Jaarverslag 2013 in stevige taal: typisch LIMOR

"Stik er maar in!" Harde woorden vindt u niet? Toch hebben onze cliënten deze woorden ooit te horen gekregen. Vanuit familie of de omgeving. Daar sta je dan op straat, zonder inkomen of veilige omgeving. De maatschappij verwacht dat je zelf wel even afrekent met alle problemen en iets van je leven maakt. Dat gaat dus niet altijd. En daarom is LIMOR er.

Een jaar op zich
We kunnen stellen dat 2013 voor LIMOR ‘een jaar op zich’ was: het voorbereidingsjaar van de transitie naar een vraag-gestuurde organisatie. Deze kanteling raakt elke laag van onze organisatie en betekent nogal wat voor de structuur en cultuur ervan. Daarom zijn we trots op de vele stappen die we hiertoe met alle medewerkers inmiddels al hebben gezet.

Temeer omdat er vanuit de bedrijfsvoering ook een duidelijke opdracht lag: de negatieve exploitatietendens uit 2012 moest omgebogen worden naar een positief resultaat voor 2013. Ook die opdracht is geslaagd, zonder dat onze cliënten hierdoor nadelig zijn beïnvloed. En dat laatste raakt meteen aan de belangrijkste drive achter onze resultaten: onze cliënten zullen we nooit laten stikken.

Jaarverslag lezen? U kunt hier een exemplaar inzien. Een jaarverslag ontvangen? Laat het ons weten via redactie@limor.nl

Delen: 
Plus