Trainers Housing First

Plus

LIMOR heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgebouwd rondom Housing First.

Met Housing First praktijken in Zuid-Holland, Friesland, Overijsel en Groningen mogen we ons met recht expert noemen.

LIMOR gelooft in Housing First. We hebben immers met eigen ogen gezien dat het werkt. Onze overtuiging is dat dakloosheid beëindigen begint bij een ‘gewoon thuis’.
Daarom worden wij regelmatig gevraagd voor;

 • Training, workshop, masterclass, kennissessie

 • Presentaties

 • Advies & Consultancy

 • Coaching on the job

Ons aanbod is altijd maatwerk dat tot stand komt vanuit overleg met de opdrachtgever en deelnemers. Onderstaande experts zijn op dit moment beschikbaar.

Melanie haar droom is dat Housing First de leidende aanpak wordt op het gebied van dakloosheid.

En, dat dakloosheid daarmee tot het verleden zal gaan behoren. Daar maakt zij zich al jaren, in verschillende functies, hard voor.

Als programmamanager houdt Melanie zich bezig met het opschalen, doorontwikkelen en profileren van Housing First. Daarnaast is Melanie mede-initiator en voorzitter van Housing First Nederland. Een landelijk platform en collectieve belangenbehartiger voor Housing First- praktijken en Housing First als zodanig.

 • Presentaties

 • Advies & Consultancy

 • Training & Workshop


Anna heeft ruime ervaring binnen de verslavingszorg, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

Als gedragswetenschapper bij Housing First Den Haag wordt zij door het team geconsulteerd bij complexe situaties, begeleid casuïstiekbesprekingen en draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van medewerkers op de kernprincipes van Housing First.

 • Casuistiekbespreking

 • Coaching on the Job

 • Consultatie

 • Training & Workshops


In binnen- en buitenland heeft Siska als verpleegkundige haar sporen binnen de psychiatrie ruimschoots verdiend.

Het was Canada waar zij voor het eerst in aanraking kwam met Housing First. Inmiddels werkt zij alweer jaren als trajectregisseur bij Housing First Friesland. Daar houdt zij het team scherp op de kernprincipes van Housing First en verweeft ze dit subtiel door de dagelijkse praktijk. Ze gaat graag de boer op om te zorgen dat dit breed gedragen wordt.

 • Coaching on the Job

 • Casuistiekbespreking

 • Presentaties

 • Training & Workshops


Nicolien heeft aan de wieg gestaan van Housing First Den Haag en later ook Housing First Jongeren in Den Haag.

Zij kent dus van uitvoering tot management de slagen van de zweep. Nicolien is pragmatisch, haar kracht ligt in het ondersteunen bij de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Ze heeft de gave om ingewikkelde zaken te simplificeren. Bovendien houdt ze de vaart er lekker in!

 • Presentaties

 • Training & Workshops

 • Casuistiekbespreking

 • Coaching on the Job

 • Consultatie


Dieuwertje is als teamleider actief in de provincie Groningen en geeft daar leiding aan zowel Housing First als een team ambulante begeleiding.

Zelf is zij ook een tijd aan de slag geweest als Housing First begeleider. Typisch Dieuwertje is haar enthousiasme, doorzettingsvermogen en betrokkenheid. Voor het trainen van zowel beginnende als expertteams draait zij haar hand niet om, ook het meenemen van het management doet zij graag. Tot slot schuift ze ook graag bij financiers en ketenpartners om inhoudelijke kennis toe te voegen en gezamenlijk iets op te zetten.

 • Presentaties

 • Training & Workshops

 • Advies & Consultancy


Na jarenlang ervaring op te hebben gedaan binnen de jeugdhulpverlening heeft Hilligje de overstap gemaakt naar het werken met dakloze volwassenen met een meervoudige hulpvraag.

Hilligje heeft veel ervaring over te brengen aan anderen. Kenmerkend voor hoe ze dat doet? Snel en praktisch.

Dat bleek een schot in de roos! Inmiddels draagt zij in het Zwolse al jarenlang haar steentje bij aan Housing First. Eerst als begeleider, nu als teamleider en trainer.

 • Presentaties

 • Training & Workshops

 • Casuistiekbespreking

 • Coaching on the Job

 • Consultatie

Meteen aan de slag of meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag met u de mogelijkheden. Aan de hand van uw wensen kunnen we daarnaast een indicatie geven van de kosten. Contact opnemen kan per e-mail: housingfirst@limor.nl