Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Twee voormalige daklozen rijden in een twintig jaar oud busje 8000 kilometer naar de Noordkaap en terug. Het klinkt als het begin van een mop, maar toch is dit precies wat Wubbo van der Roest en Samuel van der Meij hebben gedaan voor een goed doel: geld ophalen voor daklozen (bron: Een Vandaag).

 

Wubbo en Samuel waren zelf dakloos maar hebben via Mien Aigen Hoes (de Groningse variant van Housing First en een samenwerkingsverband van LIMOR, Terwille en Werkpro) weer een eigen woning kunnen bemachtigen. Nu zetten zij zich in voor andere daklozen.

Luister hier het radiofragment op de website van Een Vandaag.

Delen: 
Plus

Als onderdeel van een zorgexperiment van Justitie, mag LIMOR samen met vijf andere aanbieders Volledig Pakket Thuis bieden aan cliënten met een forensische titel. Tot voor kort bestond deze variant niet binnen de forensische zorg. Het zorgexperiment, waarin een intensief ondersteuningsprogramma geboden wordt aan deze doelgroep, duurt 2,5 jaar. 

 

Beschermd Thuis

Tot nu toe waren cliënten met een forensische titel aangewezen op Beschermd Wonen, of op zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Binnen Justitie was de variant Volledig Pakket Thuis (VPT) nog niet mogelijk. In 2015 verscheen er een rapport van de commissie Dannenberg, waarin staat dat er moet worden toegewerkt naar "Beschermd Thuis" in plaats van Beschermd Wonen. Deze tussenvariant wordt gemist binnen de forensische zorg, en is nodig om een goede invulling te kunnen geven aan een verantwoorde en passend reintegratietraject (de geleidelijke terugkeer in de maatschappij).

Doelbewust wonen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Forensisch Veld zien daarom mogelijkheden in de toepassing van Volledig Pakket Thuis (VPT). Samen met vijf andere aanbieders mag LIMOR in haar regio's Noord en Oost dit zorgzwaartepakket bieden aan cliënten met een forensische titel. De cliënten worden begeleid vanuit het project "Doelbewust wonen". In dit project wordt een intensief en gestructureerd ondersteuningsprogramma geboden voor de duur van maximaal 2 jaar. Doelbewust wonen kan plaatsvinden in een aangeboden woning van de wooncorporatie, maar kan ook geclusterd worden aangeboden waarbij een aantal mensen in elkaars nabijheid wonen.
 
 

Delen: 

Het aantal dakloze jongeren in Nederland stijgt. Toch is de kans groot dat je er nog nooit een – bewust – bent tegengekomen. Ontmoet Fatima en Richard, twee van de ruim 12.000 jongeren in Nederland die dak- en thuisloos zijn.

 

Het volledige interview met Fatima en Richard kun je lezen in Brandpunt op de website van de KRO / NCRV. Klik hier

 

Stichting Zwerfjongeren Nederland genomineerd voor goed doel - stem ook!

 

Ook de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) vraagt deze maand extra aandacht voor de zwerfjongeren in Nederland. Zij zijn een van de kanshebbers om de Charity Awards 2017 te winnen, die elk jaar door NRC Handelsblad georganiseerd worden. SZN komt op voor de belangen van zwerfjongeren. Zij wil een betere toekomst voor deze jongeren. Daarvoor zijn veranderingen nodig in zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en op het gebied van inkomen en schulden.

Ook jouw stem geven zodat de problemen van zwerfjongeren aangepakt kunnen worden? Op de site van NRC Charity Awards kan je je stem uitbrengen.

 

Delen: 
Plus

Op 19 juli 2017 ondertekende LIMOR het convenant ‘Ommen Armoedevrij’. Door het convenant te tekenen, gaat LIMOR de samenwerking met de gemeente en partners aan om armoede en sociale uitsluiting in Ommen tegen te gaan.

 

Gemeentebreed verbond

Armoede is een maatschappelijk vraagstuk. Soms leven huishoudens en kinderen jarenlang van een sociaal minimuminkomen. Het sociaal minimum zou bestaanszekerheid moeten garanderen. Dat lukt niet altijd, zeker als mensen jarenlang van het minimum moeten leven. De middelen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving ontbreken. Door de handen ineen te slaan kan worden bereikt dat Ommen een gemeente wordt zonder ‘armen’.

 

Armoedevrij: wat betekent dat?

Lokale minimavoorzieningen zijn nodig om mensen uit armoede te houden. De gemeente Ommen heeft goede minimavoorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Maar daarmee is de gemeente nog niet armoedevrij. In een armoedevrije gemeenschap is ook geen sociale uitsluiting. Om naast gebrek aan inkomen ook sociale uitsluiting te voorkomen is de inzet nodig van maatschappelijke organisaties, zoals LIMOR, en burgers. Dit doel kan alleen in onderling samenspel en met inzet van burgers en organisaties worden bereikt.

Ieder jaar worden er contactmomenten georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten die de ondertekenaars van het convenant ondernemen om de gemeente armoedevrij te houden.

Delen: 
Plus

Wat vinden daklozen van de activeringsaanpak van Zwolle Actief? Dit was het belangrijkste onderdeel van het evaluatieonderzoek naar Zwolle Actief dat onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut in de maanden maart tot en met mei 2017 hebben uitgevoerd. Dit rapport omvat het verslag van drie jaar activerende coaching door Zwolle Actief.


In de evaluatie zijn diverse partijen geraadpleegd over de opbrengsten van de maatwerkaanpak, zoals de zes samenwerkende organisaties bij Zwolle Actief, de activeringscoaches die de persoonlijke coaching uitvoeren, de externe partners (betrokken ketenpartners en ondernemers waar de dak- en thuislozen aan het werk zijn). Maar vooral is naar de mening van dak- en thuislozen zelf gevraagd. Dit is gedaan via een peer-to-peermethode: zes deelnemers aan Zwolle Actief hebben vragenlijsten afgenomen bij hun mede dak- en thuislozen. Centraal in dit rapport staat wat Zwolle Actief de dak- en thuislozen oplevert. 

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Delen: 

Op 14 juli neemt LIMOR de sleutels in ontvangst van haar kersverse onderkomen aan de Badhuisstraat in Scheveningen. Hier worden door Heijliggers Bouw in vijf lagen 66 appartementen met gemeenschappelijke ruimten en werkplekken voor LIMOR gerealiseerd.

 

De appartementen zijn bedoeld voor mensen met meervoudige problematiek, die in deze beschermde woonvorm kunnen wonen met permanente begeleiding om toe te werken naar een uiteindelijke, zelfstandige woonplek. De sleuteloverdracht tussen LIMOR en Hoogvliet Beheer brengt de intrek in ons nieuwe onderkomen weer een stapje dichterbij. Eind augustus zullen de eerste bewoners gaan verhuizen.

Delen: 
Plus

Zwolle - Zwolle Actief helpt veel dak- en thuislozen in Zwolle aan zinvolle dagbesteding en activering. Met individueel maatwerk, dat uitgaat van kansen, wensen en mogelijkheden werken dak- en thuislozen aan hun zelfredzaamheid en participatie. Deze resultaten maken Zwolle Actief succesvol en landelijk uniek. Dat concludeert het Verwey-Jonker instituut in een rapport dat namens de gemeente Zwolle de werkwijze van Zwolle Actief heeft geëvalueerd.

 

De kern van de aanpak is de werkwijze van de coaches. Door hen ruimte en vertrouwen te geven, zijn zij in staat om een goede band op te bouwen met de deelnemers van Zwolle Actief. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers aan Zwolle Actief erg positief zijn over de ondersteuning die zij van hun coaches ontvangen. Zij voelen zich gemotiveerd en zetten daardoor stappen die zij anders niet, of pas veel later, zouden zetten. Het lukt sommige deelnemers een vaste baan te krijgen. Anderen volgen een leertraject, hebben een werkervaringsplek of doen vrijwilligerswerk. Geen van de deelnemers aan Zwolle Actief wil terug naar de oude situatie van dagopvang.

De combinatie van het beëindigen van traditionele dagopvang voor dak- en thuislozen en het bieden van een individuele maatwerkaanpak is uniek in Nederland. Andere gemeenten bieden naast individueel maatwerk ook nog steeds dagopvang aan. Juist het beëindigen van een dagopvang heeft bijgedragen aan het succes van Zwolle Actief. Er is immers geen alternatief. Dit wordt door alle betrokken partijen bevestigd, maar vooral ook door de deelnemers zelf. Uit het evaluatierapport blijkt dat de aanpak van Zwolle Actief nog steeds relevant is. Het is een prima werkwijze om ook de komende jaren mee door te gaan. Er is veel draagvlak voor continuïteit van Zwolle Actief. Het college van burgemeester en wethouders stelt dan ook voor de komende jaren maximaal € 500.000 per jaar beschikbaar voor Zwolle Actief.

Zwolle Actief is een initiatief van RIBW, Leger des Heils, Dimence, Tactus, Travers en LIMOR.

Bron: weblog Zwolle

Delen: 

In een ‘barrel’ naar de Noordkaap. Daar doen ex-daklozen Wubbo en Samuël niet moeilijk over. Ze tikten een mini-truck op de kop en bouwen hem om tot een rijdend huis. Zo gaan ze samen de Barrel Challenge aan, een reis van 8.000 kilometer naar het uiterste noorden van Europa. Mét een missie: 15.000 euro ophalen voor hulp aan daklozen. Want ze gunnen ieder mens een nieuwe start.

 

Mien Aigen Hoes

Wubbo en Samuël spreken uit ervaring, een aantal jaar geleden leefden ze beiden zelf op straat. Samen met de hulporganisaties LIMOR, Terwille Verslavingszorg en Werkpro lukte het hen om in 2015 het roer om te gooien, dankzij het innovatieve woonproject Mien Aigen Hoes waar ze zelf actief in bijdroegen. Ze namen de regie over hun leven en staken de handen uit de mouwen. Met een groep daklozen hadden ze veel inspraak in het project en toverden ze samen een oud studentenhuis om tot een ‘buddyhuis’, met fris geschilderde wanden, plafonds en strak gelegde vloeren.

Barrel Challenge

Inmiddels hebben zowel Wubbo als Samuël hun leven weer op de rit en zijn ze wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dat wordt de Noordkaap Barrel Challenge. Van 24 juli tot 6 augustus 2017 gaan ze als Team Daar-doen-wij-niet-moeilijk-over het avontuur aan in hun omgebouwde mini-truck, en rijden ze vanuit Nederland 8.000 kilometer door Duitsland en Scandinavië naar de Noordkaap en via Finland, Rusland, Polen en Duitsland weer terug.

Eigen baan

Het is voor de mannen niet alleen een avontuur, ze hebben ook een missie. Nu ze het succes hebben geproefd van woonproject Mien Aigen Hoes, vinden ze het samen met de organisatie Terwille tijd voor een aanvullende stap naar een eigen baan. Want uit ervaring weten ze wat iemand van de straat nodig heeft: serieus genomen worden. Ieder mens heeft toekomstdromen. Om die te verwezenlijken moeten de basisvoorwaarden goed zijn. Niet alleen een dak boven je hoofd, maar ook inkomsten waarmee je een blijvend nieuw leven kunt opbouwen.

Rijdend huis

Wubbo en Samuël hebben kunstenaar Oscar B. Jansen bereid gevonden om hun truck te beschilderen als huis. In het rijdende huis vragen ze tijdens de tocht aandacht voor project Mien Boan. Het doel van dit project is dat kandidaten in een oefen-werkplaats van Terwille worden klaargestoomd voor een baan. In deze proeftuin gaan ze onder begeleiding gericht aan de slag met praktijkervaring en het oefenen van sociale vaardigheden. De mannen hopen 15.000 euro op te halen voor het benodigde gereedschap voor de werkplaats, zoals lasapparatuur, bruggen en gereedschapskisten.

Sponsors

Helpt u Wubbo en Samuël om 15.000 euro bij elkaar te krijgen voor hulp aan daklozen? Donaties worden verzameld door Terwille Verslavingszorg. Terwille heeft een ANBI-status waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting. Doneren kan via het rekeningnummer: NL30 RABO 0316005533 t.n.v Terwille, onder vermelding van: Gereedschap voor Mien Boan. U kunt ook bijdragen aan de onkosten voor de reis. Maak uw gift dan over via de omschrijving: Reiskosten Barrel Challenge.

Delen: 

Als Centrale Cliëntenraad (hierna: CCR) van LIMOR behartigen we, vertegenwoordigd vanuit al onze regio’s, de belangen van de cliënten van LIMOR. We dragen er aan bij dat begeleiding vanuit LIMOR maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt. Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

 

Invloed doet goed

Alles wat de CCR in 2016 heeft gedaan staat in het CCR-jaarverslag 2016. In dit jaarverslag ziet u dat wij onze invloed laten gelden. Want invloed doet goed. Doordat wij onszelf serieus nemen, worden wij ook serieus genomen en zijn we een welkome partij aan tafel. Een selectie van onze activiteiten in 2016 leest u dan ook terug in het jaarverslag.
 
Vragen over het jaarverslag? Neem dan contact op met de ondersteuner van de CCR van LIMOR via telefoonnummer 06 10 90 22 27 of per e-mail ccr@limor.nl
 
 

Delen: 

SamenZwolle, het online sociaal platform van de stad Zwolle is jarig. Alle Zwollenaren zijn welkom om op vrijdag 19 mei 2017 tussen 11.00 en 15.00 uur in Stadkamer, aan de Zeven Alleetjes 1. Stadkamer is een van de 34 partnerorganisaties van SamenZwolle en stelt zijn kersverse locatie beschikbaar voor dit feestje. En de Appelfabriek van partnerorganisatie Frion de verse appeltaart.

 

Behalve taartjes, zijn er ook kaartjes. Ansichtkaartjes van SamenZwolle die je kunt versturen naar wie je maar wil. Stop ze in de SamenZwolle-bus en de organisatie zorgt voor het frankeren en verzenden. Je maakt iemand blij met een kaartje én helpt zo veel mogelijk Zwollenaren over SamenZwolle te vertellen.

Kijk voor vrijwilligersvacatures, oproepen/hulpvragen en sociale activiteiten of meer informatie over SamenZwolle op www.samenzwolle.nl.

Delen: 

Pagina's