LIMOR zet transitie in naar beschermd en begeleid wonen in de wijk

Intramuraal beschermd wonen bij de Mulderij in Hardenberg stopt

Onlangs is aan de bewoners en de begeleiders van woonvoorziening de Mulderij in Hardenberg bekend gemaakt dat de ondersteuning van beschermd wonen  intramuraal wordt omgezet naar beschermd en begeleid wonen in de wijk. Deze verandering sluit goed aan bij de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen. 


De Mulderij biedt op dit moment plaats aan cliënten met complexe problematiek. Samen met deze cliënten wordt gekeken naar een geschikte nieuwe woonplek en passende ondersteuning. Om de zorgvuldigheid van dit proces te kunnen garanderen wordt er ruim de tijd genomen voor de transitie.  Regiomanager Glenda Huisjes licht aan dagblad de Stentor toe: "Er is geen einddatum gesteld. Zorgvuldigheid staat voorop. We gaan rustig met cliënten kijken naar een alternatief en zullen samen met de corporaties en andere partners moeten optrekken om dit te realiseren.” 
 

Wonen in de wijk

LIMOR vindt het belangrijk om maatwerk te leveren. Met kleinschalig beschermd of begeleid wonen in de wijk kan de best passende zorg geboden worden. Deze manier van ondersteunen sluit daarnaast aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen .

 

Lees het nieuwsbericht in de Stentor

Delen: