Vangnetvoorziening Balk

De vangnetvoorziening van LIMOR in Balk is bedoeld voor mensen, afkomstig uit de gemeente De Fryske Marren, die om wat voor reden dan ook in een kwetsbare positie terecht gekomen zijn. Veelal is er sprake van dakloosheid, maar soms wordt tijdelijke opvang ook geboden om een periode van rust en stabiliteit te creëren. Sommige mensen zijn geholpen met een aantal weken tijdelijke huisvesting, voor anderen geldt dat het ­verwerven van stabiliteit meer tijd kost. De duur van opvang in de vangnetvoorziening is zo kort als mogelijk en voor maximaal een jaar. De vangnetvoorziening is ­geïntegreerd in de wijk. Ook na de opvang periode worden mensen begeleid naar integratie in de samenleving. De vangnetvoorziening is een samenwerking tussen LIMOR, Dynhus en gemeente De Fryske Marren. 

Voor wie

De vangnetvoorziening is bedoeld voor mensen die:

  • om welke reden dan ook huisvesting ontberen en zich in een benarde ­situatie bevinden;
  • vaak al een hulpverleningsstructuur om zich heen hebben gevormd;
  • ondanks hun problemen (met begeleiding) in staat zijn een zelfstandige huishouding te voeren;
  • een binding hebben met de ‘eigen regio’ en een toekomst hebben en houden in deze regio.
Contact en aanmelden

Aanmelden kan via: Foppe Veldstra, Sociaal Wijkteam De Fryske Marren (f.veldstra@defryskemarren.nl)
Gerda Watzema, coördinator LIMOR (085 485 6068 / ­aanmeldenfrieslandzuid@limor.nl )