Forensische zorg

Een alternatief voor cliënten met forensische achtergrond

Met Forensische zorg begeleidt LIMOR in Overijssel mensen met een verplicht reclasseringscontact, waaronder ex-gedetineerden. De kans op terugval is erg groot, als er na detentie geen concreet plan is waarin inkomen, huisvesting en dagbesteding vroegtijdig en goed is geregeld. Een preventieve aanpak is dus van groot belang!


Begeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium

LIMOR start de begeleiding daarom het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium.  Al in de Penitentiaire Inrichting (PI) kunnen we starten met de begeleiding en iemand voorbereiden op terugkeer naar de samenleving. Samen met de Reclassering zetten we ons ervoor in de kans op terugval zoveel mogelijk te minimaliseren. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

 

Begeleiding thuis of in de doorstroomvoorziening van LIMOR

LIMOR begeleidt mensen met een verplicht reclasseringscontract in hun eigen thuis of in een woonvoorziening van LIMOR.

 

Deskundige begeleiding voor mensen met een strafmaatregel

Een cliënt die uit detentie komt, of onder toezicht van de Reclassering staat, wordt bij LIMOR begeleid door deskundige begeleiders die weten wat nodig is om mensen met een strafmaatregel te ondersteunen. De trajectregisseur en de trajectbegeleider geven de begeleiding vorm in overleg met de reclassering en de cliënt. Zodat we kwalitatief goede zorg zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

 

Contact

Heb je een vraag over Forensische zorg bij LIMOR, bijvoorbeeld over ons aanbod of de aanmeldprocedure? Neem contact met ons op via (085) 485 60 00 of via info@limor.nl.

Contact