Nieuws

Plus

“Ik had niet verwacht dat ik zo kan genieten zonder drugs”

(10 - 10 - 2014)

Afgelopen zomer heeft LIMOR aan de Burgemeester Bosscherstraat en aan de Hiddemaheerd - VGE Groningen West - een feestweek georganiseerd. 

Lees meer

LIMOR tekent WMO-contract Den Haag

(08 - 10 - 2014)

De gemeente Den Haag heeft met 40 zorgaanbieders contracten afgesloten voor begeleiding en ondersteuning. Wethouder Karsten Klein (Zorg) heeft de contracten op 1 oktober 2014 samen met de zorgaanbieders ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Dr. Anton Philipszaal. LIMOR is één van de zorgaanbieders.

Lees meer

Congres Stabiele plek voor bijzondere burgers

(06 - 10 - 2014)

Stabiele woonruimte is voor kwetsbare mensen een absolute voorwaarde om in de samenleving mee te doen en erbij te horen. Tijdens dit congres staat 'het wonen' daarom centraal.

Lees meer

Jaarverslag 2013 in stevige taal: typisch LIMOR

(08 - 08 - 2014)

"Stik er maar in!" Harde woorden vindt u niet? Toch hebben onze cliënten deze woorden ooit te horen gekregen. Vanuit familie of de omgeving. Daar sta je dan op straat, zonder inkomen of veilige omgeving. De maatschappij verwacht dat je zelf wel even afrekent met alle problemen en iets van je leven maakt. Dat gaat dus niet altijd. En daarom is LIMOR er.

Lees meer

Crisisopvang bestaat vijf jaar

(12 - 06 - 2014)

LIMOR heeft vijf jaar geleden de nieuwe locatie aan De Kei in Leeuwarden in gebruik genomen om hier haar crisisopvang te vestigen. Naar aanleiding hiervan organiseert LIMOR op donderdag 19 juni 2014 een sprankelende infomiddag, met als motto: “Creatief en positief op weg naar 2015!”.

Lees meer

Dagactivering daklozen Zwolle van start

(03 - 06 - 2014)

De 'dagactivering van dak- en thuislozen binnen de stad Zwolle' is afgelopen maand met de onthulling van het logo van Zwolle Actief officieel begonnen. Dat gebeurde in wijkcentrum de Enk.

Lees meer

Partners vinden elkaar in scheiden wonen en zorg

(26 - 05 - 2014)

Hoe kunnen we optimaal tegemoet komen aan de woonbehoefte en de vraag naar begeleiding en zorg die nodig is om mee te kunnen blijven doen in de samenleving? De uitkomsten zijn verwerkt in het rapport 'Wonen, Welzijn en Zorg in de wijk'. Partners in Zwolle - waaronder LIMOR - onderschrijven de uitgangspunten van dit rapport en doen mee in de uitvoering. 

Lees meer

Samenwerken in het (WIZ)netwerk

(19 - 05 - 2014)

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten taken erbij op het gebied van (jeugd)zorg, maatschappelijk ondersteuning en werk en inkomen, de drie decentralisaties. Om dit in de toekomst te kunnen waarborgen zijn de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar op 1 mei 2014 gestart met de pilot 'Samenwerken in het (wijk)netwerk'. LIMOR is één van de deelnemende partijen. 

Lees meer

Opvang dakloze jongeren Logeerhuis

(14 - 04 - 2014)

Jongeren in Zwolle die dak- en thuisloos zijn kunnen terecht in het Logeerhuis van LIMOR. Het biedt een tijdelijk huis voor dakloze jongeren in Zwolle. 

Lees meer

Doorstroomvoorziening Leyweg geopend

(20 - 02 - 2014)

Op dinsdag 18 februari 2014 is de Doorstroomvoorziening Leyweg officieel geopend. Tijdens de opening was er veel belangstelling vanuit de politiek en de relaties van LIMOR waren ook ruim vertegenwoordigd. 

Lees meer