Algemeen

Nieuwsbericht wordt weergegeven op alle pagina's (Nieuws, homepage & regio)

Donderdag 11 oktober organiseerde LIMOR het Hoarding-congres Wie wat bewaart heeft wat in het WTC Hotel in Leeuwarden. Zes sprekers vanuit verschillende hoeken van het zorgveld verzorgden het plenaire programma en de kennissessies.

Ruim 200 vertegenwoordigers van onder andere maatschappelijke opvangorganisaties, woningcorporaties, handhavingsteams en gebiedsteams bezochten het congres over hoarding. Om te luisteren en vooral ook om kennis te delen en uit te wisselen. Tijdens het congres stond de aanpak van de verzamelstoornis centraal. Bij LIMOR kijken we terug op een waardevol en inspirerend congres en danken we alle sprekers en betrokkenen voor hun inzet.

Van veel bezoekers hebben we de vraag gekregen of het mogelijk is de presentaties terug te kijken. Aan deze behoefte komen we graag tegemoet. Klik op de link onderaan deze pagina voor de presentatie van de GGD en de Dierenbescherming.

Markante uitspraken 

Het voert te ver om een uitgebreid verslag van de dag te maken. Toch willen we u enkele bijzondere uitspraken van de sprekers niet onthouden.

Het belangrijkste bij de aanpak van hoarding is het vertrouwen met de cliënt. Het maken van contact is het sleutelwoord. Belangrijk is dat je elkaar als ketenpartners weet te vinden om samen te werken. (Menco den Engelsman, manager Friesland Noord LIMOR)

Hoarding genees je niet. Je leert iemand er controle over te krijgen. Begeleiding is een proces van jaren en misschien zelfs wel levenslang. (Irma van Steijn, GZ-psycholoog, A&O psycholoog en seksuoloog NVVS)

Verzamelen van dieren en spullen, voor het brein is dit hetzelfde. Verzamelen voert de boventoon.
Het verschil is hierbij wel dat dieren kunnen lijden. Daardoor is ingrijpen met dwang en drang soms noodzakelijk.
(Colette de Jong, handhaver Noord-Nederland en Ike Post, toezicht Dierenwelzijn)

Soms is ingrijpen noodzakelijk. Als handhaver ben je na het leeghalen van het huis geneigd te zeggen “Het is klaar”, maar zo werkt het niet. Formeer een goed team, pak het probleem integraal op en behandel de cliënt altijd met respect. (Tom van Mourik, waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland)
 

Contact

De begeleiding van een hoarding-cliënt valt of staat met het vertrouwen dat een cliënt heeft in zijn of haar begeleider. Dat vertrouwen geven en behouden, is waar we bij LIMOR goed in zijn. 
Klik hier voor meer informatie over onze aanpak. Hebt u een vraag of wilt u meer weten, neem dan gerust telefonisch contact met ons op via 085-485 6000 of stuur een e-mail naar: info@limor.nl.
 

Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties van de sessies tijdens het hoarding congres downloaden.
Dierenbescherming: Animal hoarding
GGD: Hoarding, vervuiling in de praktijk   

Delen: 
Plus

In het kader van het 5-jarig bestaan van Housing First in Den Haag is deze bijzondere film gemaakt. Hierin geven Serge, Ingrid en Frans u een inkijk geven in hun leven en ziet u wat hun deelname aan Housing First voor hen betekent.

Wat is Housing First?

Housing First in Zuid- Holland is bedoeld voor de groep langdurig dak- en thuislozen met meervoudige problemen, waaronder psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Housing First biedt een huis, gecombineerd met intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning. We creëren laagdrempeligheid door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of voor verslaving. Er geldt één afspraak: accepteren van begeleiding! Binnen deze begeleiding bepaalt de cliënt het tempo en de aard van onze (onvoorwaardelijke!) ondersteuning. Juist deze onvoorwaardelijke steun blijkt de drijvende kracht én het succes van Housing First waarbij ‘opvangen, aanpakken, loslaten’ daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Samenwerking

Housing First Den Haag is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, LIMOR, Leger des Heils en de gemeente Den Haag.


Lees hier meer over Housing First in Den Haag

Delen: 
Sinds dit jaar pioniert LIMOR met Housing First Jongeren in Den Haag. Housing First Jongeren is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en LIMOR, Woningbouwcorporatie Vestia en GGZ Care-Express. Samen zetten wij ons in voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag. In totaal kregen al drie jongeren een woning. Op dit moment begeleiden we nog eens vijf toekomstige bewoners in afwachting van een woonruimte.

 

Uitgaan van wat de jongere wil en kan

Housing First Jongeren is een bijzonder woon-zorgconcept, dat uitgaat van een basisrecht voor iedereen: een dak boven het hoofd. Een veilig onderkomen, van waaruit we ons kunnen ontwikkelen, stappen kunnen zetten om je eigen plek te vinden in de samenleving. Dat geldt voor volwassenen, maar voor jongeren in een belangrijke ontwikkelingsfase nog meer.
Het is bedoeld voor een groeiende groep jongeren, die vanwege hun ernstige en/of complexe problematiek geen passende hulp krijgen. Begeleiding in een groepssetting vergroot hun kwetsbaarheid. Wat zij nodig hebben, is een individuele plek om in hun eigen ontwikkelingstempo op weg naar volwassenheid te gaan. We praten over ongeveer 400 dakloze adolescenten tussen 16 en 23 jaar; daarnaast is een onbekend aantal jongeren thuisloos. 

Housing First gaat uit van wat de jongere zelf wil en welke ondersteuning hij of zij daarbij nodig vindt. Dat deze aanpak blijkt te werken, heeft te maken met vertrouwen; het investeren in een open, betrouwbare relatie waarin de jongere de eigen invloed ervaart. Wat hij of zij vindt, doet ertoe.

 

Effectieve samenwerking

LIMOR heeft landelijk veel ervaring met Housing First. Het succes is een gevolg van de ketenaanpak: we werken zeer nauw samen met gemeenten, wooncorporaties, zorginstanties en wijkteams, waarbij de doelgroep goed in kaart wordt gebracht. Housing First Jongeren in Den Haag wil door middel van deze effectieve ketenaanpak voor elke dak- of thuisloze jongere een passend aanbod maken. We streven ernaar dat niemand buiten de boot valt en iedereen op eigen wijze met begeleiding de stap naar volwassenheid en zelfstandigheid kan maken. Kijkend naar de groep langdurend volwassen dak- en thuislozen, dan heeft Housing First Jongeren hierop ook duidelijk een preventief effect.

 

Vangnet met perspectief

Housing First Jongeren heeft als doel de genoemde groep adolescenten te ondersteunen in een goede transitie naar een evenwichtig, volwassen bestaan. Het startpunt is het dak boven het hoofd en vanuit deze veilige situatie wordt hen in onvoorwaardelijke, intensieve begeleiding gezond gedrag en gezonde vaardigheden aangeleerd, waardoor de eigen identiteit zich weer op gezonde wijze kan ontwikkelen. Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over basisvaardigheden voor zelfstandig wonen, of bereid zijn deze vaardigheden te leren. Verder is de enige voorwaarde: accepteren van begeleiding. We werpen geen drempels op, zoals behandeling voor verslaving of op psychiatrisch vlak.
En: jongeren mogen fouten maken, want ook van fouten kun je leren. Zo blijft Housing First Jongeren voor hen het betrouwbare vangnet met hoopvol perspectief.

 
Informatie en aanmelding

LIMOR staat altijd klaar voor wie meer informatie nodig heeft of graag iets wil bespreken. 
U kunt telefonisch contact opnemen, Tel: 085 485 6000 of een e-mail sturen naar hfjongeren@limor.nl.

 

Aanmelden voor Housing First Jongeren kan via het  Daklozenloket (voorheen Centraal Coördinatiepunt (CCP)) van de gemeente Den Haag.

Delen: 
Hoarding congres LIMOR: Wie wat bewaart, heeft wat
Datum: donderdag 11 oktober 2018
Plaats: WestCord WTC Hotel Leeuwarden
 

LIMOR organiseert op donderdag 11 oktober in Westcord WTC Hotel in Leeuwarden het congres: Wie wat bewaart heeft wat. Tijdens dit congres staat de problematische verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd, centraal.

LIMOR krijgt vanuit verschillende gemeenten steeds vaker aanmeldingen van cliënten met een problematische verzamelstoornis, ook wel hoarding genoemd. Over deze stoornis bestaat nog te weinig kennis bij betrokken instanties, waardoor veel van deze cliënten onvoldoende effectief worden geholpen. Tijdens dit congres ontmoet u sprekers uit verschillende hoeken van het zorgveld en doet een cliënt zijn verhaal. Genoeg reden om aanwezig te zijn bij dit bijzondere congres dus!

 

Dagprogramma    o.l.v. dagvoorzitter Roelof Lousma

09.30 – 10.00 uur    Ontvangst met koffie, thee en lekkers        

10.00 – 12.00 uur    Plenair programma

  • Irma van Steijn: Wat gebeurt er in het hoofd van een hoarding-cliënt
  • Colette de Jong + Ike Post: Animal hoarding
  • Kyllian de Leeuw: Een kijkje in mijn leven 

12.00 – 13.00 uur    Lunch

13.00 – 16.00 uur Kenniscarrousel: 4x kennissessie

  • Kennissessie Irma van Steijn: hoe benader je iemand, samenwerkende hulpverleners
  • Kennissessie Nieske Bergmans en Gerard Oosterlaar: hoe zijn wij als GGD-zorgverlener betrokken bij de problematiek rondom hoarding
  • Kennissessie LIMOR Jeanet Regnerus en Bert Santema: hoe wij werken + autisme en hoarding
  • Kennissessie Tom van Mourik: gedwongen en vrijwillig kader

16.00 – 17.00 uur    Borrel + netwerken
 

Sprekers hoarding congres
Irma van Steijn

Irma van Steijn is samen met haar man Bernard Maarsingh directeur en eigenaar van Maarsingh & van Steijn. Zij heeft drie gecertificeerde specialisaties: GZ-psycholoog, A&O- psycholoog en seksuoloog NVVS. Irma denkt niet in psychologische stoornissen, maar in een enorme diversiteit in mensen. Als je alleen achteruit kijkt, mist al het moois op het pad dat voor je ligt. Irma is tevens de vaste conflictbemiddelaar bij het tv-programma Bonje met de Buren en schuift regelmatig aan bij programma’s van Omrop Fryslân. 

Colette de Jong en Ike Post

Colette is handhaver in Noord-Nederland van het land en komt de meest schrijnende gevallen tegen waar het gaat om verwaarloosde dieren. Zij neemt ons mee in de dagelijkse praktijk van haar werk. Yke Post is coördinator toezicht dierenwelzijn van de Dierenbescherming. Samen geven ze een goed beeld van animal hoarding. Hoe signaleer je wanneer het leven met huisdieren langzamerhand uit de hand gaat lopen en hoe meld je dit?

Tom van Mourik

Toms politieke carrière is lang en indrukwekkend. Momenteel is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Smallingerland. Vanuit zijn rol als burgemeester heeft hij meerdere keren te maken gehad met inwoners waarbij de verzameldrang dusdanige vormen aannam dat de gemeente moest ingrijpen. Tom vertelt over zijn ervaringen en over de mogelijkheden van samenwerking vanuit het gedwongen kader van de gemeente en het vrijwillig kader van LIMOR.

Nieske Bergmans en Gerard Oosterlaar

Nieske Bergmans werkt bij de GGD Fryslân als sociaal verpleegkundige OGGZ. Gerard Oosterlaar is SPV’er en medewerker hygiënische probleemhuishoudens bij GGD Zwolle. Wat komen zij tegen? Waar moet je op letten? Wat doe je wel en wat doe je vooral niet? De praktijkvoorbeelden van Nieske en Gerard bewijzen eens te meer dat we als zorgverleners en directbetrokkenen de problematiek rondom hoarding een doordachte aanpak vraagt. 

Bert Santema en Jeanet Regnerus

Bert en Jeanet zijn gepassioneerde medewerkers uit het ambulante team van LIMOR Friesland Noord. Ze hebben ruime ervaring met hoarding-cliënten. Jeanet heeft de opleiding Aanpak vervuiling en hoarding gevolgd. Bert is afgestudeerd in de Master Autisme. Aan de hand van theoretische kaders voeren Bert en Jeanet ons langs heftige en ontroerende situaties in de praktijk, waarbij het verband tussen hoarding en autisme wordt verduidelijkt.

Kyllian de Leeuw

Kyllian is cliënt van LIMOR. Speciaal voor dit congres is Kyllian bereid gevonden om ons een kijkje te geven in zijn leven. Waarmee vult hij zijn dagen, welk werk verricht hij en hoe kijkt hij aan tegen zijn vele verzamelingen die zijn woning domineren en waarop hij langzaam maar zeker meer grip op lijkt te krijgen? Kyllians verhaal is ook te vinden in het LIMOR jaarbericht 2017

Roelof Lousma

Roelof Lousma heeft jarenlange ervaring als presentator van live tv-programma’s. Hij verzorgt tevens presentatietrainingen en interviewtrainingen. Voor hem is niets dodelijker dan een saaie presentatie voor mensen die meer bezig zijn met hun smartphone dan met waar het om gaat. Roelof weet dan ook precies wat nodig is om het publiek te boeien en op het puntje van hun stoel te houden. U bent gewaarschuwd… :)

Locatie, datum, tijden en toegangsprijzen
Datum 11 oktober 2018
Tijd 09.30 – 17.00 uur
Locatie WestCord WTC Hotel Leeuwarden, Heliconweg 52, Leeuwarden
Entreekaarten: reguliere prijs: 230 euro (excl. btw)
voorverkoopprijs t/m 1 augustus: 200 euro (excl. btw)
Entreekaarten

Reguliere prijs: 230 euro (excl. btw)

Voorverkoopprijs t/m 1 augustus: 200 euro (excl. btw)

Inclusief    congresbezoek, koffie/thee/water/lekkers, lunch, afsluitende borrel

Klik hier om de PDF versie van de uitnodiging te downloaden

Het congres is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk. Benieuwd hoe ons Hoarding congres was? Lees het hier.

Delen: 

Kijk! Hier is het jaarbericht 2017 van LIMOR: berichten vanonder de radar.

 

Ook in 2017 bleek dat in ons werkgebied mensen uit beeld dreigen te verdwijnen of niet meer in beeld zijn. Mensen die zorg nodig hebben, maar vanwege hun complexe meervoudige problematiek zelden passen binnen rigide kaders van wet- en regelgeving. Deze mensen maken niet langer actief deel uit van onze samenleving en dreigen ons volledig te ontglippen.

 

LIMOR doet er alles aan om deze groep in beeld te krijgen, te houden en te begeleiden naar zelfstandigheid en participatie. Hoe we dat doen? Lees Berichten vanonder de radar, gevuld met prachtige en soms ook pijnlijke praktijkverhalen; beschreven door onze cliënten en begeleiders.


Klik hier en download ons jaarbericht

Een papieren versie aanvragen? Laat het ons weten via info@limor.nl

 

 

 

Delen: 

Wat is het beste voor alle cliënten van LIMOR en hoe bereiken we dat? Dat is waarmee de Centrale Cliëntenraad (CCR) van LIMOR zich altijd bezighoudt. In 2017 hebben zij zich weer vol overtuiging ingezet om de belangen van alle cliënten te behartigen.

 


Invloed

De CCR vindt het heel belangrijk dat cliënten invloed hebben; door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over onderwerpen die hen aangaan. Daarvoor is contact met ‘de achterban’ het allerbelangrijkst. Hieraan hebben zij veel aandacht besteed, wat u in dit jaarverslag kunt lezen.


Contact

Maar ‘contact’ houdt meer in. Door het contact wat de CCR heeft met de directie, commissies en werkgroepen zorgt zij ervoor dat ze steeds meer kunnen, weten en kunnen delen. De CCR wordt steeds deskundiger, hebben steeds meer invloed en zijn dan ook trots op dat wat zij in 2017 hebben bereikt.

Echte verbetering begint bij contact. Zonder contact is niets mogelijk. En contact betekent ‘samen’. Samen zorgen we dat het beste voor cliënten ook kunnen bereiken. Vandaar: we houden contact!

 

Lees hier het jaarverslag van de CCR.

 

Delen: 

Persbericht gemeente Zoetermeer, 27 maart 2018.

 

ZonMw heeft 250.000 euro subsidie toegekend voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mentaal kwetsbare inwoners in Zoetermeer. Deze zorg en ondersteuning is namelijk in verandering. Mensen moeten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De gemeente wil deze zorg en ondersteuning verder verbeteren en zo dicht mogelijk bij huis organiseren.

 

Samenwerking versterken

Dit doen we samen met GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, Fonteynenburg, LIMOR en ZoSamen. Hiervoor is vorig jaar een gezamenlijke agenda opgesteld. De subsidie is in aanvulling op de gemeentelijke financiering hiervoor. Wethouder Vugs: ,,Met deze subsidie kunnen we de samenwerking versterken en zo de zorg beter laten aansluiten. Het mooie is dat de gemeente hier geen opdrachtgever is maar partner en dat we het echt samen gaan doen.’’

