Persoonsgerichte begeleiding

Zevende kernprincipe Housing First

Plus

Persoonsgerichte begeleiding gaat om het organiseren van ondersteuning rondom een individu aangepast aan zijn of haar behoeften. De deelnemer van Housing First staat centraal bij elke beslissing die zijn of haar leven raakt.

 

Dat maakt dat Housing First zich constant aanpast aan de deelnemer en niet verwacht dat de deelnemer zich aanpast aan Housing First.

 

Maatwerk leveren

We gaan er nooit vanuit dat alle dakloze mensen dezelfde behoeften en kenmerken hebben. Een standaardaanpak is dan ook onmogelijk. Om persoongerichte begeleiding te kunnen realiseren leveren we altijd maatwerk. Onze begeleiding passen we volledig aan de deelnemer aan. Iedereen heeft zijn of haar eigen dromen, verlangens en sterke eigenschappen. Deze karakteristieken zijn het uitgangspunt van onze begeleiding. Onze begeleiders zijn vindingrijk en stemmen zich af op de persoon die tegenover hem zit. 

 

Persoonsgerichte begeleiding in de praktijk

Om begeleiding te kunnen toespitsen op de behoefte van de deelnemer gaan we allereerst aan de slag met het begrijpen van de deelnemer. We praten met elkaar over belangrijke onderwerpen zoals relaties, tijdsbesteding en de plek in de maatschappij die iemand wil innemen. Zo komen we er steeds meer achter hoe iemand zijn of haar leven wil leiden. 

 

Deelnemers beslissen zelf over welke ondersteuning ze willen ontvangen, wanneer ze die willen ontvangen en van wie. We kunnen vervolgens op alle leefgebieden ondersteuning bieden. Housing First gaat verder dan alleen voorzien in huisvesting. We ondersteunen op alle fronten waarop dit gewenst is. 

 

Mike: “Samen met mijn begeleiders kijk ik naar wat ik wel en wat ik niet alleen kan. En wat ik niet alleen kan daar hoef ik me niet voor te schamen, daar heb ik hulp bij nodig. Zoals mijn administratie, zelf boodschappen doen, leren omgaan met geld en wat zijn de valkuilen van mijn verslaving. Daar krijg ik hulp bij. Alles is bespreekbaar. Een wereld van verschil.”

 

> Housing First: alles begint met een huis

Plus
Housing First Gids

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

 

Download hier de Housing First Gids Nederland