Nieuws

Plus

Den Haag (is) Actief!

(06 - 12 - 2018)

‘Samen gaat het lukken!’ prijkt er op de folder van Den Haag Actief, een samenwerking tussen LIMOR en het Leger des Heils om (ex) dak- en thuislozen zo snel mogelijk in verbinding te brengen met de Haagse samenleving. Het doel van Den Haag Actief is een duurzame terugkeer van deze mensen in de samenleving.

Lees meer

Blog: Van het vluchtige leven op straat naar eigen huisraad

(22 - 11 - 2018)

Geen knuffels en lieve woordjes voor deze ex-dakloze, maar wel een nieuw begin! Deze blog biedt een prachtige inkijk in het leven van een ex-dakloze.

Lees meer

Melanie Schmit, manager bij LIMOR, officieel lid van trainersteam Housing First Europe

(29 - 10 - 2018)

Melanie Schmit nam dit jaar deel aan de Train-de-Trainer-sessies van Housing First Europe in Milaan, Amsterdam, Helsinki en Dublin. Met als resultaat dat zij officieel is toegetreden tot het trainersteam van Housing First Europe Hub, een Europees platform dat zich inzet om de kennis over Housing First verder te verspreiden, uit te wisselen en te leren van ervaringen in de aangesloten landen.

Lees meer

Terugblik Hoarding-congres LIMOR Wie wat bewaart heeft wat

(16 - 10 - 2018)

Donderdag 11 oktober organiseerde LIMOR het Hoarding-congres Wie wat bewaart heeft wat in het WTC Hotel in Leeuwarden. Zes sprekers vanuit verschillende hoeken van het zorgveld verzorgden het plenaire programma en de kennissessies.

Lees meer

Film 5 jaar Housing First Den Haag

(16 - 08 - 2018)

In het kader van het 5-jarig bestaan van Housing First in Den Haag is deze bijzondere film gemaakt. Hierin geven Serge, Ingrid en Frans u een inkijk geven in hun leven en ziet u wat hun deelname aan Housing First voor hen betekent.

Lees meer

Housing First Jongeren biedt dak- en thuisloze jongeren een dak boven het hoofd

(16 - 07 - 2018)

Sinds dit jaar pioniert LIMOR met Housing First Jongeren (HFJ) in Den Haag. HFJ is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en LIMOR, Woningbouwcorporatie Vestia en GGZ Care-Express. Samen zetten wij ons in voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. In totaal kregen al drie jongeren een woning. Op dit moment begeleiden we nog eens vijf toekomstige bewoners in afwachting van een woonruimte. 

Lees meer

Hoarding congres LIMOR

(28 - 06 - 2018)

LIMOR organiseert op donderdag 11 oktober in Westcord WTC Hotel in Leeuwarden het congres: Wie wat bewaart heeft wat. Tijdens dit congres staat de problematische verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd, centraal.

Lees meer

Berichten vanonder de radar

(16 - 05 - 2018)

Kijk! Hier is het jaarbericht 2017 van LIMOR: berichten vanonder de radar.

Ook in 2017 bleek dat in ons werkgebied mensen uit beeld dreigen te verdwijnen of niet meer in beeld zijn. Mensen die zorg nodig hebben, maar vanwege hun complexe meervoudige problematiek zelden passen binnen rigide kaders van wet- en regelgeving.

Lees meer

We houden contact!

(03 - 05 - 2018)

Wat is het beste voor alle cliënten van LIMOR en hoe bereiken we dat? Dat is waarmee de Centrale Cliëntenraad (CCR) van LIMOR zich altijd bezighoudt. In 2017 hebben zij zich weer vol overtuiging ingezet om de belangen van alle cliënten te behartigen. Dit kunt u teruglezen in dit prachtige jaarverslag.

Lees meer

Subsidie voor verbetering zorg kwetsbare inwoners Zoetermeer

(29 - 03 - 2018)

ZonMw heeft 250.000 euro subsidie toegekend voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mentaal kwetsbare inwoners in Zoetermeer. Deze zorg en ondersteuning is namelijk in verandering. Mensen moeten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

 
Lees meer