Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Op 6 januari jl. zond Omrop Fryslân een radio reportage uit over hoarding (verzamelstoornis). In deze informatieve en kwetsbare uitzending komt een verzamelaar aan het woord, de begeleider van LIMOR en de psycholoog. Onderstaande tekst is afkomstig van de website van Omrop Fryslân. De uitzending is via onderstaande link terug te luisteren.


Bij de gemeente en andere instanties staat Wopke bekend als 'hoarder', een man die dwangmatig spullen verzameld en er geen afstand van kan doen. Het gevolg is dat zijn huis vol staat en er bijna geen ruimte is om te wonen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, en daarom is LIMOR ingeschakeld. LIMOR is een helpinstantie voor mensen die vastlopen in hun leven.

Jeanet Regnerus van LIMOR komt regelmatig bij Wopke thuis. Ze praat met hem en probeert om samen met hem wat ruimte te maken in zijn huis. Zo hebben ze bijvoorbeeld zijn slaapkamer wat opgeruimd. Er is een nieuw matras gekomen, en een kast waarin kleren kunnen hangen. Op foto's laat ze Wopke zien hoe het voor het opruimen was. Ondertussen staan er alweer dozen in de slaapkamer en heeft Wopke een oud matras óp het nieuwe gelegd.

"Ik heb geen oordeel", zegt Jeanet over haar cliënten. "Ik wil hun verhaal horen. Het zijn vaak prachtige mensen met mooie verhalen. Ik noem ze paradijsvogels." De hulpverlening gaat heel langzaam en is erop gericht dat mensen verder kunnen met hun leven.

Soms is dat in een andere woning, omdat de situatie te ernstig is. Maar soms kan de cliënt in zijn of haar eigen huis blijven en helpt Limor om de woning bewoonbaar te maken.

Aandoening

Hoarding is een aandoening die sinds 2013 officieel erkend is. Hoarders kunnen niet genezen, zegt psycholoog Irma van Steijn, die deze mensen in haar praktijk heeft. Het is wel mogelijk om ze te helpen, maar daar is veel geduld voor nodig. De begeleiding moet er volgens haar op gericht zijn om controle te krijgen over de aandoening.Dat mensen 'hoarden' kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is het een combinatie van redenen en bijna altijd in de context van eenzaamheid. Zo komt een aandoening in het autistisch spectrum vaak voor bij hoarders.

Uitzending beluisteren

Via deze link kunt u de radio uitzending van Omrop Fryslân beluisteren.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig of kent u iemand met een verzamelstoornis die hulp nodig heeft? Neem dan contact met ons op. Via deze pagina leest u meer over hoarding en kunt u zich aanmelden.

Delen: 

Vanaf januari 2019 breidt LIMOR het aantal plekken voor geclusterd zelfstandig wonen uit. Deze plekken worden aangeboden aan De Magnolia in Dedemsvaart. Momenteel bestaat de kleinschalige woonvoorziening uit vier appartementen, die gehuurd worden van woningcorporatie de Veste. In januari komen daar nog eens zes appartementen bij.


De woonvoorziening is bedoeld voor cliënten die langdurig problemen ervaren met wonen en voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. Bewoners krijgen 24 uur per dag bereikbare zorg in de nabijheid, waarbij met een verantwoord tempo toegewerkt wordt naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving.

Met deze uitbreiding komt LIMOR tegemoet aan een groeiende behoefte van cliënten om zo zelfstandig mogelijk te wonen, maar toch de bescherming en veiligheid te genieten van een begeleide woonvorm met zorg op afstand. Ook de aanwezigheid van een aantal andere cliënten, hetzij op kleine schaal, wordt als positief ervaren en verkleint een (dreigende) kans op vereenzaming.   

Naar verwachting wordt de verbouwing van het pand in januari afgerond, waarna de appartementen in gebruik worden genomen.

Delen: 

 

Wethouder Bert van Alphen Sociale zaken, armoede, maatschappelijke opvang in Den Haag heeft op woensdag 19 december 2018 een Tien Punten Plan gelanceerd om de dak- en thuislozen opvang te verbeteren. 

 

Het aantal dak- en thuislozen wordt steeds groter en hun problemen meer uiteenlopend. Op dit moment blijven mensen onnodig lang in de maatschappelijke opvang, vooral omdat er geen woningen beschikbaar zijn waar deze mensen na hun eerste opvangperiode naar toe kunnen. De huizenmarkt zit op slot en er is gebrek aan sociale woningbouw, zeker voor de meer kwetsbare doelgroepen. Ook LIMOR ondervindt deze problemen. Wij onderschrijven dan ook het Tien Puntenplan ter verbetering van de situatie in de dak- en thuislozenopvang. 

 

Het Tien Punten Plan

De maatregelen in het Tien Punten Plan zijn: 

  1. Kleinschalige nachtopvang met goede zorg
  2. Pilot permanente winteropvang (winter 2018 - 2019)
  3. Extra aandacht voor preventie
  4. Zorgwekkende zorgmijders komen beter in beeld
  5. Zinvolle dagbesteding voor wie dat wil, werk voor wie dat kan en 24 uurs opvang voor wie dat nodig heeft
  6. Iedere dakloze krijgt een ondersteuningsplan met zorg, begeleiding en schuldhulpverlening
  7. Meer woningen voor zorgdoelgroepen (waaronder MO)
  8. Ruimte voor kleinschalige (innovatieve) woonvormen voor de MO
  9. Permanente opvang creëren voor mensen zonder perspectief op verbetering
  10. Extra aandacht voor communicatie, met de stad en de doelgroep


Download het volledige Plan van aanpak Maatschappelijke Opvang

Delen: 

De Delftse woningbouwcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis kunnen blijven wonen. Op 19 december ondertekenen zij hiervoor het convenant Langer en Weer Thuis.

 

Met het Convenant Langer en Weer Thuis werken slaan partijen de handen ineen voor een sterke en sociale stad. Met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat. Ouderen, volwassen én kinderen met een beperking blijven namelijk steeds langer zelfstandig wonen. Om dit mogelijk te maken is er vaak meer zorg nodig en de aanwezigheid van de juiste voorzieningen in de buurt.

 

Wethouder Karin Schrederhof van o.a. wonen: “Dit vraagt om goede samenwerking op het gebied van wonen, de woonomgeving, welzijn en zorg. Niet vrijblijvend maar volgens prettige en werkbare afspraken. Zodat mensen gemakkelijk hun eigen weg kunnen vinden. Met wat hulp als dat nodig is. Ik ben er trots op dat dit gelukt is met het convenant.”

 

De betrokken partijen

Gemeente Delft, Zorgkantoor DSW, Woningcorporaties Vestia, Vidomes en Woonbron, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief, GGZ Delfland, LIMOR, Ipse de Bruggen Maatwerk, welzijnsaanbieder Delft voor Elkaar, de huurdersraden van Vidomes, Vestia, Woonbron en de cliëntenraden van Perspektief en LIMOR.

Ook partijen die nieuw toetreden in Delft en het convenant onderschrijven zijn welkom zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van het AD over dit onderwerp.
 

Delen: 
Plus

‘Samen gaat het lukken!’ prijkt er op de folder van Den Haag Actief, een samenwerking tussen LIMOR en het Leger des Heils om (ex) dak- en thuislozen zo snel mogelijk in verbinding te brengen met de Haagse samenleving. Het doel van Den Haag Actief is een duurzame terugkeer van deze mensen in de samenleving. Op een manier die bij hen past!

 

 

Meedoen op je eigen manier  

Den Haag Actief is een onderdeel van een Housing First traject en is gestart sinds 2016. Samen met een activeringscoach wordt (her) ontdekt waar iemands kracht ligt: wat vind je écht leuk, waar ben je goed in en wat wil je bereiken? Dit kan bijvoorbeeld het volgen van een cursus zijn, het vinden van een baan, weer willen sporten of het contact met een oude vriend herstellen. Den Haag Actief geeft mensen de kans om dát te bereiken wat bij hen past, zodat zij kunnen meedoen op hun eigen manier.

 

Activeren naar zinvolle daginvulling

Sinds de start in 2016 is er geinvesteerd in individuele trajecten, die leiden tot een zinvolle daginvulling, meer structuur in de week en meer aansluiting op de samenleving. Ook zijn de activeringscoaches ingesprongen op de behoefte van deelnemers aan groepsactiviteiten. Zo wordt er nu regelmatig samen gevoetbald, gefitnesst en gekookt (Cooking First). Met succes! De geluiden zijn positief, waardoor sommige activiteiten als vast onderdeel in het programma worden opgenomen. Deelnemers (her) ontdekken het plezier in bewegen en het contact met elkaar.

Meer informatie over Den Haag Actief? Mail naar denhaagactief@limor.nl

 

Delen: 

Geen knuffels en lieve woordjes voor deze ex-dakloze, maar wel een nieuw begin! Deze blog van Joris Stavenga (manager bij LIMOR) biedt een prachtige inkijk in het leven van een ex-dakloze.


Ik ben op de koffie bij een cliënt thuis. Hij heeft een flink portie teleurstellingen en trauma’s in zijn rugzak. In het verleden is hij misbruikt. Een stabiele gezinssituatie was voor hem ver te zoeken. Na een turbulent leven waarin wonen in een opvanginstelling en bivakkeren op straat elkaar afwisselden, heeft hij nu een eigen huis.

Die ochtend breng ik mijn zoontje naar de opvang. We knuffelen elkaar en met een dosis liefde en vertrouwen nemen we afscheid. Mijn peuter fluistert in mijn oor: ‘ik vind je lief papa’. Vrolijk zwaait het kereltje mij uit.

Nu zit ik op de bank bij een man met open wonden vanuit het verleden. Iemand die niet weet hoe het is om vertrouwen te hebben in zichzelf en zijn omgeving. Geen knuffels, geen lieve woordjes. Tijdens het wonen in opvang instellingen gaat het steeds mis. Hij verdooft zijn verdriet met drugs. Uiteindelijk belandt hij op straat. We zien hem lopen, met het hoofd gebogen naar de grond. Contact gaat hij uit de weg. Weer de ‘zogenaamde’ hulpverlener met leuke praatjes en beloften.

De begeleider gaat op een bankje buiten naast hem zitten. Zonder beloften, zonder aanbod, zonder verwachtingen. Samen kijken ze naar de grond. Gewoon luisteren. Hij vertelt zijn verhaal. Beetje bij beetje laat hij meer los. Achter elk persoon zit een verhaal, een mens. Hij is aan het ‘overleven’, maar heeft desondanks dromen: een eigen plek, stabiliteit, rust. Meer niet.

We hebben een huis beschikbaar. Is het verstandig om hem dit huis te gunnen? Hij heeft toch niet voor niets in allerlei opvangplekken gewoond? We besluiten het risico te nemen. Dit kan wel eens het keerpunt zijn!

De beste man is overrompeld door het aanbod. Nooit heeft iemand vertrouwen in hem gehad, dit maakt hem gelukkig en bevreesd tegelijkertijd. Want wanneer volgt dan de teleurstelling? De begeleider geeft de sleutel. Dit is jouw huis. Maak er wat moois van! Hij slaapt op een matrasje op de grond. Sprokkelt zijn huisraad bij elkaar. Het huis is zijn nieuwe drugs: geld wordt gelijk besteed aan de inrichting van zijn huis.

Er volgt rust. Stabiliteit. Een eigen plek om op adem te komen. Het vluchtige leven van de straat vloeit langzaam uit zijn lijf. De onrust van zijn verleden komt ervoor in de plaats. De tijd is aangebroken om aan de slag te gaan met de open wonden van het verleden. Trauma therapie volgt. Een zware weg met veel pijn, een mentaal gevecht waar alle copingstrategieën voorbij komen. Zijn begeleider is er voor hem, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Verjaardag, kerst, de donkere dagen. De begeleider geeft hem vertrouwen. De open wonden worden littekens.

