LIMOR tekent WMO-contract Den Haag

De gemeente Den Haag heeft met 40 zorgaanbieders contracten afgesloten voor begeleiding en ondersteuning. Wethouder Karsten Klein (Zorg) heeft de contracten op 1 oktober jl. samen met de zorgaanbieders ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Dr. Anton Philipszaal. LIMOR is één van de zorgaanbieders.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning. Uitgangspunt is dat men in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren en de regie over hun eigen leven houden. De komende jaren geeft de gemeente samen met de zorgaanbieders verder invulling aan deze nieuwe manier van werken.

Delen: 
Plus