LIMOR als specialist hoarding

LIMOR als specialist hoarding

LIMOR timmert verder aan de weg als hoarding specialist! Kort geleden stond dit artikel in een zorgkrant in Friesland over de succesvolle aanpak van LIMOR bij deze complexe problematiek.


Wat is hoarding?

Over obsessieve verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd, is doorgaans nog weinig bekend bij mensen die (in)direct betrokken zijn bij personen met deze aandoening. De eerste indruk die je bij een persoon met hoarding achterlaat is cruciaal voor het vervolg van de begeleiding. LIMOR is gespecialiseerd in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met cliënten, waardoor onze begeleiders hen goed kunnen ondersteunen. We kijken samen met de cliënt wat er nodig is om letterlijk en figuurlijk weer een uitweg te vinden.

Het succes: de situationele ketenaanpak

Bij het begeleiden van mensen met hoarding werkt LIMOR nauw samen met ketenpartners zoals de GGD, gemeente of woningbouwvereniging. We maken gebruik van elkaars expertise om de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden.

Situationeel begeleiden: weten wát wanneer nodig is

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op de motivatie en competenties van de cliënt. Centraal staat: wat wil en kan iemand? Samen met de cliënt en ketenpartners maken we een plan van aanpak waarin de veiligheid van de cliënt centraal staat. Ook hier blijkt de vertrouwensrelatie essentieel voor succes.

De ‘R’ in LIMOR staat voor ‘rehabilitatie’. Daadwerkelijk rehabiliteren gaat over stimuleren, motiveren en vertrouwen. We zetten ons maximaal in voor cliënten en zorgen dat we weten wat er speelt, zodat we begrijpen wat in welke situatie gedaan kan worden. Als we hiervoor soms hand-en-spandiensten moeten verrichten om een ingang te krijgen bij en in contact te blijven met de cliënt, dan doen we dat. Vanaf de start van het traject kijken we wiens expertise waarvoor kan worden ingezet en welke ketenpartner waarvoor verantwoordelijk is. Zo krijgt de cliënt in elk opzicht de juiste zorg en begeleiding. Voor het verantwoord opruimen en/of ontruimen en reinigen van de woning wordt gespecialiseerde hulp ingeschakeld.

Meer weten? Neem contact op!

Wilt u meer weten over bovengenoemde of wilt u eens praten met iemand van LIMOR? Neem dan gerust contact met ons op via 085-4856000 of mail naar: aanmeldenfriesland@limor.nl

Delen: