Opvang dakloze jongeren Logeerhuis

Het Logeerhuis van LIMOR in Zwolle maakt zich op voor nieuwe bewoners! Eerder diende het huis als opvang voor dak-en thuislozen die elders een klinische behandeling volgden. Nu biedt het een tijdelijk thuis voor dakloze jongeren in Zwolle. 

In Zwolle zijn ongeveer 75 dakloze jongeren bekend bij de hulpverlenende organisaties. Zij konden tot nu toe terecht bij de nachtopvang, waar ze tussen volwassen dak-en thuislozen verbleven. Sommige jongeren meldden zich om deze reden niet bij de opvang. Een onwenselijke situatie, vonden de nachtopvang, gemeente Zwolle en LIMOR. Het Logeerhuis wordt daarom nu ingezet om deze groep te ondersteunen. Hier kunnen de jongeren tijdelijk, ter overbrugging naar bijvoorbeeld begeleid wonen, verblijven.

Ben je een jongere en dak- en thuisloos in Zwolle? Dan kun je je je rechtstreeks aanmelden voor het Logeerhuis via telefoonnummer 038 455 40 20.

Delen: