Housing First Jongeren biedt dak- en thuisloze jongeren een dak boven het hoofd

Sinds dit jaar pioniert LIMOR met Housing First Jongeren in Den Haag. Housing First Jongeren is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en LIMOR, Woningbouwcorporatie Vestia en GGZ Care-Express. Samen zetten wij ons in voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. In totaal kregen al drie jongeren een woning. Op dit moment begeleiden we nog eens vijf toekomstige bewoners in afwachting van een woonruimte.

 

Uitgaan van wat de jongere wil en kan

Housing First Jongeren is een bijzonder woon-zorgconcept, dat uitgaat van een basisrecht voor iedereen: een dak boven het hoofd. Een veilig onderkomen, van waaruit we ons kunnen ontwikkelen, stappen kunnen zetten om je eigen plek te vinden in de samenleving. Dat geldt voor volwassenen, maar voor jongeren in een belangrijke ontwikkelingsfase nog meer.
Het is bedoeld voor een groeiende groep jongeren, die vanwege hun ernstige en/of complexe problematiek geen passende hulp krijgen. Begeleiding in een groepssetting vergroot hun kwetsbaarheid. Wat zij nodig hebben, is een individuele plek om in hun eigen ontwikkelingstempo op weg naar volwassenheid te gaan. We praten over ongeveer 400 dakloze adolescenten tussen 16 en 23 jaar; daarnaast is een onbekend aantal jongeren thuisloos. 

Housing First gaat uit van wat de jongere zelf wil en welke ondersteuning hij of zij daarbij nodig vindt. Dat deze aanpak blijkt te werken, heeft te maken met vertrouwen; het investeren in een open, betrouwbare relatie waarin de jongere de eigen invloed ervaart. Wat hij of zij vindt, doet ertoe.

 

Effectieve samenwerking

LIMOR heeft landelijk veel ervaring met Housing First. Het succes is een gevolg van de ketenaanpak: we werken zeer nauw samen met gemeenten, wooncorporaties, zorginstanties en wijkteams, waarbij de doelgroep goed in kaart wordt gebracht. Housing First Jongeren in Den Haag wil door middel van deze effectieve ketenaanpak voor elke dak- of thuisloze jongere een passend aanbod maken. We streven ernaar dat niemand buiten de boot valt en iedereen op eigen wijze met begeleiding de stap naar volwassenheid en zelfstandigheid kan maken. Kijkend naar de groep langdurend volwassen dak- en thuislozen, dan heeft Housing First Jongeren hierop ook duidelijk een preventief effect.

 

Vangnet met perspectief

Housing First Jongeren heeft als doel de genoemde groep adolescenten te ondersteunen in een goede transitie naar een evenwichtig, volwassen bestaan. Het startpunt is het dak boven het hoofd en vanuit deze veilige situatie wordt hen in onvoorwaardelijke, intensieve begeleiding gezond gedrag en gezonde vaardigheden aangeleerd, waardoor de eigen identiteit zich weer op gezonde wijze kan ontwikkelen. Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over basisvaardigheden voor zelfstandig wonen, of bereid zijn deze vaardigheden te leren. Verder is de enige voorwaarde: accepteren van begeleiding. We werpen geen drempels op, zoals behandeling voor verslaving of op psychiatrisch vlak.
En: jongeren mogen fouten maken, want ook van fouten kun je leren. Zo blijft Housing First Jongeren voor hen het betrouwbare vangnet met hoopvol perspectief.

 
Informatie en aanmelding

LIMOR staat altijd klaar voor wie meer informatie nodig heeft of graag iets wil bespreken. 
U kunt telefonisch contact opnemen, Tel: 085 485 6000 of een e-mail sturen naar hfjongeren@limor.nl.

 

Aanmelden voor Housing First Jongeren kan via het  Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) van de gemeente Den Haag.

Delen: