Nieuws

Plus

Vernieuwing in dagbesteding

(17 - 11 - 2015)

LIMOR heeft de afgelopen zomer deelgenomen aan een inventarisatie naar innovatieve vormen van dagbesteding. Deze inventarisatie heeft Movisie in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is om een breed overzicht te bieden van innovatie in het brede veld van dagbesteding. De beschreven projecten zijn gericht op kwaliteitsverbetering voor de cliënt en/of op een meer kosten effectievere manier van werken.

Lees meer

"Ik denk dat ik dakloos heb moeten worden om mijn eigen ik weer terug te vinden"

(12 - 11 - 2015)

Het verhaal van Max, een deelnemer van Mien Aigen Hoes. In het kader van Sint Martinus Pronkjewailn vertelt hij hoe het is om met weinig geld te leven. 

Lees meer

Daklozen en ondernemers uit Zwolle werken samen aan vakantieschip

(10 - 11 - 2015)

Daklozen vanuit de Zwolse opvang de Herberg werken samen met leden van de Zwolse Juniorkamer aan een bijzonder schip voor mensen met een beperking. In een overall en met een kwast of hamer in de hand is er eigenlijk geen verschil, en werken ze beiden aan het zelfde doel.

Lees meer

Nieuw maatjesproject voor dakloze jongeren

(10 - 09 - 2015)

Zwolle is sinds deze maand een nieuw maatjesproject rijker: Mate for Me. Het project is een gezamenlijk initiatief van LIMOR, De Herberg en Hart voor Zwolle, drie organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen.

Lees meer

Vanuit het hart!

(01 - 09 - 2015)

Vanuit het hart! prijkt op de voorkant van ons jaarbericht 2014. Want ondanks alle veranderingen binnen de zorg en binnen onze organisatie, voeren wij nog steeds met passie onze kerntaak uit: het snel maar verantwoord begeleiden van cliënten met meervoudig complexe problematiek, naar zelfredzaamheid en herstel. Hoe we dat voor elkaar kregen? Lees het in ons jaarbericht.

Lees meer

Sprookjesachtige wens

(13 - 08 - 2015)

Een bezoekje aan de kapper of met je kinderen naar de bioscoop. Voor veel mensen heel gewoon. Voor mensen met weinig inkomsten of financiële problemen domweg niet haalbaar. De wensenboom van LIMOR voor cliënten brengt daar verandering in. Lees deze keer meer over de wens van Sabine.

Lees meer

LIMOR ontvangt cheque Mamamini Fonds

(21 - 05 - 2015)

Het Mamamini Fonds geeft ieder jaar geld aan goede doelen. Dit jaar wordt ruim 50.000 euro aan twintig maatschappelijke organisaties in Groningen geschonken. LIMOR is een van de organisaties die een cheque mocht ontvangen.

Lees meer

Ex-daklozen bouwen in zelf opgeknapt buddyhuis nieuw bestaan op

(08 - 05 - 2015)

Overdag zwierven ze over straat, ’s nachts sliepen ze in de daklozenopvang. Voor Wubbo (44) en Cor (58) is dat nu verleden tijd. Begin dit jaar knapten ze een „uitgeleefd studentenhuis” in Groningen op. Sindsdien wonen ze met plezier in Mien Aigen Hoes, buddyhuis voor ex-daklozen.

Lees meer

Daklozen in Zwolle hangen niet meer rond op straat

(23 - 04 - 2015)

Steeds meer Zwolse dak- en thuislozen hebben een zinvolle dagbesteding. Ze hangen niet rond op straat of in een dagopvang, maar doen vrijwilligerswerk, lopen stage of volgen een opleiding. Ze worden begeleid door activeringscoaches van Zwolle Actief.

Lees meer

Client vervult wens door familiediner

(20 - 04 - 2015)

Een bezoekje aan de kapper of met je kinderen naar de bioscoop. Voor veel mensen heel gewoon. Voor mensen met weinig inkomsten of financiële problemen domweg niet haalbaar. De wensenboom voor cliënten van LIMOR brengt daar verandering in. Deze keer meer over de wens van Peter, die graag zijn familie mee uit eten wil nemen.

Lees meer