Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Ons jaarbericht 2018 is uit! 

Bezoek de website noodsprongen.limor.nl voor een verzameling van verhalen, filmpjes en podcasts die illustreren waar LIMOR mee bezig is. En: hoe cliënten die vaak diep in de ellende zitten, vertellen hoe ze met passende hulp weer iets van hun leven maken. De vaak schokkende situaties zie je terug in het ‘heftige’ ontwerp van de site.

2018 was een goed jaar

Het thema is dus Noodsprongen. Gaat het dan niet goed met LIMOR? Integendeel. Financieel hielden we het ook in 2018 netjes op de rit. En meer dan ooit staan we voor onze missie om sociale inclusie te bieden voor bijzondere doelgroepen met complexe problematiek. Mensen, vaak met een verleden waar je niet jaloers op hoeft te zijn, die niet in het reguliere zorgplaatje passen en daarom tussen wal en schip zijn geraakt. Wij zijn hun laatste strohalm en LIMOR helpt hen weer op weg.

Daarom ‘Noodsprongen’

‘Noodsprongen’ is de metafoor voor onze noodzakelijke creativiteit en wendbaarheid, om zorg en ondersteuning te kunnen bieden zoals je dit niet in de boeken vindt en wel hard nodig is. (We werken niet altijd volgens de regels maar altijd binnen de regels.) Daarnaast staat ‘Noodsprongen’ voor de acties van cliënten die hen in complexe situaties deed belanden. Vaak omdat ze uit nood moesten kiezen tussen twee kwaden. Op de website ‘Noodsprongen’ kun je lezen en beluisteren hoe wij soms creatieve noodsprongen maken voor passende ondersteuning, zodat cliënten in nood weer sprongen kunnen maken naar een normaal bestaan.

We wensen je veel kijk-, lees- en luisterplezier toe.  Heb je vragen over LIMOR naar aanleiding van dit jaarbericht? Neem contact met ons op via info@limor.nl.

Delen: 

Les Invisibles: fictie of realiteit?

Op aanreiken van Stichting Zwerfjongeren Nederland is LIMOR in gesprek gegaan met het NRC naar aanleiding van de persvertoning van de film Les Invisibles. Samen met de NRC-recensent hebben Melanie Schmit (Manager Housing First LIMOR), Peter Hoogendijk (Begeleider Leger des Heils) en Su en Khadija (twee jonge vrouwen die deelnemen aan het Housing First Jongeren project van LIMOR) naar de film over een dagopvang voor vrouwen in Frankrijk gekeken.
 

Minder opvang, meer wonen

Melanie Schmit vertelt: “We zouden ons niet blind moeten staren op opvang. In noodgevallen moet dit er kortdurend zijn, maar waar we ons echt op zouden moeten concentreren is het verwezenlijken van het recht op een (t)huis voor een ieder. Ofwel; mensen die dakloos zijn geraakt zo snel mogelijk weer voorzien van huisvesting en nog beter; voorkomen dat mensen hun woning verliezen. Daarom maakt LIMOR zich hard voor minder opvang, meer wonen.”

LIMOR vindt, net als Stichting Zwerfjongeren Nederland, dat niemand in de opvang hoort, zeker jongeren niet. “Een woning is daarin de eerste stap, dan ben je opeens geen ‘dakloze’ of ‘zwerfjongere’ meer, maar een ‘huurder’ en ‘buurman of -vrouw” aldus Marleen van der Kolk (programmamaker Stichting Zwerfjongeren Nederland). Samen pleiten we voor ‘de basis op orde brengen’. Iedereen heeft recht op een thuis waar je tot rust kunt komen en veilig kunt zijn.
 

“Het had wel wat rauwer gemogen”

Lees hier ook wat Su en Khadija, deelnemers van het Housing First jongeren project van LIMOR, over de film te zeggen hebben.

Delen: 

Externe audits

In april 2019 heeft de hercertificering bij LIMOR opnieuw plaatsgevonden. Twee externe auditoren hebben door middel van het voeren van gesprekken met verschillende medewerkers geconcludeerd dat LIMOR wederom voldoet aan de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Dit betekent dat LIMOR opnieuw HKZ-gecertificeerd is tot en met 2022!


Helder kwaliteitsbeleid

LIMOR is voortdurend bezig met zowel het verbeteren van de begeleiding aan haar cliënten als het zo doelmatig mogelijk inrichten van de organisatie. Een helder kwaliteitsbeleid is het uitgangspunt, waarvoor diverse instrumenten worden ingezet, waaronder de HKZ certificering.
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Delen: 

LIMOR kent geen grenzen in haar missie om Housing First aan de man te brengen! In deze video is Melanie Schmit, manager Housing First bij LIMOR, aan het woord. Zij spreekt op uitnodiging van het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) in Brussel.

 

 

Delen: 

Samen met nog vijf andere zorgorganisaties tekent LIMOR in januari 2019 een intentieverklaring, waarmee zij zich inzet voor het creëren van meer werkervaringsplekken in Zwolle. Deze pilot wordt gestart met kandidaten die zich in een uitkeringssituatie bevinden en graag willen werken binnen de sector Zorg en Welzijn. 


Moeilijk toegang tot arbeidsmarkt

Gebleken is dat mensen in een uitkeringssituatie vaak moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt, terwijl er in de sector Zorg en Welzijn dringend behoefte is aan goed geschoold personeel. De werkervaringsplek (WEP) moet uitkomst bieden. 

Breed aanbod
Om een breed aanbod mogelijk te maken, slaan werkgevers in de zorg en het Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle de handen ineen. Zij bespreken regelmatig vraag en aanbod en bekijken welke mogelijkheden er zijn bij de deelnemende partijen*. 

Na een periode waarin de kandidaten werkervaring hebben opgedaan, ontvangen zij een getuigschrift. Daarnaast krijgen zij ook de mogelijkheid om (interne) trainingen te volgen.

*Deelnemende partijen: Humanitas DMH, RIBW, Tactus, Leger des Heils en LIMOR.
 

Delen: 

Het plaatsen van daklozen in huurhuizen leidt meestal tot stabiele huisvesting. Dit blijkt uit een landelijk evaluatieonderzoek naar de Housing First methode, uitgevoerd door *Impuls. Cliënten en begeleiders van o.a. LIMOR maakten deel uit van dit onderzoek en zijn anderhalf jaar gevolgd en geïnterviewd.

 

Groot verschil in aanpak begeleiding

Gedurende het onderzoek blijkt dat onze cliënten de Housing First aanpak een groot verschil vinden vergeleken met eerder ontvangen begeleiding. Zij zijn veel positiever over Housing First en vinden dat begeleiders die volgens deze methode werken ‘betrokken en positief zijn’, ‘vanuit het hart werken’ en ‘net iets meer doen’. Ook ervaren cliënten meer vrijheid en minder sturing. Zij benoemen het krijgen van een eigen woning en het op eigen wijze kunnen werken aan herstel, als werkzame elementen van Housing First. (Meer lezen over de uitkomsten van het onderzoek? Kijk onderaan dit nieuwsbericht)

 

Leidend in beëindigen dakloosheid

De uitkomsten van dit onderzoek sterkt LIMOR in de overtuiging dat de Housing First aanpak effectief is. LIMOR werkt al een aantal jaren volgens deze methode en heeft de ambitie om Housing First door te ontwikkelen in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland. Zodat Housing First dé leidende aanpak wordt om dakloosheid te beëindigen!

 

Housing First LIMOR: flexibel en fantasierijk

De ondersteuning van LIMOR is aanpasbaar, flexibel en fantasierijk. De intensiteit kan stijgen en dalen op basis van de individuele behoefte, zodat we kunnen reageren wanneer iemand meer of minder hulp nodig heeft op een dagelijkse basis. Het Housing First team is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De ondersteuning hoeft niet permanent te zijn. Behoeften veranderen na verloop van tijd . Een cruciaal element van Housing First is dan ook dat wij zo lang als nodig én zoveel als nodig ondersteuning bieden.

 

Meer weten?

Heeft u behoefte aan een bezoek van een van onze Housing First experts? Neem dan contact op met Melanie Schmit (mschmit@limor.nl). U kunt op onze website ook meer lezen over Housing First  [regio Zuid-Holland of in onze noordelijke regio's].


*Impuls – onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc, heeft onderzoek gedaan naar de werkzaamheid, kosten en baten van Housing First. Het onderzoek had een looptijd van 18 maanden. In december 2018 zijn de resultaten gedeeld van het stimuleringsprogramma van Housing First. Lees hierover meer via deze link.

 

Delen: 
Plus

Benieuwd of er tussen jou en LIMOR een 'match' is en wil je graag meer weten over werken bij onze organisatie? Kom dan speeddaten tijdens de Week van Zorg en Welzijn op 14 maart!  


Wat houdt een speeddate in?

Een speeddate is een korte kennismaking, met als doel om te kijken of er een ‘match’ is tussen jou en LIMOR. Zo ja, dan bewaren we jouw gegevens en nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek zodra we een passende vacature hebben. Voor ons handig om op deze manier geschikte collega’s te vinden en het geeft jou de kans om je te oriënteren op het werken bij LIMOR. Een win-win situatie wat ons betreft!

Dus ben jij al werkzaam in de welzijn en overweeg je een switch naar een andere organisatie? Of ben je studerend in je laatste jaar en oriënteer jij je op een baan na je studie? Ben je Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend ingesteld? Dan ben je BIOS en zou je wel eens heel goed bij onze organisatie kunnen passen.

 

Speeddate vacatures

Om welke vacatures gaat het? We zijn regelmatig op zoek naar Trajectondersteuners in de ambulante begeleiding en voor Housing First in Friesland en Groningen.
Als trajectondersteuner draag je actief bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van je cliënten. Je werkzaamheden stem je af in samenspraak met de cliënt en in samenwerking met de trajectregisseur van LIMOR en andere betrokken disciplines. We zoeken collega’s die graag vorm en inhoud willen geven aan de verdere implementatie van deze functie in het primaire proces.

 

Aanmelden voor een speeddate

De speeddates vinden plaats op donderdag 14 maart tussen 15.00 en 17.00 uur.

Locatie: De Kei 5, 8918 AR  in Leeuwarden.

Aanmelden kan voor 3 maart via: sollicitaties@limor.nl, o.v.v. “speeddaten”. Stuur je bij jouw aanmelding direct ook je cv mee? Dan bereiden wij ons alvast goed voor.
Het exacte tijdstip waarop je speeddate plaatsvindt, laten we je enkele dagen van tevoren weten.

We hopen je te ontmoeten op 14 maart!

Delen: 

Van 11 t/m 16 maart 2019 is het weer zover: meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens de Week van Zorg en Welzijn hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Ook LIMOR doet mee en deelt graag haar expertise over o.a. Hoarding, Housing First en (dreigende) dakloosheid. Kom je langs?

 

Lees hieronder per regio welke locaties hun deuren openen, wanneer en hoe laat.

 

Groningen – Donderdag 14 maart en zaterdag 16 maart

Locatie: Beschermd Wonen, Hiddemaheerd 112 in Groningen.

Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de open dagen is er gelegenheid voor een rondleiding en worden er presentaties gegeven over de aanpak (begeleidingsmethodiek) van LIMOR.
 

Leeuwarden – Donderdag 14 maart en zaterdag 16 maart

Locatie: Crisisopvang en Beschermd Wonen, De Kei 5 in Leeuwarden.

Donderdag 14 maart, van 13.00 tot 14.30 uur (voor netwerkpartners en geïnteresseerden vanuit het werkveld).

- 13.00 uur: presentatie over het ambulante werk, met de focus op autisme en hoarding
- Rondleiding door het pand, gelegenheid appartement te bekijken en na afloop vragen aan medewerkers te stellen.

Donderdag 14 maart, van 15.00 tot 17.00 uur: speeddates

Een speeddate is een korte kennismaking, met als doel om te kijken of er een ‘match’ is tussen jou en LIMOR. Zo ja, dan bewaren we jouw gegevens en nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek zodra we een passende vacature hebben.

Zaterdag 16 maart, 11.00 tot 15.00 uur (voor alle geïnteresseerden).

- Presentaties over ambulant werk, met de focus op autisme en hoarding
  11:00, 12:00, 13:00 en 14:00 uur.
- Rondleiding door het pand gedurende de hele dag.
- Kinderactiviteit, gedurende de hele dag
- Koffie en gelegenheid vragen te stellen.

 

Sneek - Donderdag 14 maart

Locatie: Crisisopvang, Frieswijkstraat 6 in Sneek

Donderdag 14 maart, van 14.00 tot 17.00 uur (voor netwerkpartners).

- Drie presentaties over (dreigende) dakloosheid, Hoarding en Housing First.
- Rondleiding crisisopvang.
- Vraag maar raak!
- Onze cliënten aan het woord.
- Afsluitend hapje en een drankje.

Kom je ook langs? We ontmoeten je graag!

 

Delen: 

Ellen leefde op straat. Nu, twee jaar later, heeft zij een huis en is het haar gelukt om er een 'thuis' van te maken. Lees hieronder haar inspirerende verhaal, verteld door Jeanet Regnerus, medewerker bij LIMOR en betrokken bij de begeleiding van Ellen. 


Bij de supermarkt koop ik snel een zak broodjes, twee mandarijnen en een kleine drinkyoghurt. Aardbeiensmaak omdat ik weet dat dat haar favoriet is. Bij de uitgang valt mijn oog op een leeg doosje waarin het allemaal precies past. Stel dát ik Ellen tref dan kan ze het makkelijk meenemen.

In de verte zie ik haar slenterend, met de jas afgezakt over haar schouders. Met sjokkende bewegingen gaat ze richting het station. Naast haar loopt haar altijd trouwe, volgzame hond Macho. Ik had gehoopt dat ik haar zou zien maar toch had ik haar niet echt verwacht. In het stationsrestaurant drinken we koffie. Voor Ellen bestel ik twee croissantjes erbij. Zorgvuldig vouwt ze eentje in haar servet, de andere eet ze op.

