Effectief dakloosheid verminderen vereist politieke steun

dat bewijst onderzoek van de Housing First Europe Hub naar Housing First in Europa

Op 10 oktober 2019, bekend als 'Wereld Daklozendag' publiceert de Housing First Europe Hub het rapport met resultaten van het eerste Europe Housing First onderzoek ooit. In het onderzoek zijn 19 landen onderzocht. Uit de studie blijkt dat Housing First effectief is, maar meer politieke steun nodig heeft om de impact in heel Europa te vergroten.

 

Politieke steun 

Hoewel het onderzoek bewijst dat Housing First effectief is en goede resultaten oplevert blijkt de verspreiding ongelijk over de verschillende Europese landen. 19 landen werden onderzocht: 

 

•    8 landen rapporteren sterke politieke steun;
•    3 landen melden dat de bestaande financiering betrouwbaar is;
•    2 landen geven aan voldoende financiering te hebben
•    15 van de 16 landen waar Housing First operationeel is melden dat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn. 8 van deze 15 landen geven aan dat het altijd moeilijk is om huisvesting te vinden.

 

Politieke steun voor Housing First, inclusief voor de integratie ervan in lokale, regionale en nationale strategie is van cruciaal belang voor het verkrijgen van financiering en middelen en daarmee voor het effectief beëindigen van dakloosheid. 

 

LIMOR omarmt Housing First 

Dirk Huisman, Voorzitter raad van toezicht en algemeen directeur LIMOR:

“Housing First gelooft in de kracht van vertrouwen: mensen weten zelf het beste waar ze hulp bij nodig hebben. Dat sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van LIMOR. Om een integrale aanpak in heel Nederland te kunnen realiseren is samenwerken cruciaal. De zorg verandert en de samenleving focust steeds meer op zelfredzaamheid en participatie. Juist daarom is de verbinding die Housing First Nederland maakt essentieel. Alleen samen kunnen we de revolutionaire beweging van Housing First de impact geven die het verdient. Het is voor ons niet meer dan logisch dat LIMOR hierbij voorop loopt. Daarom is Melanie Schmit werkzaam als kwartiermaker Housing First binnen LIMOR en zet zij zich in voor meer verbinding als voorzitter van Housing First Nederland." 


Finland laat zien: een nationale aanpak werkt

In Europa is Finland het beste voorbeeld van hoe systematische verandering dakloosheid drastisch kan verminderen. Het is het enige land dat Housing First rapporteert als gangbare aanpak bij dakloosheid op nationaal niveau en het enige land in Europa dat bewezen dakloosheid vermindert. Het onderzoek naar Housing First in Europa onthult de grote kloof tussen Finland en de 18 overige onderzochte landen.

 

Vanuit haar functie als kwartiermaker draagt Melanie Schmit onder andere zorg voor het opschalen van Housing First in meer gemeenten. Daarnaast zet ze zich als voorzitter van Housing First Nederland in om Housing First stevig te positioneren in de publieke sector. 

 

Melanie: “Housing First is de belangrijkste innovatie in de aanpak van dakloosheid van de afgelopen 30 jaar en het enige bewezen effectieve model. We weten dit… en toch, is er (nog) geen nationale strategie om dakloosheid terug te dringen met Housing First als leidend principe. De succeservaring van Finland toont het belang ervan aan. De inzet van Housing First is nu afhankelijk van een bevlogen zorgaanbieder of een welwillende gemeente, er zijn praktijken waarvan het voortbestaan regelmatig onder druk staat. Ongeacht de goede resultaten, moet Housing First steeds bevochten worden, wegens onvoldoende politieke steun en erkenning. Housing First zou onderdeel uit moeten maken van een bredere strategie om dakloosheid duurzaam te beëindigen en te voorkomen.”

 

Lees het volledige rapport of de samenvatting van het onderzoek naar Housing First in Europa uitgevoerd door de Housing First Europe Hub:

Delen: