HKZ-certificaat verlengd

LIMOR is een HKZ-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is om de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten.

 

Helder kwaliteitsbeleid

LIMOR hanteert een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking, waaronder de HKZ certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Externe audits

Halverwege 2016 heeft de hercertificering bij LIMOR plaatsgevonden. Twee externe auditoren hebben door het voeren van gesprekken met verschillende medewerkers geconcludeerd dat LIMOR weer voldoet aan de HKZ-normen. Dit betekent dat LIMOR opnieuw HKZ-gecertificeerd is tot en met 2018!
 

Delen: 
Plus