Organisatiestructuur

Plus

Raad van Bestuur

Timo de Grefte, bestuurder LIMOR


Directie

Marissa van der Molen, regiodirecteur Noord/Oost 

René Brandsema, regiodirecteur West 
 

Bestuursondersteuning

bestuurssecretariaat@limor.nl

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van LIMOR. De leden zijn deskundig op verschillende terreinen en lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ). Zij werken onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met LIMOR en aanpalende organisaties.


De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het integrale toezicht. Daarnaast werken de leden in de auditcommissie, commissie Zorg en Kwaliteit of de Remuneratiecommissie. Hierbij hebben de leden een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden op basis van achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden.


De raad van toezicht is bereikbaar via het mailadres raadvantoezicht@limor.nl

 

Leden raad van toezicht LIMOR

Naam
Hoofdfunctie(s)
Nevenfuncties
Nyncke Bouma 

Voorzitter

Professioneel Toezichthouder
 
 • Voorzitter RvT LIMOR
 • Lid raad van toezicht Jonkerszorg
 • Lid raad van commissarissen Wonen Noordwest Friesland
 • Lid raad van toezicht De Waerden
Aukina de Bruin

Lid

Bestuurder van De Passerel te Apeldoorn
 • Lid RvT LIMOR
 • Lid RvC SWZ
Herbert van Petersen

Lid

Eigenaar 3R Interimmanagement & organisatieadvies
 • Lid RvT LIMOR
 • Voorzitter CDA afdeling Bunnik
Ando Rokx

Lid

Directeur Behandelzaken bij Invivo
 • N.v.t.
Jan Telgen

Lid

Emeritus hoogleraar Universiteit Twente
 • Lid RvT LIMOR
 • Lid RvT Stichting Jeugddorp de Glind
 • Lid RvT Careander, GZ
 • Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal
 • Voorzitter van de Stichting tot Steun van CPS, adviesbureau voor primair en voortgezet onderwijs
 • Voorzitter coöperatie “Buitenplaats de Marke van Ruinen”, U.A.
 • Voorzitter Stichting Bosbad Lunteren
 • Voorzitter Lunterse Bridge club

 

Zorgbrede Governance Code en de Wet Toetreding Zorgaanbieders

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van LIMOR werken en handelen ieder volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). De principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toetreding Zorgaanbieders zijn binnen LIMOR de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoording.