Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

In een ‘barrel’ naar de Noordkaap. Daar doen ex-daklozen Wubbo en Samuël niet moeilijk over. Ze tikten een mini-truck op de kop en bouwen hem om tot een rijdend huis. Zo gaan ze samen de Barrel Challenge aan, een reis van 8.000 kilometer naar het uiterste noorden van Europa. Mét een missie: 15.000 euro ophalen voor hulp aan daklozen. Want ze gunnen ieder mens een nieuwe start.

 

Mien Aigen Hoes

Wubbo en Samuël spreken uit ervaring, een aantal jaar geleden leefden ze beiden zelf op straat. Samen met de hulporganisaties LIMOR, Terwille Verslavingszorg en Werkpro lukte het hen om in 2015 het roer om te gooien, dankzij het innovatieve woonproject Mien Aigen Hoes waar ze zelf actief in bijdroegen. Ze namen de regie over hun leven en staken de handen uit de mouwen. Met een groep daklozen hadden ze veel inspraak in het project en toverden ze samen een oud studentenhuis om tot een ‘buddyhuis’, met fris geschilderde wanden, plafonds en strak gelegde vloeren.

Barrel Challenge

Inmiddels hebben zowel Wubbo als Samuël hun leven weer op de rit en zijn ze wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dat wordt de Noordkaap Barrel Challenge. Van 24 juli tot 6 augustus 2017 gaan ze als Team Daar-doen-wij-niet-moeilijk-over het avontuur aan in hun omgebouwde mini-truck, en rijden ze vanuit Nederland 8.000 kilometer door Duitsland en Scandinavië naar de Noordkaap en via Finland, Rusland, Polen en Duitsland weer terug.

Eigen baan

Het is voor de mannen niet alleen een avontuur, ze hebben ook een missie. Nu ze het succes hebben geproefd van woonproject Mien Aigen Hoes, vinden ze het samen met de organisatie Terwille tijd voor een aanvullende stap naar een eigen baan. Want uit ervaring weten ze wat iemand van de straat nodig heeft: serieus genomen worden. Ieder mens heeft toekomstdromen. Om die te verwezenlijken moeten de basisvoorwaarden goed zijn. Niet alleen een dak boven je hoofd, maar ook inkomsten waarmee je een blijvend nieuw leven kunt opbouwen.

Rijdend huis

Wubbo en Samuël hebben kunstenaar Oscar B. Jansen bereid gevonden om hun truck te beschilderen als huis. In het rijdende huis vragen ze tijdens de tocht aandacht voor project Mien Boan. Het doel van dit project is dat kandidaten in een oefen-werkplaats van Terwille worden klaargestoomd voor een baan. In deze proeftuin gaan ze onder begeleiding gericht aan de slag met praktijkervaring en het oefenen van sociale vaardigheden. De mannen hopen 15.000 euro op te halen voor het benodigde gereedschap voor de werkplaats, zoals lasapparatuur, bruggen en gereedschapskisten.

Sponsors

Helpt u Wubbo en Samuël om 15.000 euro bij elkaar te krijgen voor hulp aan daklozen? Donaties worden verzameld door Terwille Verslavingszorg. Terwille heeft een ANBI-status waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting. Doneren kan via het rekeningnummer: NL30 RABO 0316005533 t.n.v Terwille, onder vermelding van: Gereedschap voor Mien Boan. U kunt ook bijdragen aan de onkosten voor de reis. Maak uw gift dan over via de omschrijving: Reiskosten Barrel Challenge.

Delen: 

Als Centrale Cliëntenraad (hierna: CCR) van LIMOR behartigen we, vertegenwoordigd vanuit al onze regio’s, de belangen van de cliënten van LIMOR. We dragen er aan bij dat begeleiding vanuit LIMOR maximaal aansluit bij de behoefte en tot de beste resultaten leidt. Onze kernvraag bij elke ontwikkeling of verandering ten aanzien van het beleid is dan ook: wat betekent dit voor ‘onze’ cliënten?

 

Invloed doet goed

Alles wat de CCR in 2016 heeft gedaan staat in het CCR-jaarverslag 2016. In dit jaarverslag ziet u dat wij onze invloed laten gelden. Want invloed doet goed. Doordat wij onszelf serieus nemen, worden wij ook serieus genomen en zijn we een welkome partij aan tafel. Een selectie van onze activiteiten in 2016 leest u dan ook terug in het jaarverslag.
 
Vragen over het jaarverslag? Neem dan contact op met de ondersteuner van de CCR van LIMOR via telefoonnummer 06 10 90 22 27 of per e-mail ccr@limor.nl
 
 

Delen: 

SamenZwolle, het online sociaal platform van de stad Zwolle is jarig. Alle Zwollenaren zijn welkom om op vrijdag 19 mei 2017 tussen 11.00 en 15.00 uur in Stadkamer, aan de Zeven Alleetjes 1. Stadkamer is een van de 34 partnerorganisaties van SamenZwolle en stelt zijn kersverse locatie beschikbaar voor dit feestje. En de Appelfabriek van partnerorganisatie Frion de verse appeltaart.

 

Behalve taartjes, zijn er ook kaartjes. Ansichtkaartjes van SamenZwolle die je kunt versturen naar wie je maar wil. Stop ze in de SamenZwolle-bus en de organisatie zorgt voor het frankeren en verzenden. Je maakt iemand blij met een kaartje én helpt zo veel mogelijk Zwollenaren over SamenZwolle te vertellen.

Kijk voor vrijwilligersvacatures, oproepen/hulpvragen en sociale activiteiten of meer informatie over SamenZwolle op www.samenzwolle.nl.

Delen: 

Robbie is geboren in Vledder en opgegroeid in Steenwijk. Hij gebruikte vierentwintig jaar lang harddrugs en zat daardoor echt op de bodem van de put. Nu heeft hij zijn leven weer aardig op de rit, mede door de begeleiding en ondersteuning van LIMOR, in samenwerking met woningcorporatie de Veste en de Baalderborg Groep.


Zelf zegt Robbie: "Het is heftig geweest. Ik heb veel meegemaakt, vrienden verloren, ben het contact met alles en iedereen kwijtgeraakt. Ik heb ook een zoon, maar die zie ik nooit. Het kon me allemaal niets meer schelen. Maar toen ik via LIMOR in Hardenberg terechtkwam, nu vier jaar geleden, had ik echt het gevoel dat ik een tweede kans kreeg en die heb ik met beide handen aangepakt.”

Lees hier verder om het hele verhaal van Robbie te lezen.

 

Delen: 
Plus

Mien Aigen Hoes is een Gronings project voor dak- en thuislozen die op geen andere wijze een verblijfplaats kunnen krijgen. Een project waarbij de nadruk ligt op zelfregie en eigen kracht. Deelnemers krijgen een woning, zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden moet zijn voldaan. Er zijn wel drie afspraken: geen overlast veroorzaken, de huur betalen en de deur open doen voor de aangeboden begeleiding.


Vraag centraal
Bij de start van het project Mien Aigen Hoes werden daklozen betrokken. Aan hen werd de vraag gesteld: ‘Wat hebben jullie nodig om je leven weer op orde te krijgen’? Het stellen van deze vraag is dan ook een van de succesfactoren van het project, aldus Joris Stavenga (manager, LIMOR): ‘De kunst is om niet te veel zelf te willen bepalen, maar de vraag centraal te stellen. Wanneer je dit doet, en mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, is het bijzonder om te zien welke krachten er vrij komen.’
 
Zo antwoordden de daklozen op bovenstaande vraag dat zij woonruimte het belangrijkste vonden. Zij kwamen met het idee voor een groepswoning als tussenstap naar zelfstandig wonen, zodat ze elkaar in de eerste fase tot steun konden zijn. Inmiddels ex-dakloze Wubbo: ‘Het was geweldig; er werd naar ons geluisterd en we kregen vertrouwen!’ Via de woningbouwvereniging Nijestee werd een oud studentenhuis aangeboden. De groep daklozen moest een begroting maken voor het opknappen van het pand. Ze gingen op pad om te onderhandelen over een nieuwe vloer, over de bijdrage van de woning­corporatie, en met de kringloopwinkels van Werkpro over de inrichting van de kamers. In een maand tijd toverde de groep dit uitgewoonde pand om tot een ‘buddyhuis’, met fris geschilderde wanden, plafonds en strak gelegde vloeren. ‘Toen de woning klaar was, hebben de bewoners hun eigen regels opgesteld. Het is hún woning, zij zijn de eigenaar van het proces’, vertelt De Vos (directeur Terwille).
Wubbo: ‘Goed dat ze ons de vrijheid lieten, we kregen gelegenheid om het zelf te doen.’
 

Het gehele artikel lezen? Klik hier

Bron: Sociaal Bestek 2017, nr 2.
Delen: 

Op donderdag 6 april 2017 vierde het project Housing First Den Haag haar vijfjarig bestaan. In de eerste vijf jaar van haar bestaan heeft het project 140 daklozen gehuisvest. Daarvan wonen inmiddels zeventien deelnemers zelfstandig en zijn vijftien van hen ondergebracht in een andere woonvoorziening. Achttien mensen zijn uit het project gestapt of vertrokken vanwege bijvoorbeeld detentie of overlast.


Naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het project vorige week, is onderzoek gedaan onder deelnemers en begeleiders van Housing First. Daaruit blijkt dat de meeste deelnemers zich positief hebben ontwikkeld op het gebied van dagbesteding, maatschappelijke participatie, geestelijke gezondheid en inkomen. Ook zijn hun sociale netwerken uitgebreid. Wel blijft voor de meeste mensen goede begeleiding noodzakelijk, omdat de kans op terugval groot is.

Housing First richt zich op Haagse daklozen met complexe problemen, die niet passen binnen andere voorzieningen. In samenwerking met het Leger des Heils, LIMOR, Parnassia en Staedion helpt de gemeente Den Haag mensen aan een zelfstandige woning, met de nodige zorg en begeleiding. De deelnemers hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie in handen.
 

Delen: 

Verzameldwang, ook wel hoarding genoemd. Een aandoening dat steeds vaker wordt opgemerkt. De Leeuwarder Courant heeft, na een bezoek aan onze crisisopvang De Kei tijdens de Week van Zorg en Welzijn, hier een artikel over geschreven.

 

Verzameldwang, of hoarding, komt ook in Friesland steeds meer in de schijnwerpers. ,,Richt je niet op de spullen. Dan raak je de cliënt kwijt.’'

Jeanet Regnerus, ambulant hulpverlener bij Limor, heeft een kratje in haar kofferbak staan met daarin laarzen, schoonmaakhandschoenen en een warme jas. Geen overbodige luxe, want voor haar werk komt ze in huizen waar de spullen soms tot het plafond liggen. Waar complete kamers volgestouwd liggen met spullen. Vaak brandt de kachel niet meer. Vandaar die warme jas.

Op dit moment begeleidt Regnerus drie mensen in Friesland die last hebben van verzameldwang.,,Problematische verzameldwang, of hoarding, komt in de beste families voor. Het is niet zo dat het steeds vaker voorkomt, wel wordt het steeds vaker opgemerkt.’’ Meer aandacht in de media voor het fenomeen, en een hulpprogramma van televisiezender RTL hebben daar volgens Regnerus aan bijgedragen.

Psychische aandoening

Hoe ontwikkelt iemand verzameldwang? Het is, vertelde Regnerus zaterdag tijdens een open dag van Limor in Leeuwarden, een chronische psychiatrische aandoening. In sommige gevallen is het aangeboren, in andere gevallen zorgt bijvoorbeeld een echtscheiding, ontslag of het overlijden van een dierbare ervoor dat mensen hun toevlucht zoeken in het verzamelen van spullen.

,,De meeste mensen kunnen hun impulsen controleren. Een hoarder niet. Die kent geen grenzen, die blijft kopen en verzamelen. Het begint met één verzameling. Vaasjes, boeken, schoenen. Maar op een gegeven moment wordt alles belangrijk.’’ De hoarder kan niet langer onderscheid maken tussen wat wel en niet belangrijk is. Alles wordt bewaard. Lucifersdoosjes, doppen: wie weet komt het ooit nog van pas.

,,Verzamelaars hebben een passie, hoarders een obsessie zeg ik altijd. Die zullen je nooit trots hun verzameling laten zien. Ze schamen zich, houden de deur dicht. Meestal leven ze in een isolement.’’

Omdat het sociale netwerk van de hoarder vaak klein is, wordt het probleem niet snel opgemerkt. Een postbode die iets te vaak een volle brievenbus treft, trekt nog wel eens aan de bel, of buren klagen over stank en rommel.
 

Methode

Over de aandoening is nog niet veel bekend. Toch ontwikkelde Limor een paar jaar geleden een methode om hoarders uit de spullen en in een opgeruimd huis te krijgen. In samenwerking met mensen die eventueel nog betrokken zijn en vaak met de gemeente. Dat kost tijd. ,,Met een van mijn cliënten was ik alleen al een half jaar bezig om een vertrouwensband op te bouwen.’’ Pas vanuit zo’n vertrouwensband kun je een verzamelaar met zachte dwang van zijn of haar verzameling af helpen. ,,Als je je alleen maar op de spullen richt, raak je de cliënt kwijt. Probeer de persoon achter de hoarder te ontdekken. Til diegene als het ware even boven de spullen uit.’’ De afgelopen drie jaar heeft Limor drie hoarders in Friesland uit te problemen gekregen, zegt Regnerus.