Dakloos, een leven vol afwijzing en eenzaamheid

Ik vertel haar dat ik een woning voor haar heb, maar ze reageert amper. Deze trieste blik ken ik. Ruzie met haar vriend, geen geld voor een joint en moe van het niet kunnen slapen. Haar mooie blauwe ogen onder de verwarde vette blonde haren vertellen mij elke keer dat er een sterke vrouw achter schuilt. Het leven heeft haar alleen nog maar een kant laten zien van afwijzing en eenzaamheid. Ooit was een hondenhok haar slaapadres. Een plek vol onzekerheid en zonder bescherming. De pikdonkere nachten alleen. Ik vraag me af wie haar heeft gemist en waar een bed onbeslapen bleef. 

Nu een huis voor haarzelf. Voor Ellen is het verschil groot, niet te bevatten en niet te overzien. “Ik heb een plan bedacht om jouw huis bewoonbaar te maken”, zeg ik. Wat ik niet kan bedenken is hoe ik van haar huis een thuis kan maken...

 

Zelfgebakken cake

We zijn twee jaar verder. Het is lekker warm in huis. Ellen vertelt vol trots dat ze bij de kringloop een oventje heeft gescoord. We drinken koffie en naast mijn kopje ligt een servetje met daarin opgevouwen een stukje zelfgebakken cake." Voor vanavond, als je thuis bent". Het is Ellen gelukt voor haar en Macho een eigen thuis te creëren. 
 

Meer persoonlijke verhalen lezen?

Vanuit LIMOR willen we écht het beste voor onze cliënten. We vinden het dan ook extra bijzonder te horen dat mensen opkrabbelen uit de ellende en hun leven weer vorm geven. Lees hier de persoonlijke ervaringen van onze cliënten: https://www.limor.nl/limor-helpt/persoonlijke-verhalen

 

Delen: 
Plus

Maandag 14 januari tekent LIMOR samen met 8 organisaties voor zorg en welzijn én de gemeente Leidschendam-Voorburg de samenwerkingsovereenkomst Gebundelde Kracht om mensen met langdurig psychiatrische problemen beter te helpen om mee te doen in de Voorburgse wijken en zo het herstel te bevorderen.

 

De samenwerking is uniek: alle organisaties werken op maandagen samen op het Sociaal Netwerkpunt aan de van Faukenbergestraat in het project ‘Gebundelde Kracht’. 

Dymphna van Ravensteyn, directeur van GGZ Rivierduinen vertelt: “Mensen met psychiatrische problemen wonen steeds vaker gewoon in de wijk. Onze organisaties helpen allemaal om hen zo goed mogelijk te begeleiden maar we hebben verschillende kennis. Welzijnsorganisaties weten goed hoe de wijk in elkaar zit, maatschappelijk werk en de gemeente begeleiden bij allerlei regelingen, bijvoorbeeld bij het oplossen van schulden en de gespecialiseerde GGZ heeft de kennis over de psychiatrische kant. In ‘Gebundelde Kracht’ maken we goed gebruik van al die kennis.”

Brede samenwerking

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft met Kwadraad, MEE, Fonteynenburg, Sport en Welzijn, Woej, LIMOR en GGZ Rivierduinen de samenwerking op poten gezet. Nu sluit ook Parnassia Groep aan waardoor kennis over verslavingen wordt toegevoegd aan de samenwerking. Ook sluit Stichting Anton Constandse aan waardoor de samenwerking verder verbreed wordt.
 

Zorg op maat door kennisdeling

Simone Snel, trajectregisseur bij LIMOR over de samenwerking: “LIMOR is expert op het gebied van meervoudige problematiek i.c.m. psychiatrische stoornissen. Onze kennis en ervaring delen wij binnen Gebundelde Kracht. Hiermee ondersteunen we onze collega instanties zodat we met elkaar zorg op maat kunnen bieden. Ook bundelen we onze krachten bij het opzetten van initiatieven ter bevordering van de inclusie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Zoals bijvoorbeeld de verbetering van de aansluiting bij het huidige aanbod van vrijetijdsbesteding en het vergroten van het leun- en steunnetwerk.”
 

Herstelbevordering door meedoen

Maartje Drabbe, jongerenwerker bij Sport en Welzijn: “De samenwerking zorgt er echt voor dat mensen meer meedoen en zich meer thuis voelen in Voorburg. Zo hebben we een jongeman die binnen de GGZ geholpen werd met zijn psychiatrische problemen gekoppeld aan een jongerencoach. Samen zoeken ze naar een voetbalvereniging waar hij gewoon mee kan sporten. Bewegen is goed voor zijn herstel en een gewone vereniging helpt om zijn netwerk uit te breiden.”

Vragen over Gebundelde Kracht? Loop op maandagen binnen bij het Sociaal Netwerkpunt aan de Faukenbergstraat 1 in Voorburg of maak een afspraak via de deelnemende organisaties.

Delen: 
Plus

Pagina's