Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

In december 2017 vond het “train-de-trainer” congres plaats in Milaan. Een congres waar mensen uit elf verschillende landen bijeenkwamen om de ontwikkelingen van Housing First binnen Europa te bespreken, van elkaar te leren en een trainingsopzet te maken. Met als doel een pool van ervaren Housing First trainers te creëren die hun kennis verder kunnen verspreiden binnen Europa. Ook LIMOR was van de partij.


Eigen (t)huis een basisrecht

Melanie Schmit, manager bij LIMOR in Den Haag, reisde af naar Milaan om het congres bij te wonen. Zij heeft ruime ervaring met Housing First binnen LIMOR. Melanie: “Het congres heeft me gesterkt in mijn overtuigingen. Namelijk dat een eigen (t)huis voor iedereen een basisrecht is. Het heeft me eyeopeners gegeven waarmee ik de effectiviteit van mijn Housing First-praktijk kan vergroten door het zo mogelijk nóg modelgetrouwer aan te pakken. Ook heeft het congres me geïnspireerd hoe bevlogen en gedreven er in Europa gewerkt wordt aan het stimuleren en doorontwikkelen van Housing First.”

Na de eerste sessie in Milaan, zullen er nog drie volgen in o.a. Amsterdam en Helsinki. LIMOR zal ook die sessies bijwonen, om optimale kennis te vergaren en te delen over dit onderwerp.
Melanie: “In januari beginnen we bij LIMOR met Housing First Jongeren in Den Haag. In dat kader sluit ik me ook aan bij de Housing First for Youth- sessie. Dit zal een mooie boost geven aan onze startup.”

Meer weten over de ontwikkelingen van Housing First binnen LIMOR? Neem dan contact met ons op, via Melanie Schmit (mschmit@limor.nl)
 

Delen: 

Voor sommige mensen is het een uitdaging ‘de ander’ onbevangen tegemoet te treden. Om overtuigingen, vooroordelen en ‘beter weten’ terzijde te schuiven en open te staan voor wat zich aandient. Gewoon, door belangstellend te zijn naar wat de ander beweegt of heeft bewogen.


Die uitdaging is vaak nog groter als de ander ‘anders’ is dan wij. Bijvoorbeeld omdat hij of zij op straat slaapt, met verslavingen kampt, misbruikt is, torenhoge schulden heeft, schizofreen is; loco, zoals Rachid, één van onze verhalenvertellers, het noemt.

Verhalenbundel

Dit jaar heeft LIMOR de verhalen van vijf cliënten verzameld en uitgegeven. Vijf Liefdevolle, Inspirerende, Motiverende, Opvallende, Respectvolle verhalen. De verhalenvertellers van deze bundel zijn de uitdaging aangegaan om zich niet langer te laten meesleuren in de draaikolk van hun turbulente levensgeschiedenis, maar weer iets te maken van vandaag en morgen.

Het vraagt moed om je heftige levensgeschiedenis te delen met wildvreemden; met lezers zoals u. Ook díé uitdaging gaan zij niet uit de weg. Gaat u de uitdaging aan om onze verhalenvertellers met een open hart tegemoet te treden en hun verhalen met belangstelling te lezen?

Bestellen

* Het boekje is helaas niet meer te bestellen.

 

LIMOR wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!

Delen: 
Plus

De verhuizing naar de Badhuisstraat in Scheveningen, Den Haag, is afgerond! De bewoners en medewerkers van de bestaande woonvoorzieningen (Elviraland, Vinkensteynstraat en Op de Laan) zijn mee verhuisd. Hiermee vestigen wij onze beschermde woonvorm op één locatie binnen Den Haag. Op 5 oktober 2017 vieren wij de officiële opening van de voorziening. Komt u ook? U bent van harte welkom!

 

Nieuw onderkomen

Het nieuwe onderkomen telt vijf lagen, inclusief lift, met in totaal 66 appartementen en gemeenschappelijke ruimten en werkplekken voor LIMOR. Alle appartementen hebben een eigen voordeur, sanitair en keukenblok.

Bouwen aan vertrouwen en motivatie

De appartementen zijn bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. Met de 24-uurs begeleiding werken wij toe naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving. Wij gaan daarbij uit van onze vraaggerichte werkfilosofie: opvangen, aanpakken, loslaten. Vanuit de vraag en situatie van de cliënt bouwen we aan vertrouwen, (zelf)respect, motivatie en zelfredzaamheid.


Aanmelden Beschermd Wonen Badhuisstraat

Aanmelden voor Beschermd Wonen kan via de gemeente Den Haag, klik hier voor meer informatie.

