LIMOR krijgt award voor best presterend Housing First-team

Het Housing First-team van LIMOR neemt op donderdag 2 februari in Utrecht een award in ontvangst. De prijs wordt uitgereikt door Housing First Nederland, tijdens de bekendmaking van een onderzoek over Housing First door het Trimbos-instituut. 

 
In opdracht van Housing First Nederland is het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheidszorg, verslavinszorg en maatschappelijke zorg, een onderzoek gestart onder 15 Housing First-praktijken naar de relatie tussen modelgetrouwheid en effecten van Housing First. Uit dit onderzoek blijkt Housing First LIMOR in Friesland - samen met een praktijk uit Arnhem - het hoogst te scoren op modelgetrouw werken en cliënttevredenheid. 
 
Voor dit onderzoek heeft het Trimbos-instituut met elke deelnemende Housing First-praktijk kennisgemaakt. Met input van de praktijken en experts is de oorspronkelijke (Amerikaanse) modelgetrouwheidsschaal aangepast aan de Nederlandse context. Bij elke deelnemende praktijk heeft een modelgetrouwheidsmeting plaatsgevonden, om in kaart te brengen in hoeverre een praktijk werkt volgens het model. LIMOR scoort hierin het hoogst, alsook op het gebied van cliënttevredenheid. De resultaten van dit onderzoek worden begin februari 2023 gepubliceerd. 

Marissa van der Molen, regiodirecteur Noordoost (LIMOR): “Housing First biedt deelnemers zichtbaar iets dat ze (wel!) kunnen bereiken en behouden en dat is prachtig om te zien. Onze modelgetrouwheid werkt! Wat is deze award een opsteker voor onze deelnemers, collega’s en ketenpartners.”

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Het is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject. De gedachte hierachter is dat de rust die een dak boven het hoofd met zich meebrengt zorgt voor een positief effect op het vervolg van het zorgtraject. Meer lezen over LIMOR en Housing First? Lees hier verder. 

Delen: 
Plus