“Bij LIMOR lieten ze mij vrij om te experimenteren. Omdat ik dat nodig had.”

Duncan (24) woont in een beschermde woonvorm. Door zijn autisme en slaapstoornis lukt het niet meer om thuis te blijven wonen. Om beter om te kunnen gaan met zijn beperkingen, experimenteert Duncan sinds kort met de methodes van ‘The Iceman’: een Nederlander die diverse kouderecords op zijn naam heeft staan. Duncan: ‘’s Nachts ga ik fietsen bij een temperatuur van 6 graden. In korte broek en shirt. Mensen verklaarden me voor gek!’

 

Duncan ontwikkelt in zijn tienerjaren een slaapstoornis. ‘Ik had veel angsten. Vooral de angst om stress te krijgen, want dan kwam er niets meer uit mijn handen. Door mijn autisme is het lastig voor mij dingen te ondernemen. Als iets moet, raak ik snel in paniek.’

Duncan stopt met school en werken lukt ook niet. Thuis lopen de spanningen hoog op. De stap naar zelfstandig wonen blijkt te groot, waardoor hij aangemeld wordt bij de beschermde woonvorm van LIMOR (Maatschappelijke Opvang). ‘In het begin ging het heel goed en was ik actief, maar ik bleef last houden van stress momenten. Daarnaast had ik veel slaap nodig door mijn medicatiegebruik. Ik werd steeds passiever, het ging steeds slechter. Om zes uur ’s ochtends ging ik pas naar bed en om  zes uur ’s avonds stond ik weer op. Mijn slaapritme was totaal omgedraaid.’


Koude kunstjes

Via zijn vader hoort Duncan over Wim Hof, ook wel bekend als ‘The Iceman’. Een Nederlander die koudetrainingen ontwikkelt om o.a. beter met stress om te kunnen gaan. Duncan: ‘Ik bekeek zijn video en ben daarna ’s nachts gaan fietsen. In regen en wind. Met de bedoeling mijzelf moe te maken zodat ik eerder kon slapen. Een maand later ging ik om 12 uur ’s nachts naar bed en stond ik 08.00 uur in de ochtend op. Een mijlpaal! Veel mensen waren bezorgd over mij, of dachten dat ik niet meer in de realiteit stond. Hoe meer ik trainde, hoe meer mensen boos op mij werden. Sommige vrienden heb ik daardoor verloren. Dat was moeilijk. Maar omdat ik merkte dat het hielp, wilde ik er voor de volle 100 procent voor gaan.’


Gewoon meekijken

‘Duncan heeft zijn hele leven veel gemoeten van anderen, wat niet werkte voor hem’, legt Maarten Sonderen (begeleider LIMOR) uit. ‘We hebben ’s nachts zijn internet bijvoorbeeld nooit afgesloten, alhoewel dit vanwege zijn slaapstoornis misschien een logische keuze was geweest. Wij sluiten aan op Duncan zijn intrinsieke motivatie. Dat is ook de remedie geweest: gewoon meekijken. In gesprekken met Duncan geven we veel verschillende invalshoeken mee, maar hij maakt zelf de afweging.’ 

Duncan: ‘De begeleiders van LIMOR lieten mij vrij om te experimenteren, omdat ik dat nodig had! Het was voor mij erg prettig dat ze mij hierin steunden en het vertrouwen gaven. Samen oefenen we met het bellen naar instanties en het bijhouden van het huishouden. De methodes van Wim Hof helpen me hier ook bij. Zo doe ik elke dag push up oefeningen en start de dag met een koude douche. Hiermee train ik discipline en doorzettingsvermogen. In plaats van zaken uit te stellen, pak ik het nu sneller aan.’


Doorbraak

‘Het uiteindelijke doel is zelfstandig wonen, maar tot nu toe was het stress niveau bij Duncan vaak nog te hoog’, vertelt Sonderen. ‘Hij had genoeg praat therapieën gehad, er moest echt iets komen wat een doorbaak gaf. Sinds hij experimenteert met de koudetrainingen, zien we een enorme verandering bij hem.’

Duncan: ‘Tijdens de Ice Challenge hebben we, in een poging het wereldrecord te verbreken, met 500 mensen 1 kilometer lang op blote voeten op ijs gelopen. Ik heb daar verteld hoe de trainingen mij helpen om met mijn autisme en slaapstoornis om te gaan. Nu mag ik misschien meedoen in een documentaire die gemaakt wordt over Wim Hof. Erg spannend allemaal! Ik wil graag andere mensen inspireren om gezond te leven. Vooral mensen met autisme, want ik weet hoe moeilijk zij het kunnen hebben. Voor hen wil ik opkomen en ze motiveren. Dat is mijn droom!’

Delen: