Samenwerkingen

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking met anderen de belangrijkste problemen van onze cliënten voorgoed kunnen oplossen. Daarom staan we open voor allerhande vormen van samenwerking die helpend zijn voor onze cliënten. LIMOR werkt succesvol samen met vele netwerkpartners, waaronder organisaties voor maatschappelijke- en vrouwenopvang, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, Jeugdzorg, meldpunten zorg en overlast, Justitie, Reclassering, gemeenten en woningcorporaties.

Productie-en financieringsovereenkomsten

Voor het uitvoeren van haar kernactiviteiten heeft LIMOR productie- en financieringsovereenkomsten afgesloten met zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Inzake de AWBZ-productie en AWBZ-financiering heeft LIMOR overeenkomsten met de volgende zorgkantoren:

  • zorgkantoor Drenthe (uitgevoerd door zorgverzekeraar Achmea)
  • zorgkantoor DWO / NWN (uitgevoerd door zorgverzekeraar DSW)
  • zorgkantoor Friesland (uitgevoerd door zorgverzekeraar De Friesland)
  • zorgkantoor Groningen (uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis)
  • zorgkantoor Haaglanden (uitgevoerd door zorgverzekeraar CZ)
  • zorgkantoor Twente (uitgevoerd door zorgverzekeraar Menzis)
  • zorgkantoor Zwolle (uitgevoerd door zorgverzekeraar Achmea)
Wmo

Inzake de financiering vanuit de WMO heeft LIMOR overeenkomsten met de centrumgemeenten Delft, Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Met het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft LIMOR een overeenkomst voor het bieden van opvang en (ambulante) begeleiding van forensische zorg aan ex-gedetineerden. Ook wordt door ons begeleiding uitgevoerd voor woningcorporaties. In dit kader liggen er afspraken met diverse woningcorporaties.