Nu zit ik op zijn bank. In zijn huis. Trots, met opgeheven hoofd, zet hij een bakje koffie voor me. Vanuit de keuken vertelt hij zijn plannen om het huis nog mooier te maken. Met betraande ogen vertelt hij zijn verhaal. De ontmoeting met de begeleider, het huis en bovenal het vertrouwen is het keerpunt in zijn leven. Hij durft weer te dromen.

Verschikt kijk ik naar de klok. Het is 10 voor 12! Ik neem afscheid, krijg een omhelzing en wordt uitvoerig bedankt. Mijn dank gaat uit naar zijn verhaal. Op de fiets krijg ik tranen in mijn ogen. Wat had ik deze man een gelukkige jeugd gegund! Net zoals mijn peutertje. Hij staat met glunderende oogjes mij op te wachten bij het hekje van de peuterschool. We knuffelen elkaar en lopen hand in hand naar huis.

 

Delen: 
Plus

Melanie Schmit (manager bij LIMOR) nam dit jaar deel aan de Train-de-Trainer-sessies van Housing First Europe in Milaan, Amsterdam, Helsinki en Dublin. Met als resultaat dat zij officieel is toegetreden tot het trainersteam van Housing First Europe Hub, een Europees platform dat zich inzet om de kennis over Housing First verder te verspreiden, uit te wisselen en te leren van ervaringen in de aangesloten landen. De deelname aan de sessies heeft ook haar professioneel Europees netwerk uitgebreid en haar kennis over sociale systemen en strategieën op het gebied van dakloosheid in Europa vergroot.

 

Melanie Schmit over haar ervaring bij Housing First Europe:

Ik ben oprecht getroffen door de deskundige, warme mensen die in heel Europa met tomeloze inzet Housing First tot een werkelijkheid maken en daarmee een impact hebben op zoveel levens. 
De context per land verschilt soms enorm. Maar met wie ik ook sprak, de energie om het sociale systeem te veranderen was voelbaar. Ook zag ik in ieder land die unieke, hechte band tussen begeleiders en deelnemers.  We staan er niet altijd bij stil, maar Housing First is niet enkel een interventie, maar ook activisme. Het beoogt sociale onrechtvaardigheden te herstellen. Welke rol je ook vervult binnen Housing First je bent een ‘agent of change’. Zowel voor degene met wie je werkt als in bredere, maatschappelijke zin. Het is fantastisch onderdeel uit te maken van die beweging en het maakt me vastbesloten om Housing First op te schalen, door te ontwikkelen en te finetunen op alle niveaus mogelijk!
”.


De Train-de-Trainer-sessies

Tijdens de sessies is een opzet gemaakt voor de trainingsmodules, waarmee de trainers aan de slag gaan in eigen land. Zij leveren een bijdrage aan de uitbreiding van de train-de-trainer-groep die in 2019 plaatsvindt. Tevens zal het trainersteam halfjaarlijks een opfrisbijeenkomst houden met als volgend doel: het organiseren van een groot Europees symposium in 2019. 

Ook is tijdens de sessies een digitaal platform van de Housing First Europe Hub opgezet om informatie en ervaringen te delen. Melanie coördineert het Nederlandse onderdeel van het digitale platform.
 

Nederlandse vertaling van Europese Housing First gids in de maak

Wat is Housing First en hoe werkt het in de praktijk in diverse Europese landen? Dat lees je in de Housing first gids, samengesteld door FEANTSA, de Stavros Niarchos Foundation en experts uit verschillende landen. De gids is alleen in het Engels beschikbaar. 
Melanie: “De gids is een onmisbaar handboek voor Housing First-professionals en een Nederlandse vertaling is dan ook gewenst”. Dit is haar gelukt!
Met bemiddeling van de Federatie Opvang, de financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vertaling – voor een zacht prijsje – door vertaalbureau Summit Works en de bijdrage van The hub voor het grafisch ontwerp, wordt de vertaling van de gids nu gecreëerd.

Een mooi voorbeeld van hoe een opgebouwd netwerk en samenwerken tot resultaten leidt. 

De Nederlandse Housing First Gids wordt begin 2019 feestelijk gelanceerd!

Klik hier voor de Engelstalige Housing First gids: http://housingfirstnederland.nl/gids/

Wil je meer weten? Meedoen?

Neem contact op met Melanie Schmit, VGE manager Den Haag Zuid, via 085 4856000 of info@limor.nl

Lees meer over Housing First: https://www.limor.nl/housing-first

Delen: 
Plus

Donderdag 11 oktober organiseerde LIMOR het Hoarding-congres Wie wat bewaart heeft wat in het WTC Hotel in Leeuwarden. Zes sprekers vanuit verschillende hoeken van het zorgveld verzorgden het plenaire programma en de kennissessies.

Ruim 200 vertegenwoordigers van onder andere maatschappelijke opvangorganisaties, woningcorporaties, handhavingsteams en gebiedsteams bezochten het congres over hoarding. Om te luisteren en vooral ook om kennis te delen en uit te wisselen. Tijdens het congres stond de aanpak van de verzamelstoornis centraal. Bij LIMOR kijken we terug op een waardevol en inspirerend congres en danken we alle sprekers en betrokkenen voor hun inzet.

Van veel bezoekers hebben we de vraag gekregen of het mogelijk is de presentaties terug te kijken. Aan deze behoefte komen we graag tegemoet. Klik op de link onderaan deze pagina voor de presentatie van de GGD en de Dierenbescherming.

Markante uitspraken 

Het voert te ver om een uitgebreid verslag van de dag te maken. Toch willen we u enkele bijzondere uitspraken van de sprekers niet onthouden.

Het belangrijkste bij de aanpak van hoarding is het vertrouwen met de cliënt. Het maken van contact is het sleutelwoord. Belangrijk is dat je elkaar als ketenpartners weet te vinden om samen te werken. (Menco den Engelsman, manager Friesland Noord LIMOR)

Hoarding genees je niet. Je leert iemand er controle over te krijgen. Begeleiding is een proces van jaren en misschien zelfs wel levenslang. (Irma van Steijn, GZ-psycholoog, A&O psycholoog en seksuoloog NVVS)

Verzamelen van dieren en spullen, voor het brein is dit hetzelfde. Verzamelen voert de boventoon.
Het verschil is hierbij wel dat dieren kunnen lijden. Daardoor is ingrijpen met dwang en drang soms noodzakelijk.
(Colette de Jong, handhaver Noord-Nederland en Ike Post, toezicht Dierenwelzijn)

Soms is ingrijpen noodzakelijk. Als handhaver ben je na het leeghalen van het huis geneigd te zeggen “Het is klaar”, maar zo werkt het niet. Formeer een goed team, pak het probleem integraal op en behandel de cliënt altijd met respect. (Tom van Mourik, waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland)
 

Contact

De begeleiding van een hoarding-cliënt valt of staat met het vertrouwen dat een cliënt heeft in zijn of haar begeleider. Dat vertrouwen geven en behouden, is waar we bij LIMOR goed in zijn. 
Klik hier voor meer informatie over onze aanpak. Hebt u een vraag of wilt u meer weten, neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 085-485 6000 of stuur een e-mail naar: info@limor.nl.
 

Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties van de sessies tijdens het hoarding congres downloaden.
Dierenbescherming: Animal hoarding
GGD: Hoarding, vervuiling in de praktijk   

Delen: 
Plus

In het kader van het 5-jarig bestaan van Housing First in Den Haag is deze bijzondere film gemaakt. Hierin geven Serge, Ingrid en Frans u een inkijk geven in hun leven en ziet u wat hun deelname aan Housing First voor hen betekent.

Wat is Housing First?

Housing First in Zuid- Holland is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Housing First biedt een huis, gecombineerd met intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning. We creëren laagdrempeligheid door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. Er geldt één afspraak: accepteren van begeleiding! Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo en de aard van onze (onvoorwaardelijke!) ondersteuning. Juist deze onvoorwaardelijke steun blijkt de drijvende kracht én het succes van Housing First waarbij ‘opvangen, aanpakken, loslaten’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Samenwerking

Housing First Den Haag is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, LIMOR, Leger des Heils en de gemeente Den Haag.


