Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Op 10 december is het rapport 'Zwolle, een zorgbestendige stad’ opgeleverd. In het rapport staan aanbevelingen over hoe wonen, welzijn en zorg in Zwolle na 1 januari 2015 kan worden georganiseerd. Door goede samenwerking en organisatie tussen diverse partijen, kunnen Zwollenaren met een zorgvraag in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen op een plek waar zij zich prettig voelen.

 

Het rapport geeft voorstellen voor instrumenten, samenwerkingsvormen en zorgarrangementen die er op gericht zijn om Zwollenaren met een zorgvraag zelfstandig te laten wonen op een plek waar zij zich thuis voelen. Zo is onderzocht hoe de zorgbehoefte in Zwolle zich de aankomende jaren ontwikkelt en of er voldoende geschikte woningen zijn (nu én in de toekomst) om die zorg in te ontvangen. Conclusie is dat er de komende jaren geen nieuwe zorgwoningen gebouwd worden. Er zijn voldoende woningen in Zwolle om de toenemende vraag naar zorg in de woning op te vangen. Via een classificatiesysteem heeft WWZ038  in kaart gebracht welke woningen geschikt zijn als zorgwoning en welke woningen daarvoor nog een aanpassing nodig hebben.


Zelfredzaamheidsmatrix

Veel zorg- en welzijnsdiensten worden vanaf 1 januari aangeboden via de Sociale Wijkteams. Om zorg op maat te kunnen aanbieden is afgesproken dat alle aangesloten partijen gaan werken met de zelfredzaamheidsmatrix. Hiermee wordt eenvoudig in beeld gebracht wat iemand zelf nog kan en bij welke taken iemand eventueel hulp kan inschakelen van familie, vrienden of buren. Voor de taken of dagelijkse werkzaamheden die iemand niet zelf kan uitvoeren en waarvoor ook geen hulp van naasten voorhanden is, wordt professionele hulp of zorg geboden. WWZ038 heeft het Zweedse model van de zelfredzaamheidsmatrix aangepast aan de Zwolse situatie zodat iedereen deze matrix vanaf 1 januari kan gebruiken.

Legostenen

Daarnaast  heeft WWZ038 zorgarrangementen ontwikkeld. Dit zijn een soort ‘legostenen' van zorgtaken en/of hulpverlening die worden aangeboden en uitgevoerd door zorgpartijen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Iemand met een zorgbehoefte kan op basis van deze zorgarrangementen zijn eigen pakket samenstellen. Bij de opbouw van het eigen zorgpakket, heeft de zorgvrager ook de keus van welke aanbieder hij/zij de zorg wil ontvangen.

Stevige basis

Met dit rapport hebben de samenwerkende partijen een stevige basis gelegd om de transitie scheiden wonen zorg in Zwolle op te vangen. Deze basis wordt de komende jaren verder doorontwikkeld mede op basis van het herhalen van marktanalyses.


Lees hier het volledige rapport.

De deelnemende organisaties aan WWZ038 zijn: deltaWonen, Openbaar Belang, Frion, Gemeente Zwolle, IJsselheem, MEE IJsseloevers, RIBW, SWZ, Travers, de Kern/ WIJZ, Driezorg, Icare, Interakt Contour, JP van den Bent, Leger des Heils, LIMOR, Tactus, Trias Jeugdhulp, Woonzorg Nederland, Zonnehuisgroep, Bewonersraad deltaWonen, Bewonersraad Openbaar Belang, De Woonkoepel, Zwolle Doet, RIBW klantorganisatie, Dimence, Philadelphia, GGD IJsselland, Vitree.
 


 

Delen: 

Hair Today en InToHair, kapsalons in Zwolle, hebben gereageerd op een Twitter-oproep van LIMOR, Zwolle Actief en de Herberg om zwerfjongeren en daklozen een gratis knipbeurt te geven.

 

Vaak hebben zwerfjongeren en daklozen weinig te besteden. Een verzorgd uiterlijk door een bezoekje aan de kapper schiet er dan als eerste bij in. De decembermaand is voor Herberggasten en zwerfjongeren een extra moeilijke maand omdat alles dan in het teken staat van feest, familie, mooie kleren en cadeaus. Dat is confronterend als je in een daklozenopvang verblijft, waar dit allemaal niet voor je is weggelegd.


Feestelijke decembermaand

Om de decembermaand toch een beetje feestelijk te maken hebben Hair Today, InToHair, LIMOR, Zwolle Actief en de Herberg de handen ineen geslagen om het mogelijk te maken dat daklozen een gratis haarverzorging krijgen. Het gebeurt vaker dat Hair Today en InToHair zich inzetten voor goede doelen. Hair Today organiseert jaarlijks een verwendag voor Stichting Focus en Peter Lint van InToHair is initiatiefnemer van ‘Uitgesteld Kopje Knippen’, een initiatief waarbij kappers en sponsors het mogelijk maken dat mensen die onder het bestaansminimum leven, toch gekapt worden zodat ze er goed uitzien als ze bijvoorbeeld solliciteren. De daklozen zijn enthousiast over het aanbod van de kappers. Een van hen reageerde: ‘Ik wilde al weken naar de kapper maar had hier geen geld voor. Dit aanbod komt voor mij precies op het goede moment’!
 
 

Delen: 
Plus

Op woensdag 10 december 2014 heeft wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) van de gemeente Den Haag het startsein gegeven voor de bouw van een pand aan de Badhuisstraat. Boven supermarkt Hoogvliet in Den Haag worden appartementen en werkplekken voor LIMOR gecreëerd. Dhr. Revis: “Dit multifunctionele gebouw is echt een aanwinst. Als straks het gebouw klaar is en de buitenruimte ook is opgeknapt, heeft Scheveningen er weer een mooie plek bij!"

 

Ontworpen in traditionele stijl

Boven de supermarkt komen vijf verdiepingen met in totaal 68 appartementen met gemeenschappelijke ruimtes en werkplekken voor LIMOR. Op deze plek stond voorheen het postkantoor; deze is inmiddels gesloopt. Het nieuwe pand is ontworpen in traditionele stijl, waarmee een goede aansluiting wordt gemaakt op het beschermd dorpsgezicht van de Badhuisstraat.
 
De plannen en bouw worden in samenwerking met Hoogvliet Beheer, LIMOR, de ontwikkelaar Vastgoedgilde, architect Studio Leon Thier en Heilijgers Bouw uitgevoerd. Dit alles in nauw overleg met de gemeente Den Haag en een klankbordgroep bestaande uit buurtbewoners en het Wijk Overleg Scheveningen (WOS).
 
In de tweede helft van 2016 wordt de bouw afgerond en is het pand klaar voor gebruik.

Delen: 
Plus

Pagina's