Eerste cliënten van start met e-health

Online begeleiding in de Maatschappelijke Opvang

Sinds 15 januari 2016 is LIMOR gestart met e-health: online begeleiding. E-health is nog een relatief nieuw thema binnen de Maatschappelijke Opvang, maar de belangstelling groeit!

 

Wat is e-health?

Binnen de GGZ wordt e-health al geruime tijd ingezet voor de behandeling van psychische klachten. Maar ook de Maatschappelijke Opvang begint de voordelen ervan te zien en zet e-health steeds meer in om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. E-health is een online platform, waarmee de cliënt aan herstel kan werken, op een zelfgekozen moment. Dit kan met behulp van modules met een specifiek onderwerp, denk aan: Grip op geldzaken, Grip op wonen, Op weg naar herstel en Minder piekeren
 

Laagdrempelig

E-health is laagdrempelig, waardoor ook zorgmijders beter bediend kunnen worden. De cliënt krijgt een grotere verantwoordelijkheid in het eigen begeleidingstraject. Bovendien zijn begeleidingstrajecten mogelijk korter, doordat doelen eerder worden behaald.
 

Proeftuin

In elke regio, waar LIMOR werkzaam is, zijn medewerkers en cliënten betrokken bij de zogenaamde proeftuin. De proeftuin wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid, met als doel eind dit jaar 600 cliënten via e-health te bedienen. In januari 2016 zijn de eerste 50 cliënten van LIMOR van start gegaan! Overigens komt e-health alléén in beeld als het aansluit bij de behoeften van de cliënt en de begeleidingsdoelen, het is geen verplichting. We blijven dus situationeel begeleiden!
 

Informatiemiddag

Op donderdag 31 maart 2016 organiseren Minddistrict, onze samenwerkingspartner in dit project, en LIMOR een informatiemiddag. Cliënten en professionals geven korte presentaties over de inzet van e-health. De informatiemiddag is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang. Meer lezen? Klik hier
 
Heb je vragen over e-health? Stuur een mail aan: ehealth@limor.nl

Delen: