Opening opvang Dichterbij in Zoetermeer

Vanaf 1 februari opent Fonteynenburg opvang ‘Dichterbij’ in woonzorgcentrum ’t Seghe Waert in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. Dichterbij is bedoeld voor psychisch kwetsbare inwoners uit Zoetermeer, die door een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis tijdelijk moeten worden opgevangen. Wanneer er geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande zorg- en opvangmogelijkheden, kunnen ze voor korte periode in Dichterbij terecht.


 

Project Dichterbij

Opvang Dichterbij is een onderdeel van het project Dichterbij. Met Dichterbij wil gemeente Zoetermeer de zorg voor psychisch kwetsbare inwoners verbeteren. Door de formele en informele zorg met elkaar te verbinden, ontstaat er een veilig vangnet in de wijk. Hierdoor kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en wordt voorkomen dat mensen verder afglijden. Daarbij wordt samen met de cliënt gekeken welke ondersteuning in de wijk nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij.


Dichterbij is een samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, LIMOR, RIBW Fonteynenburg en ZoSamen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website www.fonteynenburg.nl

Delen: