Scheiden van wonen en zorg

Derde kernprincipe Housing First

Plus

Het recht op huisvesting is gescheiden van behandeling en begeleiding. We zijn toegewijd aan de persoon en niet aan de woning.


Doordat de zorg losstaat van de woning ontstaat er continuïteit in ondersteuning. Ook wanneer er sprake is van een verandering of een kritisch keerpunt in de fysieke of mentale gezondheid van de deelnemer.

 

Persoonsgericht en niet plaatsgevonden

Dankzij de persoonsgerichte aanpak kunnen we blijven ondersteunen wanneer iemand uit zijn of haar huis wordt gezet of zelf besluit om te verhuizen. Ook wanneer iemand wordt opgenomen in een institutionele omgeving zoals een psychiatrisch ziekenhuis of wanneer iemand een korte gevangenisstraf krijgt opgelegd.
 

In dat geval proberen we in eerste instantie de huidige woning te behouden of anders op tijd nieuwe huisvesting te regelen wanneer het weer nodig is. Zo kan een deelnemer na afloop van een crisis gewoon weer naar huis.

Omdat ondersteuning en huisvesting van elkaar gescheiden zijn kan iemand in zijn of haar woning blijven wonen wanneer de ondersteuning van Housing First stopt. 

 

> Housing First: alles begint met een huis

Plus
Housing First Gids

LIMOR heeft het initatief genomen om de Housing First Gids naar de Nederlandse context te vertalen. De gids is tot stand gekomen met ondersteuning van het ministerie van VWS, Federatie Opvang en The Housing First Europe Hub. De gids geeft een introductie tot Housing First, een beschrijving van de kernprincipes en beschrijft daarnaast hoe ondersteuning en huisvesting gerealiseerd kunnen worden. 

 

Download hier de Housing First Gids Nederland