Ando Rokx: nieuw lid Raad van Toezicht per 27 januari 2023

Klinisch psycholoog en psychotherapeut Ando Rokx is per 27 januari 2023 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van LIMOR. De keuze voor Rokx is gebaseerd op zijn ervaring als behandelaar en directeur binnen de GGZ en vanwege zijn deskundigheid in verslavings- en psychiatrische problematiek. 
 

Ando Rokx (1966) is op dit moment ook directeur Behandelzaken bij INVIVO, een ambulante GGZ-instelling voor jeugd en volwassenen. Hij beschikt, naast aansturende ervaring, ook over verrijkende kennis met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende zorgprogramma’s. Als behandelaar in de verslavingszorg heeft Rokx bovendien ruim inzicht gekregen in de dagelijkse werkelijkheid van uitvoerende zorgprofessionals, en van cliënten en hun naasten. 
 
Zelf zegt hij over het leveren van kwalitatieve en passende zorg:

Herstel en behandeling gaan niet alleen over symptomen en ziekte, maar ook over persoonlijke waarden, participatie, verbinding en kwaliteit van leven. Ik geloof in het concept ‘positieve gezondheid’, het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan.

Met zijn opvattingen sluit Rokx nauw aan bij de visie en missie van LIMOR, dat inzet op de positieve bekrachtiging van de cliënt en het betrekken van diens eigen netwerk tijdens het zorgtraject.

Nyncke Bouma, voorzitter van de Raad van Toezicht van LIMOR, over de komst van Ando Rokx:

Met Ando krijgen we binnen de RvT een lid met veelzijdige inhoudelijke en ervaringsdeskundige kennis. In onze rol als toezichthouder en strategisch partner van LIMOR hebben we het cliënt perspectief, kwaliteit en de begeleidingsopdracht met Ando’s ervaring nog beter geborgd.” 

Delen: 
Plus