Organisatiestructuur

Plus

Raad van Bestuur

 

Aart van Walstijn, Voorzitter Raad van Bestuur / Bestuurder LIMOR

“Ik ben een verbindend bestuurder met visie, die vanuit vertrouwen en met lef mensen in beweging krijgt. Het gaat mij daarbij altijd om de bedoeling. Eigen verantwoordelijkheid en ruimte van en voor mensen binnen besproken kaders zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik houd van creatieve en vernieuwende oplossingen. Ik ben optimistisch van aard en vind humor belangrijk” 

Bestuurssecretaris

Annemarie Oele

 

Directie

Marissa van der Molen, regiodirecteur Noordoost 

René Brandsema, regiodirecteur West 

Wybren Eijzenga, directeur Bedrijfsvoering
 

Bestuursondersteuning

bestuurssecretariaat@limor.nl

 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van LIMOR. De leden zijn deskundig op verschillende terreinen en lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ). Zij werken onafhankelijk en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met LIMOR en aanpalende organisaties.


De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het integrale toezicht. Daarnaast werken de leden in de auditcommissie, commissie Zorg en Kwaliteit of de Remuneratiecommissie. Hierbij hebben de leden een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden op basis van achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden.


De Raad van Toezicht is bereikbaar via het mailadres raadvantoezicht@limor.nl

 

Leden Raad van Toezicht LIMOR

Naam
Hoofdfunctie(s)
Nevenfuncties
Nyncke Bouma 

Voorzitter

Professioneel Toezichthouder
 
 • Lid Raad van Toezicht de Waerden Lid Raad van Toezicht Jonkerszorg  
 • Lid Raad van Commissarissen Wonen Noordwest Friesland
 • Lid Raad van Toezicht De Baander
Ton de Rond

Lid

Directeur/bestuurder Stichting Habion
 • Directeur Stichting Vastgoedzorgsector
 • Lid bestuur Stichting Utrechtse Woningcorporaties
Herbert  van Petersen

Lid

Eigenaar 3R Interimmanagement & organisatieadvies
 • Jeugdvoorzitter voetbalvereniging SV Odijk
 • Voorzitter CDA afdeling Bunnik
 • Lid expertteam CDA gezondheidszorg
Jan Telgen

Lid

Emeritus hoogleraar Universiteit Twente
 •  Lid van de Raad van Toezicht van NRG, exploitant van de kernreactor in Petten 
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Voorbereiding Pallas Reactor 
 • Lid van de Raad van Toezicht van Norschoten, VVT
 • Lid van de Raad van Toezicht van Careander, GZ
 • Voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal 
 • Voorzitter van de Stichting tot Steun van CPS, adviesbureau voor primair en voortgezet onderwijs
 • Voorzitter van de expertisegroep Inkoop Sociaal Domein
Aukina de Bruin

Lid

Bestuurder van De Passerel te Apeldoorn
 • Lid Raad van Commissarissen SWZ te Zwolle

 

 

 

 

Zorgbrede Governance Code en de Wet van Toezicht Zorginstellingen

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van LIMOR werken en handelen ieder volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toelating Zorginstellingen. De principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn binnen LIMOR de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoording.