LIMOR opnieuw HKZ-gecertificeerd!

Externe audits

In april 2019 heeft de hercertificering bij LIMOR opnieuw plaatsgevonden. Twee externe auditoren hebben door middel van het voeren van gesprekken met verschillende medewerkers geconcludeerd dat LIMOR wederom voldoet aan de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Dit betekent dat LIMOR opnieuw HKZ-gecertificeerd is tot en met 2022!


Helder kwaliteitsbeleid

LIMOR is voortdurend bezig met zowel het verbeteren van de begeleiding aan haar cliënten als het zo doelmatig mogelijk inrichten van de organisatie. Een helder kwaliteitsbeleid is het uitgangspunt, waarvoor diverse instrumenten worden ingezet, waaronder de HKZ certificering.
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Delen: