Meer kansen om langer thuis te blijven wonen

LIMOR tekent convenant in Delft

De Delftse woningbouwcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis kunnen blijven wonen. Op 19 december ondertekenen zij hiervoor het convenant Langer en Weer Thuis.

 

Met het Convenant Langer en Weer Thuis werken slaan partijen de handen ineen voor een sterke en sociale stad. Met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat. Ouderen, volwassen én kinderen met een beperking blijven namelijk steeds langer zelfstandig wonen. Om dit mogelijk te maken is er vaak meer zorg nodig en de aanwezigheid van de juiste voorzieningen in de buurt.

 

Wethouder Karin Schrederhof van o.a. wonen: “Dit vraagt om goede samenwerking op het gebied van wonen, de woonomgeving, welzijn en zorg. Niet vrijblijvend maar volgens prettige en werkbare afspraken. Zodat mensen gemakkelijk hun eigen weg kunnen vinden. Met wat hulp als dat nodig is. Ik ben er trots op dat dit gelukt is met het convenant.”

 

De betrokken partijen

Gemeente Delft, Zorgkantoor DSW, Woningcorporaties Vestia, Vidomes en Woonbron, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief, GGZ Delfland, LIMOR, Ipse de Bruggen Maatwerk, welzijnsaanbieder Delft voor Elkaar, de huurdersraden van Vidomes, Vestia, Woonbron en de cliëntenraden van Perspektief en LIMOR.

Ook partijen die nieuw toetreden in Delft en het convenant onderschrijven zijn welkom zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van het AD over dit onderwerp.
 

Delen: 
Plus