Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

In 2016 start ‘Den Haag Actief’: een initiatief van LIMOR en het Leger des Heils om de dagactivering onder dak- en thuislozen in Den Haag te bevorderen. De aanpak is gebaseerd op Zwolle Actief, een succesvolle en zeer effectieve interventie die in 2014 gestart is onder daklozen in Zwolle.


Maatwerk is leidend

Den Haag Actief richt zich voorlopig op de Housing First cliënten van bovengenoemde organisaties. Het doel is om deze groep (opnieuw) actief mee laten doen aan de samenleving. Daarbij zoekt men enerzijds aansluiting bij de wensen en behoeften van het individu, anderzijds wordt bij alle mogelijke bedrijven, instellingen en organisaties in en om Den Haag gezocht naar passende werk- en activeringsplekken.
 

Groepsbijeenkomsten

Om de eigen kracht te (her)ontdekken, wordt gedacht aan groepsbijeenkomsten waarin deelnemers kijken naar  de persoonlijke competenties die nodig zijn om op straat te “overleven.” Ook staat het bestrijden van eenzaamheid en het opzetten van persoonlijke netwerken centraal. Die netwerken kunnen helpen om uit de daklozencultuur te breken. Voor de groepsbijeenkomsten geldt dat deelnemers elkaar helpen, mét support van (ervaringsdeskundige) professionals als dat van toegevoegde waarde is.
 

Brigade activeringscoaches

Het begeleiden naar passende dagactivering wordt uitgevoerd door activeringscoaches. Deze coaches zoeken de deelnemers op en stemmen met de begeleiders af over een passende werk- of activeringsplek. Zij ontwerpen samen met de cliënt het maatwerktraject. Vooruitkijkend is de verwachting dat de activeringscoaches een groep Haagse bedrijven en (vrijwilligers)organisaties weten te vormen, die een duurzame springplank zullen vormen voor diverse dak- en thuislozen.
 

Samenwerking LIMOR en Leger des Heils

De combinatie van partijen is niet toevallig. Samen bieden deze partijen sinds 2011 Housing First in Den Haag. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis, competenties en expertises. Den Haag Actief heeft de ambitie en het vermogen om op het terrein van dagactivering van Housing First-deelnemers een fundamentele sprong voorwaarts te maken. Als collectief geven wij de beste garantie voor duurzame borging.

 

Den Haag Actief in de media

In een editie van AD Haagsche Courant is een artikel gepubliceerd over Den Haag Actief, terug te lezen via de website van de krant. Ook Den Haag FM heeft aandacht gegeven aan het initiatief. Het fragment terug luisteren? Klik hier.
 

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je vragen over Den Haag Actief? Neem dan contact op met LIMOR via 085 485 6000 of stuur een e-mail naar info@limor.nl

 

Delen: 

GGZ Rivierduinen, locatie Zoetermeer, organiseert in het najaar een aantal algemene informatieavonden rondom geestelijke gezondheidszorg. Zij doet dit in samenwerking met LIMOR en Fonteynenburg. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn verslaving, depressie en burn-out.

 

De informatieavonden worden afwisselend gehouden in de wijken Meerzicht (Trefpunt Haagsebos) en Seghwaert (’t Seghe Waert). De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Donderdag 8 september 2016: Verslaving (Locatie Meerzicht)
  • Donderdag 6 oktober 2016: Depressie (Locatie Seghwaert)
  • Donderdag 17 november 2016: Signalen van zelfdoding, en dan? (Locatie Meerzicht)
  • Donderdag 1 december 2016: Burn-out (Locatie Seghwaert)

Tijdens de informatieavonden zin professionals aanwezig om uitleg te geven over de kenmerken en bijzonderheden van de stoornis. Daarbij zal de preventie, de behandeling en/of het herstel eveneens ter sprake komen. Ook de rol van familieleden/direct betrokkenen zal expliciet aan de orde komen. Vervolgens gaan ervaringsdeskundigen vanuit hun perspectief in op het onderwerp.

De bijeenkomsten zijn gratis, alle belangstellenden zijn welkom. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot circa 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Locatie Meerzicht
Haagsebos
Haagsebos 20
2715 XN Zoetermeer

Locatie Seghwaert
’t Seghe Waert
Vaartdreef 115
2724 GE Zoetermeer

Wij hopen u op een van deze avonden te mogen verwelkomen.

Delen: 

De succesvolle en drukbezochte eerste informatiemiddag ‘ehealth in de Maatschappelijke Opvang’ krijgt een vervolg. Op vrijdag 9 september organiseert Minddistrict, in samenwerking met LIMOR, een nieuwe informatiesessie. De sessie is deze keer een informatieochtend en is gericht op het thema ehealth in de Maatschappelijke Opvang en begeleiding.

 

 

Maatschappelijke opvang en ehealth?

Wat weet je over ehealth? Misschien weet je dat het wordt ingezet in de GGZ, voor de behandeling van psychische klachten. Maar wist je dat ehealth ook ingezet wordt in de Maatschappelijke Opvang? Dat het niet altijd dient om te behandelen, maar ook om cliënten te begeleiden? Dat het kan bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten?

Wat als je dat nog niet wist? Dan is dat niet zo vreemd. Want ehealth is nog een relatief nieuw thema in de Maatschappelijk Opvang en andere vormen van begeleiding en herstel. Maar de belangstelling voor het thema groeit, evenals de toepassing van ehealth in begeleiding.

 

Informatieochtend ‘Ehealth in de Maatschappelijke Opvang’

Minddistrict organiseert daarom samen met LIMOR een informatieochtend over ehealth. Kom in korte presentaties meer te weten en ga in gesprek met een cliënt en behandelaar om erachter te komen wat ehealth voor hen betekent. Ook kun je in de informatieochtend terecht met alle vragen die je wellicht over ehealth hebt, zoals:

  • Wat is ehealth?
  • Waarom en waarvoor zou ik het inzetten? (en waarom niet?)
  • Hoe gaat het in de praktijk in z’n werk?
  • Wat zijn struikelblokken?
  • Is ehealth eigenlijk wel geschikt voor onze doelgroep?

Lees ook de blog: ‘Online begeleiding in de maatschappelijke opvang, hoe werkt dat?’

 

Wij nodigen je van harte uit deze informatieochtend bij te wonen.

Wanneer? Vrijdag 9 september
Hoe laat? 10.00 tot 12.30
Waar? Jan Evertsenstraat 753, Amsterdam
Kosten? Gratis
Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@minddistrict.nl

 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders, begeleiders en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in de Maatschappelijke Opvang, Begeleid Wonen of andere vormen van begeleiding.

 

Vragen?

Neem dan contact op met May Brummelaar via 085-7440860 of info@minddistrict.nl

Delen: 
Plus

Mihai zwierf jarenlang door Groningen. Desondanks verloor hij nooit zijn droom uit het oog: een fietstocht maken naar Boekarest om geld voor zijn oude weeshuis in te zamelen.


Kort geleden kwam Mihai in contact met LIMOR en maakte grote veranderingen mee in zijn leven. Met een dak boven zijn hoofd en een toegekende uitkering, kwam er ruimte voor zijn langgekoesterde wens. Toen LIMOR hoorde van zijn droom, konden we niet anders dan meewerken aan dit prachtige initiatief. Vanuit het LIMORfonds is een fietskar met inhoud geschonken aan Mihai.

Jarenlang was Mihai het vaste gezicht bij de Albert Heijn in Groningen. Van daaruit is hij dan ook gestart aan zijn 2100 km lange tocht.

Wij wensen hem veel succes en sterkte tijdens zijn reis!

(afbeelding met toestemming)

 

 

Delen: 
Plus

Duncan (24) woont in een beschermde woonvorm. Door zijn autisme en slaapstoornis lukt het niet meer om thuis te blijven wonen. Om beter om te kunnen gaan met zijn beperkingen, experimenteert Duncan sinds kort met de methodes van ‘The Iceman’: een Nederlander die diverse kouderecords op zijn naam heeft staan. Duncan: ‘’s Nachts ga ik fietsen bij een temperatuur van 6 graden. In korte broek en shirt. Mensen verklaarden me voor gek!’

 

Duncan ontwikkelt in zijn tienerjaren een slaapstoornis. ‘Ik had veel angsten. Vooral de angst om stress te krijgen, want dan kwam er niets meer uit mijn handen. Door mijn autisme is het lastig voor mij dingen te ondernemen. Als iets moet, raak ik snel in paniek.’

Duncan stopt met school en werken lukt ook niet. Thuis lopen de spanningen hoog op. De stap naar zelfstandig wonen blijkt te groot, waardoor hij aangemeld wordt bij de beschermde woonvorm van LIMOR (Maatschappelijke Opvang). ‘In het begin ging het heel goed en was ik actief, maar ik bleef last houden van stress momenten. Daarnaast had ik veel slaap nodig door mijn medicatiegebruik. Ik werd steeds passiever, het ging steeds slechter. Om zes uur ’s ochtends ging ik pas naar bed en om  zes uur ’s avonds stond ik weer op. Mijn slaapritme was totaal omgedraaid.’


Koude kunstjes

Via zijn vader hoort Duncan over Wim Hof, ook wel bekend als ‘The Iceman’. Een Nederlander die koudetrainingen ontwikkelt om o.a. beter met stress om te kunnen gaan. Duncan: ‘Ik bekeek zijn video en ben daarna ’s nachts gaan fietsen. In regen en wind. Met de bedoeling mijzelf moe te maken zodat ik eerder kon slapen. Een maand later ging ik om 12 uur ’s nachts naar bed en stond ik 08.00 uur in de ochtend op. Een mijlpaal! Veel mensen waren bezorgd over mij, of dachten dat ik niet meer in de realiteit stond. Hoe meer ik trainde, hoe meer mensen boos op mij werden. Sommige vrienden heb ik daardoor verloren. Dat was moeilijk. Maar omdat ik merkte dat het hielp, wilde ik er voor de volle 100 procent voor gaan.’


Gewoon meekijken

‘Duncan heeft zijn hele leven veel gemoeten van anderen, wat niet werkte voor hem’, legt Maarten Sonderen (begeleider LIMOR) uit. ‘We hebben ’s nachts zijn internet bijvoorbeeld nooit afgesloten, alhoewel dit vanwege zijn slaapstoornis misschien een logische keuze was geweest. Wij sluiten aan op Duncan zijn intrinsieke motivatie. Dat is ook de remedie geweest: gewoon meekijken. In gesprekken met Duncan geven we veel verschillende invalshoeken mee, maar hij maakt zelf de afweging.’ 

Duncan: ‘De begeleiders van LIMOR lieten mij vrij om te experimenteren, omdat ik dat nodig had! Het was voor mij erg prettig dat ze mij hierin steunden en het vertrouwen gaven. Samen oefenen we met het bellen naar instanties en het bijhouden van het huishouden. De methodes van Wim Hof helpen me hier ook bij. Zo doe ik elke dag push up oefeningen en start de dag met een koude douche. Hiermee train ik discipline en doorzettingsvermogen. In plaats van zaken uit te stellen, pak ik het nu sneller aan.’


Doorbraak

‘Het uiteindelijke doel is zelfstandig wonen, maar tot nu toe was het stress niveau bij Duncan vaak nog te hoog’, vertelt Sonderen. ‘Hij had genoeg praat therapieën gehad, er moest echt iets komen wat een doorbaak gaf. Sinds hij experimenteert met de koudetrainingen, zien we een enorme verandering bij hem.’

Duncan: ‘Tijdens de Ice Challenge hebben we, in een poging het wereldrecord te verbreken, met 500 mensen 1 kilometer lang op blote voeten op ijs gelopen. Ik heb daar verteld hoe de trainingen mij helpen om met mijn autisme en slaapstoornis om te gaan. Nu mag ik misschien meedoen in een documentaire die gemaakt wordt over Wim Hof. Erg spannend allemaal! Ik wil graag andere mensen inspireren om gezond te leven. Vooral mensen met autisme, want ik weet hoe moeilijk zij het kunnen hebben. Voor hen wil ik opkomen en ze motiveren. Dat is mijn droom!’

Delen: 

De uitkomst van het HPO-onderzoek is met een confettikanon gepresenteerd: LIMOR scoort een 7.4!

HPO staat voor High Performance Organization en geeft inzicht in de sterke kanten en het verbeterpotentieel van een organisatie. Volgens de uitkomst van een in 2012 gehouden HPO-onderzoek scoorden we hoger dan het gemiddelde van vergelijkbare zorginstellingen (6,9). In 2015 is er een nieuwe meting uitgevoerd en scoorden we een 7,4. Een lichte stijging ten opzichte van de eerdere meting. Het HPO center noemt dit een knappe prestatie gezien de context waarin onze organisatie zich bevindt: ondanks alle externe ontwikkelingen behalen we toch de norm met een stijging van circa 0,2 punt per jaar. Daar zijn we best een beetje trots op!

Meer weten over HPO? Bekijk hier de website van het HPO center. 

Delen: 

Goed nieuws: dankzij vele giften, van klein tot groot, van bedrijven, kerken tot particulieren, is het gelukt om de Soepbus van de Kessler stichting dit jaar weer te laten rijden. De betrokkenheid bij de Soepbus vanuit diverse hoeken van de samenleving is hartverwarmend. Zoals een familie die voor het derde jaar op rij geld ophaalde door zich te laten sponsoren voor de CPC-loop. Of bijvoorbeeld de opbrengsten van collectes in kerken, op scholen en dergelijken.


Twee nieuwe sponsors

Daarnaast heeft de Soepbus dit jaar twee nieuwe sponsors: Leger des Heils en LIMOR. Bert Sprokkereef (algemeen directeur Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag): “Onder de naam HOI (Haagse Opvang Instellingen) werken de Kessler Stichting, het Leger des Heils en LIMOR nauw met elkaar samen. Toen we vanuit de Kessler Stichting de vraag kregen om te helpen bij het financieren van de Soepbus, hoefden we daar niet lang over na te denken. Wij onderschrijven het nut van de Soepbus; we hebben in andere steden zelf ook soepbussen rijden. Als een organisatie het niet alleen kan financieren, dan vind ik het belangrijk dat we ondersteunen en de Soepbus mede mogelijk blijven maken.”

Dirk Huisman, directeur LIMOR: “We zien soep als een voorgerecht wanneer we gaan dineren. De Soepbus is ook een voorgerecht: een laagdrempelige manier om in contact te komen met hulpverlening. De Soepbus is helaas een noodzakelijk kwaad. Ik had liever gehad dat zo’n voorziening niet nodig was, maar ik omarm het van harte. Het is een voorrecht dat we de Soepbus kunnen laten rijden.”

 

Delen: 
Plus

Is de middag van 14 april al gereserveerd in je agenda? Echt de moeite waard! Want vanaf 13 uur start het Festival Zwolle Actief in Theater Young Ones. Energie gegarandeerd! En jij bent van harte welkom.


Positieve energie

Zwolle Actief begon met de droom om een alternatief te bieden voor de dagopvang van dak- en thuislozen in Zwolle. Zes partijen bundelden hun krachten en nu - 2 jaar later- zijn er al meer dan 175 deelnemers begeleid. Dát brengt een hoop positieve energie teweeg! Dat ga je ervaren tijdens het festival dat een plek vol inspiratie belooft te worden. Deze middag worden ervaringen gedeeld met een ieder die, net als de organisatoren van Zwolle Actief, denken dat mensen door activering hun leven terug kunnen winnen.

Uniek programma

In een uniek programma maken (ex-)deelnemers, ondernemers en betrokken organisaties je deelgenoot van hun ervaringen. Ook worden nieuwe ideeën en dilemma's voorgelegd tijdens interactieve sessies en debatten. Er is een film over het leven in de Herberg en op het ervaringsplein kun je terecht voor inspirerende ontmoetingen met (ex-)deelnemers en anderen betrokkenen. Bekijk het blokkenschema voor het complete programma!  

Ben jij erbij? Meld je dan nu aan via deze link. Geef aan welke workshops, debatten, interviews en activiteiten jij niet wilt missen want VOL = VOL. 

Wanneer   Donderdag 14 april 2016
Tijd           13:00 – 18:00 uur
Waar        Theater Young Ones Biss.
                Willebrandlaan 32 8021 GA Zwolle
 

Delen: 

Maandag 29 februari betraden 7 teams het Kyocera Stadion voor het Parnassia toernooi. GGZ Parnassia had de volgende teams uitgenodigd om de voetbalkrachten te meten: Anton Constandse, Limor, Reakt, Campus amv, Maris College en Fonteynenburg. Op de twee velden werd volop gestreden om de punten met veel beleving en enthousiasme!

 

Lees hier verder voor het volledige bericht.

Delen: 

Sinds 15 januari 2016 is LIMOR gestart met e-health: online begeleiding. E-health is nog een relatief nieuw thema binnen de Maatschappelijke Opvang, maar de belangstelling groeit!

 

Wat is e-health?

Binnen de GGZ wordt e-health al geruime tijd ingezet voor de behandeling van psychische klachten. Maar ook de Maatschappelijke Opvang begint de voordelen ervan te zien en zet e-health steeds meer in om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. E-health is een online platform, waarmee de cliënt aan herstel kan werken, op een zelfgekozen moment. Dit kan met behulp van modules met een specifiek onderwerp, denk aan: Grip op geldzaken, Grip op wonen, Op weg naar herstel en Minder piekeren
 

Laagdrempelig

E-health is laagdrempelig, waardoor ook zorgmijders beter bediend kunnen worden. De cliënt krijgt een grotere verantwoordelijkheid in het eigen begeleidingstraject. Bovendien zijn begeleidingstrajecten mogelijk korter, doordat doelen eerder worden behaald.
 

Proeftuin

In elke regio, waar LIMOR werkzaam is, zijn medewerkers en cliënten betrokken bij de zogenaamde proeftuin. De proeftuin wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid, met als doel eind dit jaar 600 cliënten via e-health te bedienen. In januari 2016 zijn de eerste 50 cliënten van LIMOR van start gegaan! Overigens komt e-health alléén in beeld als het aansluit bij de behoeften van de cliënt en de begeleidingsdoelen, het is geen verplichting. We blijven dus situationeel begeleiden!
 

Informatiemiddag

Op donderdag 31 maart 2016 organiseren Minddistrict, onze samenwerkingspartner in dit project, en LIMOR een informatiemiddag. Cliënten en professionals geven korte presentaties over de inzet van e-health. De informatiemiddag is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang. Meer lezen? Klik hier
 
Heb je vragen over e-health? Stuur een mail aan: ehealth@limor.nl

Delen: 

Pagina's