Nieuws

Plus

Dagactivering daklozen Zwolle van start

(03 - 06 - 2014)

De 'dagactivering van dak- en thuislozen binnen de stad Zwolle' is afgelopen maand met de onthulling van het logo van Zwolle Actief officieel begonnen. Dat gebeurde in wijkcentrum de Enk.

Lees meer

Partners vinden elkaar in scheiden wonen en zorg

(26 - 05 - 2014)

Hoe kunnen we optimaal tegemoet komen aan de woonbehoefte en de vraag naar begeleiding en zorg die nodig is om mee te kunnen blijven doen in de samenleving? De uitkomsten zijn verwerkt in het rapport 'Wonen, Welzijn en Zorg in de wijk'. Partners in Zwolle - waaronder LIMOR - onderschrijven de uitgangspunten van dit rapport en doen mee in de uitvoering. 

Lees meer

Samenwerken in het (WIZ)netwerk

(19 - 05 - 2014)

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten taken erbij op het gebied van (jeugd)zorg, maatschappelijk ondersteuning en werk en inkomen, de drie decentralisaties. Om dit in de toekomst te kunnen waarborgen zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar op 1 mei 2014 gestart met de pilot 'Samenwerken in het (wijk)netwerk'. LIMOR is één van de deelnemende partijen. 

Lees meer

Opvang dakloze jongeren Logeerhuis

(14 - 04 - 2014)

Jongeren in Zwolle die dak- en thuisloos zijn kunnen terecht in het Logeerhuis van LIMOR. Het biedt een tijdelijk huis voor dakloze jongeren in Zwolle. 

Lees meer

Doorstroomvoorziening Leyweg geopend

(20 - 02 - 2014)

Op dinsdag 18 februari 2014 is de Doorstroomvoorziening Leyweg officieel geopend. Tijdens de opening was er veel belangstelling vanuit de politiek en de relaties van LIMOR waren ook ruim vertegenwoordigd. 

Lees meer

Pagina's