Organisatie

Typisch LIMOR

Plus

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.

Strohalm

Complexe problemen, een niet-helpend netwerk, vaak nauwelijks zelfreflectie, onvoldoende sociale vaardigheden en echt geen hulp voor handen… Exact de reden waarom LIMOR niemand laat zitten. Wij zijn voor onze cliënten de spreekwoordelijke laatste strohalm. Sterker: dankzij onze aanpak kunnen deze mensen de draad van het reguliere leven weer oppakken.

Cliëntvraag is leidend

LIMOR is er voor de zware, complexe cases, verre van ‘standaard’. Dus heeft een ‘standaardaanpak’ geen enkele kans van slagen. Daarom zijn en blijven bij LIMOR de vraag, behoefte en situatie van de cliënt altijd leidend gedurende het hele traject. Wel hebben we na aanmelding en intake een vaste structuur in onze methode welke kort is samen te vatten in drie woorden: opvangen, aanpakken en loslaten.

Opvangen, aanpakken, loslaten

Eerst bezweren we de noodsituatie en zorgen we voor stabiliteit en rust bij de cliënt. Vanuit de beschermde woonsituatie wordt met de cliënt een maatwerk-aanpak afgesproken die vervolgens leidt naar een stabiel leven zonder LIMOR. Onze interventie is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Dat onze medewerkers hierin creatief en soms onorthodox te werk moeten gaan, om zowel de cliëntvraag als de trajectduur in beeld te houden, mag duidelijk zijn. Ook als dat betekent dat zij soms de regie even naar zich toe moeten trekken en tijdelijk bepaalde zaken van een cliënt zullen overnemen.

Vertrouwen

Vanuit LIMOR willen we écht het beste voor de cliënt. Daarom zijn we bereid een aardig stuk mee te gaan in diens wereldbeeld. Zo kijken we er doorheen als iemand een afspraak soms niet nakomt. Waar de cliënt een stapje achteruit doet, doen wij twee vooruit om hem of haar tegemoet te treden. Dat kan, als er in de basis sprake is van wederzijds vertrouwen. Vandaar dat elke cliënt mag rekenen op vaste begeleiders. Want ook al hebben vertrouwen, commitment en motivatie ooit flinke deuken opgelopen, wij zien dat dit met de juiste houding en ondersteuning ook weer kan worden hersteld.

Samen werkt

Een mens is een sociaal, relationeel, wezen. Voor blijvend herstel is voor onze cliënten een sociaal (vang)netwerk onontbeerlijk. Net zoals huisvesting, stabiel inkomen en maatschappelijke participatie. Dat zijn meteen de vier pijlers waarop onze succesvolle methode is gebaseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking met anderen de belangrijkste problemen van onze cliënten kunnen oplossen. Daarom staan we open voor allerhande vormen van samenwerking die helpend zijn voor onze cliënten. We zoeken zelf actief de samenwerking op met andere professionele organisaties en ervaringsdeskundigen. Kijk onder ‘regio’ voor een greep uit onze samenwerkingsverbanden.

BIOS!

Bij LIMOR werken medewerkers die Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend zijn. Hierop selecteren we onze mensen. Daarnaast creëren we de werkomstandigheden waarin deze voor ons belangrijke kwaliteiten goed gedijen. Onze gedreven houding blijkt besmettelijk richting veel van onze samenwerkende partners en vaak ook richting onze cliënten. Samen boeken we de resultaten waarmee de afgelopen jaren al vele mensen geholpen zijn. Opvangen, aanpakken, loslaten: typisch LIMOR.