Samenwerkingen

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking met anderen de belangrijkste problemen van onze cliënten voorgoed kunnen oplossen. Daarom staan we open voor allerhande vormen van samenwerking die helpend zijn voor onze cliënten. LIMOR werkt succesvol samen met vele netwerkpartners, waaronder organisaties voor maatschappelijke- en vrouwenopvang, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, Jeugdzorg, meldpunten zorg en overlast, Justitie, Reclassering, gemeenten en woningcorporaties.

Wmo

Inzake de financiering vanuit de WMO heeft LIMOR overeenkomsten met verschillende centrumgemeenten. Hiervoor verwijzen wij naar de In uw regio pagina waar u per regio kunt lezen met welke gemeenten afspraken zijn gemaakt.

Justitie

Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft LIMOR een overeenkomst voor het bieden van opvang en (ambulante) begeleiding van forensische zorg aan ex-gedetineerden.

Woningbouwcorporaties

Ook wordt door ons begeleiding uitgevoerd voor woningcorporaties. In dit kader liggen er afspraken met diverse woningcorporaties.