Privacyverklaring

LIMOR verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. In deze privacyverklaring geven we een zo helder mogelijk beeld van wat er met persoonsgegevens gebeurt. Wij houden ons hierbij volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vragen over onze privacyverklaring? Stuur een mail naar info@limor.nl.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: naam, geboortedatum, woonadres en woonplaats. Je deelt enkele van deze gegevens met ons als je het contactformulier invult, als je een verzoek of vraag indient of een overeenkomst tot dienstverlening met ons aangaat.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het op adequate wijze kunnen reageren op een ingediend verzoek of vraag via het contactformulier. Persoonsgegevens zijn nodig ter identificatie en om contact op te nemen met de juiste personen. Daarnaast slaan we persoonsgegevens op om contact met je te kunnen opnemen als er een aanvraag tot directe hulp is gedaan. Deze aanvraag kan ook van een derde partij komen.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarvoor?

In onderstaand schema lees je welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we dit doen. .  

Gegevens

 

 

Waar gebruiken we ze voor?

 

Voor- en achternaam

Deze zijn nodig voor zowel contactmomenten als identificatie, ook bij aanvragen van derden.

E-mailadres

Het e-mailadres is nodig voor al het e-mailcontact dat we hebben.

Postcode en woonplaats

Deze zijn nodig om te bepalen welke locatie het beste bij jou past.

Telefoonnummer

Zo kan er contact worden opgenomen.

IP-adres

Deze wordt gebruikt om de website aan te passen aan persoonlijke voorkeuren en in te kunnen grijpen bij misbruik van de website.

Met betrekking tot de dienstverlening aan de cliënt

Deze zijn nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Algemeen contact


Na het invullen van het contactformulier of aanvraagformulier zal er contact met je worden opgenomen.

 

Uitvoering aanvraag tot directe hulp

Voor het verder uitvoeren van de hulpvraag en de dienstverlening.

Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 16 jaar. We zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om, ondanks redelijke inspanningen daartoe, te controleren of de persoon die contact opneemt daadwerkelijk 16 jaar of ouder is. Vermoedens over het opslaan van gegevens van jongeren onder de 16 jaar, zonder toestemming of machtiging van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt? Laat het ons onmiddellijk weten. Stuur een mail naar info@limor.nl en we nemen je bericht in behandeling. 

Cookies

LIMOR maakt gebruik van functionele, analytische en advertentie cookies. Meer informatie over cookies lees je in onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens inzien en aanpassen

Je kunt jouw persoonsgegevens die LIMOR verwerkt op elk moment opvragen. De gegevens mag je vervolgens inzien. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens mag je aanvullen. Indien gewenst kun je een verzoek indienen om gegevens te wissen, beperken of over te dragen. Stuur hiervoor een mail naar info@limor.nl en we nemen je verzoek in behandeling. Op de uitvoering van deze rechten bestaan wettelijke uitzonderingen.

Je hebt ook het recht om tegen een bepaalde verwerking van bepaalde persoonsgegevens bezwaar te maken bij LIMOR, een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken of een klacht bij of verzoek om geschilbeslechting bij de autoriteit persoonsgegevens in te dienen overeenkomstig artikel 36 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Meer informatie hierover is opgenomen in het Privacyreglement cliënten van LIMOR. Dit wordt aan de cliënt ter beschikking gesteld.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt. De gegevens die worden ingevuld in het contactformulier of aanvraagformulier worden 30 dagen na het invullen verwijderd uit ons systeem.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze website onderhoudt. Wij hebben ook met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat er op zorgvuldige wijze overeenkomstig die AVG met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

We delen alleen persoonsgegevens met derden indien dat nodig is voor het leveren van onze diensten of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld. Behalve in (acute) noodsituaties.

Meer informatie lees je in het Privacyreglement cliënten van LIMOR. Dit wordt aan de cliënten ter beschikking gesteld.

Functionaris Gegevensbescherming

Natuurlijk willen wij je zo goed mogelijk helpen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Voor nog meer informatie kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het contactformulier op onze website.