Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Daklozen een dak en een thuis geven, zonder voorwaarden vooraf. Dat is het principe van Housing First. De Groningse variant heet: Mien Aigen Hoes. Via de organisaties Terwille, LIMOR en Werkpro woont ‘dakloze’ Max sinds eind 2014 in zijn eigen huis. En een groep van zes daklozen heeft vorige week een buddyhuis betrokken. Het kluswerk deden ze zelf.

 

Erik de Vos (directeur Terwille): “Housing First is een initiatief uit Amerika, waar uitstekende resultaten worden geboekt met dit principe. Het is speciaal opgezet door en voor de dak- en thuisloze medemens; een groep die helaas vaak wordt geassocieerd met overlast. We bieden deze mensen een eigen woning zonder zorgvoorwaarden. Afspraken zijn er wel: de cliënt moet zijn huur betalen, geen overlast geven en bereid zijn om begeleiding te accepteren.”

Wat in Groningen gebeurt is uniek in Noord-Nederland. Dak- en thuislozen zijn onderdeel van het team van Mien Aigen Hoes en participeren actief in beleid en uitvoering. “Ze noemen zichzelf de meedenkers”, licht Joris Stavenga (manager Groningen West, LIMOR) toe. “Eén meedenker heeft een forum gelanceerd waarop iedereen ideeën kan deponeren. Een ander heeft voor een zacht prijsje laminaat op de kop getikt. En voor mede-daklozen hebben ze een adviespunt opgericht: de Daklozen Informatie & Adviesgroep. Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe WMO: uitgaan van eigen kracht en geen betutteling.”

De groep is erg gemotiveerd: “We willen dit echt tot een succes maken”, vertelt de inmiddels ex-dakloze Wubbo. “Als daklozen hebben we in de buitenwereld een stempel op ons hoofd. Wij gaan laten zien dat we dit stempel niet verdienen.”

“De begeleiders van LIMOR, Terwille en Werkpro werken intensief samen”, vertelt Ingrid Bousema (manager WerkPro). “Ze leren van elkaar en inspireren elkaar.” In overleg met verschillende woningbouwverenigingen huren de organisaties woningen in de stad Groningen, waaronder een pand met 6 grote kamers en gezamenlijke leefruimtes. Erik de Vos: “De adviesgroep heeft dit zelf benoemd als ‘buddyhuis’, een doorstroomhuis waar dak- en thuislozen samen kunnen starten met op zichzelf wonen.”

Bekijk hier het videofragment van Mien Aigen Hoes op RTV Noord.
Beluister hier het radiofragment op Radio 1.

Delen: 


Op 1 januari 2014 is Zwolle Actief officieel van start gegaan. Een ware omslag in de manier van omgaan met dagactivering van dak-en thuislozen in de stad Zwolle. Geen dagopvang meer, maar persoonlijke coaching voor iedere dakloze. Sinds de start zijn 83 deelnemers echt actief geweest op een werkplek. Zwolle Actief betrekt hierbij lokale ondernemers. Dat is vernieuwend.  

 

Het betrekken van lokale ondernemers werpt zijn vruchten af. Er worden meer werkplekken aangeboden dan er deelnemers zijn. Om de betrokkenheid van lokale ondernemers duurzaam te borgen zet Zwolle Actief in 2015 een platform op. Naast het bieden van een werkplek, heeft het platform ook als doel anderen uit te dagen echt iets te betekenen voor de daklozen in Zwolle.  Jan Hoeve (ondernemer, Hoeve Ittersum): “Zonder Zwolle Actief is het voor mij de vraag of we echt iets voor de deelnemers hadden kunnen betekenen, het is een kwetsbare groep.“


Dagactivering vergroot zelfredzaamheid

Sinds de start van Zwolle Actief hebben 121 deelnemers een persoonlijk plan gemaakt met de activeringscoaches en 83 deelnemers zijn actief geweest op een werkplek. Meer dan de helft van de deelnemers heeft 1 of meerdere stappen gezet op de zelfredzaamheidsmatrix gedurende het traject. Zij zijn dus meer zelfredzaam geworden op het onderdeel dagbesteding.