Voor vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via T 085 485 60 00.

Delen: 

Twee voormalige daklozen rijden in een twintig jaar oud busje 8000 kilometer naar de Noordkaap en terug. Het klinkt als het begin van een mop, maar toch is dit precies wat Wubbo van der Roest en Samuel van der Meij hebben gedaan voor een goed doel: geld ophalen voor daklozen (bron: Een Vandaag).

 

Wubbo en Samuel waren zelf dakloos maar hebben via Mien Aigen Hoes (de Groningse variant van Housing First en een samenwerkingsverband van LIMOR, Terwille en Werkpro) weer een eigen woning kunnen bemachtigen. Nu zetten zij zich in voor andere daklozen.

Luister hier het radiofragment op de website van Een Vandaag.

Delen: 
Plus

Als onderdeel van een zorgexperiment van Justitie, mag LIMOR samen met vijf andere aanbieders Volledig Pakket Thuis bieden aan cliënten met een forensische titel. Tot voor kort bestond deze variant niet binnen de forensische zorg. Het zorgexperiment, waarin een intensief ondersteuningsprogramma geboden wordt aan deze doelgroep, duurt 2,5 jaar. 

 

Beschermd Thuis

Tot nu toe waren cliënten met een forensische titel aangewezen op Beschermd Wonen, of op zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Binnen Justitie was de variant Volledig Pakket Thuis (VPT) nog niet mogelijk. In 2015 verscheen er een rapport van de commissie Dannenberg, waarin staat dat er moet worden toegewerkt naar "Beschermd Thuis" in plaats van Beschermd Wonen. Deze tussenvariant wordt gemist binnen de forensische zorg, en is nodig om een goede invulling te kunnen geven aan een verantwoorde en passend reintegratietraject (de geleidelijke terugkeer in de maatschappij).

Doelbewust wonen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Forensisch Veld zien daarom mogelijkheden in de toepassing van Volledig Pakket Thuis (VPT). Samen met vijf andere aanbieders mag LIMOR in haar regio's Noord en Oost dit zorgzwaartepakket bieden aan cliënten met een forensische titel. De cliënten worden begeleid vanuit het project "Doelbewust wonen". In dit project wordt een intensief en gestructureerd ondersteuningsprogramma geboden voor de duur van maximaal 2 jaar. Doelbewust wonen kan plaatsvinden in een aangeboden woning van de wooncorporatie, maar kan ook geclusterd worden aangeboden waarbij een aantal mensen in elkaars nabijheid wonen.
 
 

Delen: 

Het aantal dakloze jongeren in Nederland stijgt. Toch is de kans groot dat je er nog nooit een – bewust – bent tegengekomen. Ontmoet Fatima en Richard, twee van de ruim 12.000 jongeren in Nederland die dak- en thuisloos zijn.

 

Het volledige interview met Fatima en Richard kun je lezen in Brandpunt op de website van de KRO / NCRV. Klik hier

 

Stichting Zwerfjongeren Nederland genomineerd voor goed doel - stem ook!

 

Ook de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) vraagt deze maand extra aandacht voor de zwerfjongeren in Nederland. Zij zijn een van de kanshebbers om de Charity Awards 2017 te winnen, die elk jaar door NRC Handelsblad georganiseerd worden. SZN komt op voor de belangen van zwerfjongeren. Zij wil een betere toekomst voor deze jongeren. Daarvoor zijn veranderingen nodig in zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en op het gebied van inkomen en schulden.

Ook jouw stem geven zodat de problemen van zwerfjongeren aangepakt kunnen worden? Op de site van NRC Charity Awards kan je je stem uitbrengen.

 

Delen: 
Plus

Op 19 juli 2017 ondertekende LIMOR het convenant ‘Ommen Armoedevrij’. Door het convenant te tekenen, gaat LIMOR de samenwerking met de gemeente en partners aan om armoede en sociale uitsluiting in Ommen tegen te gaan.

 

Gemeentebreed verbond

Armoede is een maatschappelijk vraagstuk. Soms leven huishoudens en kinderen jarenlang van een sociaal minimuminkomen. Het sociaal minimum zou bestaanszekerheid moeten garanderen. Dat lukt niet altijd, zeker als mensen jarenlang van het minimum moeten leven. De middelen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving ontbreken. Door de handen ineen te slaan kan worden bereikt dat Ommen een gemeente wordt zonder ‘armen’.

 

Armoedevrij: wat betekent dat?

Lokale minimavoorzieningen zijn nodig om mensen uit armoede te houden. De gemeente Ommen heeft goede minimavoorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Maar daarmee is de gemeente nog niet armoedevrij. In een armoedevrije gemeenschap is ook geen sociale uitsluiting. Om naast gebrek aan inkomen ook sociale uitsluiting te voorkomen is de inzet nodig van maatschappelijke organisaties, zoals LIMOR, en burgers. Dit doel kan alleen in onderling samenspel en met inzet van burgers en organisaties worden bereikt.

Ieder jaar worden er contactmomenten georganiseerd om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten die de ondertekenaars van het convenant ondernemen om de gemeente armoedevrij te houden.

Delen: 
Plus

Wat vinden daklozen van de activeringsaanpak van Zwolle Actief? Dit was het belangrijkste onderdeel van het evaluatieonderzoek naar Zwolle Actief dat onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut in de maanden maart tot en met mei 2017 hebben uitgevoerd. Dit rapport omvat het verslag van drie jaar activerende coaching door Zwolle Actief.


In de evaluatie zijn diverse partijen geraadpleegd over de opbrengsten van de maatwerkaanpak, zoals de zes samenwerkende organisaties bij Zwolle Actief, de activeringscoaches die de persoonlijke coaching uitvoeren, de externe partners (betrokken ketenpartners en ondernemers waar de dak- en thuislozen aan het werk zijn). Maar vooral is naar de mening van dak- en thuislozen zelf gevraagd. Dit is gedaan via een peer-to-peermethode: zes deelnemers aan Zwolle Actief hebben vragenlijsten afgenomen bij hun mede dak- en thuislozen. Centraal in dit rapport staat wat Zwolle Actief de dak- en thuislozen oplevert. 

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Delen: 

Op 14 juli neemt LIMOR de sleutels in ontvangst van haar kersverse onderkomen aan de Badhuisstraat in Scheveningen. Hier worden door Heijliggers Bouw in vijf lagen 66 appartementen met gemeenschappelijke ruimten en werkplekken voor LIMOR gerealiseerd.

 

De appartementen zijn bedoeld voor mensen met meervoudige problematiek, die in deze beschermde woonvorm kunnen wonen met permanente begeleiding om toe te werken naar een uiteindelijke, zelfstandige woonplek. De sleuteloverdracht tussen LIMOR en Hoogvliet Beheer brengt de intrek in ons nieuwe onderkomen weer een stapje dichterbij. Eind augustus zullen de eerste bewoners gaan verhuizen.

Delen: 
Plus

Zwolle - Zwolle Actief helpt veel dak- en thuislozen in Zwolle aan zinvolle dagbesteding en activering. Met individueel maatwerk, dat uitgaat van kansen, wensen en mogelijkheden werken dak- en thuislozen aan hun zelfredzaamheid en participatie. Deze resultaten maken Zwolle Actief succesvol en landelijk uniek. Dat concludeert het Verwey-Jonker instituut in een rapport dat namens de gemeente Zwolle de werkwijze van Zwolle Actief heeft geëvalueerd.

 

De kern van de aanpak is de werkwijze van de coaches. Door hen ruimte en vertrouwen te geven, zijn zij in staat om een goede band op te bouwen met de deelnemers van Zwolle Actief. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers aan Zwolle Actief erg positief zijn over de ondersteuning die zij van hun coaches ontvangen. Zij voelen zich gemotiveerd en zetten daardoor stappen die zij anders niet, of pas veel later, zouden zetten. Het lukt sommige deelnemers een vaste baan te krijgen. Anderen volgen een leertraject, hebben een werkervaringsplek of doen vrijwilligerswerk. Geen van de deelnemers aan Zwolle Actief wil terug naar de oude situatie van dagopvang.

De combinatie van het beëindigen van traditionele dagopvang voor dak- en thuislozen en het bieden van een individuele maatwerkaanpak is uniek in Nederland. Andere gemeenten bieden naast individueel maatwerk ook nog steeds dagopvang aan. Juist het beëindigen van een dagopvang heeft bijgedragen aan het succes van Zwolle Actief. Er is immers geen alternatief. Dit wordt door alle betrokken partijen bevestigd, maar vooral ook door de deelnemers zelf. Uit het evaluatierapport blijkt dat de aanpak van Zwolle Actief nog steeds relevant is. Het is een prima werkwijze om ook de komende jaren mee door te gaan. Er is veel draagvlak voor continuïteit van Zwolle Actief. Het college van burgemeester en wethouders stelt dan ook voor de komende jaren maximaal € 500.000 per jaar beschikbaar voor Zwolle Actief.

Zwolle Actief is een initiatief van RIBW, Leger des Heils, Dimence, Tactus, Travers en LIMOR.

Bron: weblog Zwolle

Delen: 

Pagina's