt langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problematiek eerst een huis. Er gelden slechts twee afspraken: acceptatie van intensieve begeleiding én een huur- en betalingsovereenkomst. Verder worden er geen eisen gesteld, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. De begeleider monitort de situatie en stuurt waar nodig bij. Inzet: verantwoord toewerken naar een stabiel woon- en leefklimaat. Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo van deze onvoorwaardelijke ondersteuning.
 
Housing First Den Haag is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, LIMOR, Leger des Heils en de gemeente Den Haag. De samenwerking bestaat in november 2016 vijf jaar. Op 23 maart 2017 vieren wij het vijfjarig bestaan met alle betrokken partijen!
 

Meer weten?

Wilt u het gehele rapport lezen? Klik hier.
 

Delen: 

LIMOR werkt samen met de gemeente Den Haag aan “Social Return”: het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee levert LIMOR een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie, bieden we mogelijkheden voor ontwikkeling, brengen diversiteit in de organisatie en scheppen hierdoor weer nieuwe inzichten. Kortom, een win-win situatie!

 

De samenwerking blijkt succesvol. LIMOR mag zich een gewaardeerde partner van het Werkgeversservicepunt Den Haag noemen. Door mensen uit de ‘social return doelgroep’ een arbeidsplaats te bieden, speelt LIMOR in op het beleid van de overheid.

Delen: 
Plus

Op 1 november 2016 vindt de 2e bijeenkomst van Forensisch Forum Groningen plaats. Een dag voor en door professionals, met als doel de lokale en regionale samenwerking binnen de forensische sector te bevorderen. LIMOR is een van de medeorganisatoren.


De dag wordt georganiseerd middels crowdfunding en in gezamenlijkheid met de keten. Doordat alle deelnemende organisaties een financiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van deze dag, wordt het ook echt een dag van de forensische keten zelf. Het is fantastisch dat deze dag volledig middels crowdfunding gefinancierd wordt!
 
De initiators, Wietse Bouwsma en Anna Smith, hebben dit jaar gekozen voor het thema ‘de moraal in de forensische keten’. Het werken met forensische cliënten omvat allerlei ethische en morele dilemma’s. Denk bijvoorbeeld aan het spectrum van macht, onmacht en autonomie. Wat zijn de heersende opvattingen binnen de forensische keten met betrekking tot strafoplegging of behandeling en begeleiding? Hoe verhoud je je hiertoe als hulpverlener in een forensische setting? Waarom doe je wat je doet? En op basis waarvan?

Programma

Wat valt er dit jaar te verwachten? Interessante sprekers, inhoudelijk boeiende workshops en genoeg tijd om te netwerken. Ook dit jaar -met dank aan de medeorganisatoren- is er sprake van een mooi en inhoudelijk sterk programma met o.a. sprekers als Jan de Cock (ontwikkelingswerker/ schrijver/ auteur o.a. bekend van het boek ‘Hotel Prison’ en ‘De kelders van Congo’) en Gabriël Anthonio (Bestuurder VNN en als Bijzonder hoogleraar verbonden aan de RUG). In de middag is er op diverse manieren aandacht voor ‘de moraal in de forensische keten’. De dag wordt begeleid door Cunera van Selm (RTV Noord).

 

Aanmelding

Aanmelding en deelname geschiedt op basis van uitnodiging. Geïnteresseerden kunnen mailen met FFG@vnn.nl Volg het laatste nieuws op Twitter https://twitter.com/ForensischForum en wordt lid op LinkedIn van de groep Forensisch Forum Groningen.

 

Delen: 

Stichting Het Vergeten Kind heeft vier appartementen van de LIMOR crisisopvang in Sneek opgeknapt. De appartementen zijn omgetoverd tot kindvriendelijke woningen waar kinderen uit de crisisopvang heerlijk kunnen spelen, bewegen en ontspannen. Hier kunnen zij tot rust kunnen komen en hun stressvolle, traumatische ervaringen beter verwerken.

 

 

Feestelijke opening met Juvat Westendorp, ambassadeur van Het Vergeten Kind

LIMOR en Het Vergeten Kind toonden vandaag de vernieuwde appartementen aan de bewoners van de crisisopvang en andere geïnteresseerden. Ook ambassadeur Juvat Westendorp (bekend van So You Think You Can Dance en GTST) was aanwezig bij deze feestelijke opening om de samenwerking en het eindresultaat te vieren. 

"Wat een mooie samenwerking tussen Het Vergeten Kind en LIMOR, samen kunnen we het verschil maken. We moeten niet weglopen voor deze kinderen, we moeten er zijn voor hen & onze handen in één slaan" aldus Juvat Westendorp.

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Een instelling voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. In 2015 heeft LIMOR in Friesland rond de 200 personen en gezinnen opgevangen, waaronder 67 kinderen.

Dirk Huisman, de directeur van LIMOR, is heel erg blij met de samenwerking met Het Vergeten Kind. Door de mooie samenwerking is er weer een doel behaald binnen LIMOR: 'Als LIMOR willen wij een veilige omgeving voor kinderen in de opvang, een plek die bij hun past. Een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en niet bedreigd voelen. Wij zijn Het Vergeten Kind dankbaar voor het realiseren van deze veilige en warme plek'. 

Delen: 

Namens stichting Het Vergeten Kind brachten 10 kinderen afgelopen zondag een bezoek aan FC Groningen. Op uitnodiging van hoofdsponsor Essent woonden zij op speciaal gecreëerde plaatsen de wedstrijd tegen Sparta bij. Stichting Het Vergeten Kind is een samenwerkingspartner van LIMOR en heeft kinderen van ouders uit onze crisisopvang uitgenodigd voor deze wedstrijd.

 
Dezelfde mogelijkheden als andere kinderen

Alberdina Bakker, trajectondersteuner van LIMOR: ‘Helaas verblijven er in Nederland jaarlijks ongeveer 38.000 kinderen in opvanglocaties. Vergeten kinderen die opgroeien op een plek met minimale middelen. Wij vinden dat deze kinderen dezelfde mogelijkheden verdienen als een kind dat thuis opgroeit. Daarom zijn wij heel blij met de uitnodiging van Het Vergeten Kind, Essent en FC Groningen om, net als andere kinderen, eens naar een voetbalwedstrijd te gaan. De kinderen hebben enorm genoten van het uitje.’

‘Ik ben nog nooit bij een wedstrijd van FC Groningen geweest. Het was super leuk om hier een keer naar toe te gaan’ aldus Jaymelie.
 

Comfortabele, fijne middag

Dennis Lith, verantwoordelijk voor sponsoring bij Essent: ‘Fans voelen zich thuis bij hun club, in het stadion. Maar helaas is niet voor iedereen een bezoek aan zijn of haar favoriete club vanzelfsprekend. Daarom houden wij elke thuiswedstrijd stoelen voor hen vrij en geven we hen een comfortabele, fijne middag. Want ons “tweede huis” is ook hun thuis.’
 

Een plek waar iedereen samenkomt

Robbert Klaver, commercieel directeur bij FC Groningen: ‘Het is mooi om in samenwerking met hoofdsponsor Essent maatschappelijke activiteiten thuis bij FC Groningen te organiseren. Een plek waar iedereen samenkomt.’ Het Vergeten Kind is de eerste in de rij maatschappelijke doelen die Essent dit seizoen ontvangt bij de thuiswedstrijden van de Trots van het Noorden. Andere maatschappelijke doelen die Essent dit seizoen verwelkomt, zijn onder meer het Ronald McDonald huis en Kids United.
 

Delen: 
Plus

Pagina's