Ook beweging op andere gebieden

Arend Jan Poelarends activeringscoach van Zwolle Actief vertelt: “De kracht van de coaching trajecten is het informele contact met onze deelnemers. We gaan ongedwongen met ze in gesprek en vragen hen wat ze graag zouden willen. Dit zorgt ervoor dat we heel diverse werkplekken vinden. Zo is bij één van de deelnemers schrijftalent ontdekt. Hij schrijft in de maand  januari onder de noemer ‘Sjaak’ in de Swollenaer. Doordat deelnemers aan de slag gaan merken we dat er op andere levensgebieden zoals financiën, wonen, verslaving ook beweging komt. Deelnemers geven ook aan dat ze weer ergens onderdeel van uit maken en dat het nut heeft dat wat ze doen.”

Zwolle Actief is een initiatief van Tactus, RIBWGO, Travers, Dimence, Leger des Heils en LIMOR.

Delen: 

Op 10 december is het rapport 'Zwolle, een zorgbestendige stad’ opgeleverd. In het rapport staan aanbevelingen over hoe wonen, welzijn en zorg in Zwolle na 1 januari 2015 kan worden georganiseerd. Door goede samenwerking en organisatie tussen diverse partijen, kunnen Zwollenaren met een zorgvraag in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen op een plek waar zij zich prettig voelen.

 

Het rapport geeft voorstellen voor instrumenten, samenwerkingsvormen en zorgarrangementen die er op gericht zijn om Zwollenaren met een zorgvraag zelfstandig te laten wonen op een plek waar zij zich thuis voelen. Zo is onderzocht hoe de zorgbehoefte in Zwolle zich de aankomende jaren ontwikkelt en of er voldoende geschikte woningen zijn (nu én in de toekomst) om die zorg in te ontvangen. Conclusie is dat er de komende jaren geen nieuwe zorgwoningen gebouwd worden. Er zijn voldoende woningen in Zwolle om de toenemende vraag naar zorg in de woning op te vangen. Via een classificatiesysteem heeft WWZ038  in kaart gebracht welke woningen geschikt zijn als zorgwoning en welke woningen daarvoor nog een aanpassing nodig hebben.


Zelfredzaamheidsmatrix

Veel zorg- en welzijnsdiensten worden vanaf 1 januari aangeboden via de Sociale Wijkteams. Om zorg op maat te kunnen aanbieden is afgesproken dat alle aangesloten partijen gaan werken met de zelfredzaamheidsmatrix. Hiermee wordt eenvoudig in beeld gebracht wat iemand zelf nog kan en bij welke taken iemand eventueel hulp kan inschakelen van familie, vrienden of buren. Voor de taken of dagelijkse werkzaamheden die iemand niet zelf kan uitvoeren en waarvoor ook geen hulp van naasten voorhanden is, wordt professionele hulp of zorg geboden. WWZ038 heeft het Zweedse model van de zelfredzaamheidsmatrix aangepast aan de Zwolse situatie zodat iedereen deze matrix vanaf 1 januari kan gebruiken.

Legostenen

Daarnaast  heeft WWZ038 zorgarrangementen ontwikkeld. Dit zijn een soort ‘legostenen' van zorgtaken en/of hulpverlening die worden aangeboden en uitgevoerd door zorgpartijen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Iemand met een zorgbehoefte kan op basis van deze zorgarrangementen zijn eigen pakket samenstellen. Bij de opbouw van het eigen zorgpakket, heeft de zorgvrager ook de keus van welke aanbieder hij/zij de zorg wil ontvangen.

Stevige basis

Met dit rapport hebben de samenwerkende partijen een stevige basis gelegd om de transitie scheiden wonen zorg in Zwolle op te vangen. Deze basis wordt de komende jaren verder doorontwikkeld mede op basis van het herhalen van marktanalyses.


Lees hier het volledige rapport.

De deelnemende organisaties aan WWZ038 zijn: deltaWonen, Openbaar Belang, Frion, Gemeente Zwolle, IJsselheem, MEE IJsseloevers, RIBW, SWZ, Travers, de Kern/ WIJZ, Driezorg, Icare, Interakt Contour, JP van den Bent, Leger des Heils, LIMOR, Tactus, Trias Jeugdhulp, Woonzorg Nederland, Zonnehuisgroep, Bewonersraad deltaWonen, Bewonersraad Openbaar Belang, De Woonkoepel, Zwolle Doet, RIBW klantorganisatie, Dimence, Philadelphia, GGD IJsselland, Vitree.
 


 

Delen: 

Hair Today en InToHair, kapsalons in Zwolle, hebben gereageerd op een Twitter-oproep van LIMOR, Zwolle Actief en de Herberg om zwerfjongeren en daklozen een gratis knipbeurt te geven.

 

Vaak hebben zwerfjongeren en daklozen weinig te besteden. Een verzorgd uiterlijk door een bezoekje aan de kapper schiet er dan als eerste bij in. De decembermaand is voor Herberggasten en zwerfjongeren een extra moeilijke maand omdat alles dan in het teken staat van feest, familie, mooie kleren en cadeaus. Dat is confronterend als je in een daklozenopvang verblijft, waar dit allemaal niet voor je is weggelegd.


Feestelijke decembermaand

Om de decembermaand toch een beetje feestelijk te maken hebben Hair Today, InToHair, LIMOR, Zwolle Actief en de Herberg de handen ineen geslagen om het mogelijk te maken dat daklozen een gratis haarverzorging krijgen. Het gebeurt vaker dat Hair Today en InToHair zich inzetten voor goede doelen. Hair Today organiseert jaarlijks een verwendag voor Stichting Focus en Peter Lint van InToHair is initiatiefnemer van ‘Uitgesteld Kopje Knippen’, een initiatief waarbij kappers en sponsors het mogelijk maken dat mensen die onder het bestaansminimum leven, toch gekapt worden zodat ze er goed uitzien als ze bijvoorbeeld solliciteren. De daklozen zijn enthousiast over het aanbod van de kappers. Een van hen reageerde: ‘Ik wilde al weken naar de kapper maar had hier geen geld voor. Dit aanbod komt voor mij precies op het goede moment’!
 
 

Delen: 
Plus

Op woensdag 10 december 2014 heeft wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) van de gemeente Den Haag het startsein gegeven voor de bouw van een pand aan de Badhuisstraat. Boven supermarkt Hoogvliet in Den Haag worden appartementen en werkplekken voor LIMOR gecreëerd. Dhr. Revis: “Dit multifunctionele gebouw is echt een aanwinst. Als straks het gebouw klaar is en de buitenruimte ook is opgeknapt, heeft Scheveningen er weer een mooie plek bij!"

 

Ontworpen in traditionele stijl

Boven de supermarkt komen vijf verdiepingen met in totaal 68 appartementen met gemeenschappelijke ruimtes en werkplekken voor LIMOR. Op deze plek stond voorheen het postkantoor; deze is inmiddels gesloopt. Het nieuwe pand is ontworpen in traditionele stijl, waarmee een goede aansluiting wordt gemaakt op het beschermd dorpsgezicht van de Badhuisstraat.
 
De plannen en bouw worden in samenwerking met Hoogvliet Beheer, LIMOR, de ontwikkelaar Vastgoedgilde, architect Studio Leon Thier en Heilijgers Bouw uitgevoerd. Dit alles in nauw overleg met de gemeente Den Haag en een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners en het Wijk Overleg Scheveningen (WOS).
 
In de tweede helft van 2016 wordt de bouw afgerond en is het pand klaar voor gebruik.

Delen: 
Plus

Pagina's