Belang van eigen omgeving en netwerk

De gemeente wil dat mentaal kwetsbare inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun eigen omgeving. Hiervoor gaat zij een aantal dingen regelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de samenwerking tussen professionele hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Denk hierbij aan buren, familie of vrienden. Ook wordt voorlichting gestart aan een breed publiek om de beeldvorming rond het hebben van mentale problemen te verbeteren en om uit te leggen waar je terecht kan bij eventuele problemen.
Daarnaast komen er ervaringsdeskundigen die ondersteunen bij individuele herstelprocessen. Zij gaan een onderdeel vormen van de wijkgerichte zorg en ondersteuning in de wijken. 

Aanwezig in de wijken

Ook zijn er ook wijk-sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in Zoetermeer gestart. Zij zijn in de wijken aanwezig voor advies, beoordeling en vroegsignalering bij (het vermoeden van) mentale problemen. De gemeente wil daarmee bereiken dat deze mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven en niet doorverwezen worden naar de Opvang Verwarde Personen in Den Haag. Het project “Opvang Dichtbij” heeft twee opvangplaatsen in Zoetermeer voor mensen waarvoor even geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande opvangmogelijkheden, maar die wel direct tijdelijke opvang en zorg nodig hebben.
 

* ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 

Delen: 

Van 12 t/m 17 maart 2018 is het weer zover: meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens de Week van Zorg en Welzijn hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Ook LIMOR doet mee! Kom je langs?

 

Lees hieronder per regio welke locaties hun deuren openen, wanneer en hoe laat.

 

Groningen – Woensdag 14 maart en zaterdag 17 maart

Locatie: Beschermd Wonen, Hiddemaheerd 112 in Groningen.

Klik hier voor de flyer van Groningen en lees meer over het programma. 

 

Leeuwarden – Donderdag 15 maart en zaterdag 17 maart

Locatie: Crisisopvang en Beschermd Wonen, De Kei 5 in Leeuwarden

Klik hier voor de flyer van Leeuwarden en lees meer over het programma.

 

Scheveningen - Zaterdag 17 maart

Locatie: Beschermde woonvorm, Badhuisstraat 281 in Scheveningen

Klik hier voor de flyer van Scheveningen en lees meer over het programma.
 

Hardenberg - Woensdag 14 maart

Locatie: Beschermde woonvorm, De Mulderij 17 in Hardenberg

Klik hier voor de flyer van Hardenberg en lees meer over het programma.


Graag tot ziens op één van onze locaties!

Delen: 

Vanaf 1 februari opent Fonteynenburg opvang ‘Dichterbij’ in woonzorgcentrum ’t Seghe Waert in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. Dichterbij is bedoeld voor psychisch kwetsbare inwoners uit Zoetermeer, die door een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis tijdelijk moeten worden opgevangen. Wanneer er geen plek is in de eigen omgeving of binnen de bestaande zorg- en opvangmogelijkheden, kunnen ze voor korte periode in Dichterbij terecht.


 

Project Dichterbij

Opvang Dichterbij is een onderdeel van het project Dichterbij. Met Dichterbij wil gemeente Zoetermeer de zorg voor psychisch kwetsbare inwoners verbeteren. Door de formele en informele zorg met elkaar te verbinden, ontstaat er een veilig vangnet in de wijk. Hierdoor kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en wordt voorkomen dat mensen verder afglijden. Daarbij wordt samen met de cliënt gekeken welke ondersteuning in de wijk nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij.


Dichterbij is een samenwerking tussen gemeente Zoetermeer, GGD Haaglanden, GGZ Rivierduinen, LIMOR, RIBW Fonteynenburg en ZoSamen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website www.fonteynenburg.nl

Delen: 

Alice van der Horst (25), cliënte van LIMOR, werd als peuter bij haar verslaafde moeder weggehaald en in pleeggezinnen geplaatst. Ze liep vaak weg en belandde uiteindelijk op haar 15e in de jeugdgevangenis. Niet omdat ze iets strafbaars had gedaan, maar omdat ze nergens anders terechtkon.


"Ik kan me het moment dat ik in de jeugdgevangenis aankwam, nog levendig herinneren. Met een justitiebusje werd ik het terrein op gereden. Hoge hekken, prikkeldraad, cameratoezicht....Wat doe ik hier, ik heb niemand iets misdaan, dacht ik toen ik gefouilleerd werd en mijn spullen moest afgeven. Ik werd als een crimineel behandeld."

Het indrukwekkende verhaal van Alice in VROUW magazine, kun je hier verder lezen.
 

Delen: 

Pagina's