Lees hier meer over Housing First in Den Haag

Delen: 
Sinds dit jaar pioniert LIMOR met Housing First Jongeren in Den Haag. Housing First Jongeren is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en LIMOR, Woningbouwcorporatie Vestia en GGZ Care-Express. Samen zetten wij ons in voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. In totaal kregen al drie jongeren een woning. Op dit moment begeleiden we nog eens vijf toekomstige bewoners in afwachting van een woonruimte.

 

Uitgaan van wat de jongere wil en kan

Housing First Jongeren is een bijzonder woon-zorgconcept, dat uitgaat van een basisrecht voor iedereen: een dak boven het hoofd. Een veilig onderkomen, van waaruit we ons kunnen ontwikkelen, stappen kunnen zetten om je eigen plek te vinden in de samenleving. Dat geldt voor volwassenen, maar voor jongeren in een belangrijke ontwikkelingsfase nog meer.
Het is bedoeld voor een groeiende groep jongeren, die vanwege hun ernstige en/of complexe problematiek geen passende hulp krijgen. Begeleiding in een groepssetting vergroot hun kwetsbaarheid. Wat zij nodig hebben, is een individuele plek om in hun eigen ontwikkelingstempo op weg naar volwassenheid te gaan. We praten over ongeveer 400 dakloze adolescenten tussen 16 en 23 jaar; daarnaast is een onbekend aantal jongeren thuisloos. 

Housing First gaat uit van wat de jongere zelf wil en welke ondersteuning hij of zij daarbij nodig vindt. Dat deze aanpak blijkt te werken, heeft te maken met vertrouwen; het investeren in een open, betrouwbare relatie waarin de jongere de eigen invloed ervaart. Wat hij of zij vindt, doet ertoe.

 

Effectieve samenwerking

LIMOR heeft landelijk veel ervaring met Housing First. Het succes is een gevolg van de ketenaanpak: we werken zeer nauw samen met gemeenten, wooncorporaties, zorginstanties en wijkteams, waarbij de doelgroep goed in kaart wordt gebracht. Housing First Jongeren in Den Haag wil door middel van deze effectieve ketenaanpak voor elke dak- of thuisloze jongere een passend aanbod maken. We streven ernaar dat niemand buiten de boot valt en iedereen op eigen wijze met begeleiding de stap naar volwassenheid en zelfstandigheid kan maken. Kijkend naar de groep langdurend volwassen dak- en thuislozen, dan heeft Housing First Jongeren hierop ook duidelijk een preventief effect.

 

Vangnet met perspectief

Housing First Jongeren heeft als doel de genoemde groep adolescenten te ondersteunen in een goede transitie naar een evenwichtig, volwassen bestaan. Het startpunt is het dak boven het hoofd en vanuit deze veilige situatie wordt hen in onvoorwaardelijke, intensieve begeleiding gezond gedrag en gezonde vaardigheden aangeleerd, waardoor de eigen identiteit zich weer op gezonde wijze kan ontwikkelen. Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over basisvaardigheden voor zelfstandig wonen, of bereid zijn deze vaardigheden te leren. Verder is de enige voorwaarde: accepteren van begeleiding. We werpen geen drempels op, zoals behandeling voor verslaving of op psychiatrisch vlak.
En: jongeren mogen fouten maken, want ook van fouten kun je leren. Zo blijft Housing First Jongeren voor hen het betrouwbare vangnet met hoopvol perspectief.

 
Informatie en aanmelding

LIMOR staat altijd klaar voor wie meer informatie nodig heeft of graag iets wil bespreken. 
U kunt telefonisch contact opnemen, Tel: 085 485 6000 of een e-mail sturen naar hfjongeren@limor.nl.

 

Aanmelden voor Housing First Jongeren kan via het  Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) van de gemeente Den Haag.

Delen: 

Pagina's