Vangnetwerk

Vangnetwerk: een unieke vorm van crisisopvang, waarbij iemands sociale netwerk wordt geactiveerd en ingezet. Het netwerk kan bijvoorbeeld voor opvang zorgen of een rol toebedeeld krijgen in de persoonlijke begeleiding. LIMOR stimuleert hierbij het oplossend vermogen van mensen in de omgeving. Tegelijk wordt het oplossend vermogen en de zelfredzaamheid van de cliënt gestimuleerd: de cliënt weet nu dat hij of zij altijd ergens op terug kan vallen op weg naar zelfredzaamheid.

 

Aanmelden