Forensische Zorg

Forensische zorg van LIMOR in Drenthe richt zich op begeleiding van mensen met een verplicht reclasseringscontact, waaronder ex-gedetineerden. De kans op terugval is erg groot, als er na detentie geen concreet plan is waarin inkomen, huisvesting en dagbesteding vroegtijdig en goed is geregeld. Een preventieve aanpak is dus van groot belang! LIMOR start de begeleiding daarom het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Al in de Penitentiaire Inrichting (PI) kunnen we starten met de begeleiding en iemand voorbereiden op terugkeer naar de samenleving. Samen met de Reclassering zetten we ons ervoor in de kans op terugval zoveel mogelijk te minimaliseren. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

Vraaggerichte begeleiding door Volledig Pakket Thuis

Door de inzet van Volledig Pakket Thuis (VPT) kan LIMOR nog beter vraaggerichte begeleiding bieden aan cliënten met een verplicht reclasseringstoezicht. Deze financieringsvorm maakt het mogelijk om de intensieve zorg die anders in een zorginstelling geboden wordt, nu ambulant te bieden. LIMOR voert de regie op het budget en het plan van aanpak, zodat alle zorg goed op elkaar wordt afgestemd. Dit creëert rust en overzicht en zorgt uiteindelijk voor een snellere integratie in de maatschappij. 

Team met expertise

Een cliënt die uit detentie komt, of onder toezicht van de Reclassering staat, wordt begeleid door een team van LIMOR. Dit team bestaat uit verschillende disciplines met elk hun eigen expertise, te weten: een activeringscoach, begeleiders, een financieel consulent en een huishoudelijk medewerker. Zij bieden ondersteuning bij praktische zaken, dagbesteding en financiën. In de opstartfase wordt de cliënt dagelijks bezocht. Na verloop van tijd worden de bezoeken, in overleg met de Reclassering, afgebouwd.  

LIMOR in Drenthe

Op dit moment is LIMOR de enige zorgaanbieder in Drenthe die intensieve forensische zorg d.m.v. VPT mag en kan bieden. Deze zorg kan worden ingezet voor cliënten die een eigen woning hebben. Zodra LIMOR in Drenthe de beschikking krijgt over forensische doorstroomwoningen, kunnen wij ook mensen begeleiden die na detentie geen eigen woning hebben. Houd daarom onze website in de gaten voor actuele informatie.

 

Contact