De fanatieke verzamelaars zijn volgens Regnerus ,,vaak hele creatieve, leuke, bijzondere mensen met een hoge gunfactor’’. ,,Ons doel is die mensen weer tot bloei te laten komen. Door omstandigheden zijn ze in deze vervelende situatie beland, wij proberen ze daar weer uit te helpen. De kwaliteit van leven terug te brengen.’’ Dat is een lange weg, vertelt Regnerus, met veel begeleiding en risico op terugval. ,,Maar als het lukt is dat prachtig.’’

Regnerus vertelt over de cliënt bij wie ze er een half jaar over deed om het vertrouwen terug te winnen. Onlangs vierde die haar eigen verjaardag in een opgeruimd huis. ,,Dat was heel bijzonder. Dat ontroerde me echt. Ze kreeg haar eigenwaarde terug en kon mensen weer uitnodigen en ontvangen in haar eigen huis.’’
 

Bron: Leeuwarder Courant - journalist Tim Fierant
Delen: 

Cliënten waarderen LIMOR met 8,24 voor haar begeleiding en ondersteuning. Dat is de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek. Een resultaat waar we trots op zijn!


Het onderzoek werd uitgevoerd door TRIQS in het vierde kwartaal van 2016. LIMOR is heel tevreden met deze positionering. Uiteraard blijven we, in samenwerking met de Centrale Cliëntenraad, actief werken aan het verder optimaliseren van de kwaliteit van onze ondersteuning.
 

Delen: 

De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 13 t/m 18 maart 2017. Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Ook LIMOR doet mee met verschillende locaties. Grijp je kans en kom langs op een van onze locaties. We ontmoeten je graag!
 

Lees hieronder per regio welke locaties hun deuren openen, wanneer en hoe laat.

 

Groningen – Donderdag 16 maart en zaterdag 18 maart

Locatie: Beschermd Wonen, Hiddemaheerd 112 in Groningen.

16 maart tussen 18.00 en 20.00 uur
18 maart tussen 13.00 en 16.00 uur

Activiteiten: rondleiding, presentatie door een oud-bewoner en een presentatie over de eigen begeleidingsmethodiek van LIMOR.

 

Veendam – Donderdag 16 maart en zaterdag 18 maart

Locatie: Beschermd Wonen, Burgemeester Bosscherstraat 10 in Veendam

16 maart tussen 18.00 en 20.00 uur
18 maart tussen 13.00 en 16.00 uur

Activiteiten: rondleiding en een presentatie over de eigen begeleidingsmethodiek van LIMOR.

 

Leeuwarden – Zaterdag 18 maart

Locatie: Crisisopvang en Beschermd Wonen, De Kei 5 in Leeuwarden

Tijd: tussen 11.00 en 15.00 uur

Activiteiten: rondleiding, open inloop, presentatie over Housing Fist met o.a. informatie over hoarding (verzameldwang) en schminken voor de kinderen.

 

Hardenberg - Vrijdag 17 maart

Locatie: Beschermd Wonen, De Mulderij 17 in Hardenberg

Tijd: Tussen 13.00 en 16.00 uur.

Activiteiten: open inloop, rondleiding

 

Zoetermeer – Dinsdag 14 maart

Locatie: Doorstroomvoorziening, Semsschans 13-15 in Zoetermeer
Tijd: tussen 17.00 en 19.00 uur

Activiteiten: open inloop, rondleiding.

 

Graag tot ziens op een van onze locaties!
 

Delen: 

LIMOR is een HKZ-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is om de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten.

 

Helder kwaliteitsbeleid

LIMOR hanteert een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking, waaronder de HKZ certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Externe audits

Halverwege 2016 heeft de hercertificering bij LIMOR plaatsgevonden. Twee externe auditoren hebben door het voeren van gesprekken met verschillende medewerkers geconcludeerd dat LIMOR weer voldoet aan de HKZ-normen. Dit betekent dat LIMOR opnieuw HKZ-gecertificeerd is tot en met 2018!
 

Delen: 
Plus

Pagina's