RVS brengt adviesrapport uit over dakloosheid

Herstel begint met een huis

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (de RVS) heeft een nieuw advies met de titel 'Herstel begint met een huis. Dakloosheid voorkomen en verminderen' uitgebracht. Dit advies is op 21 april overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. LIMOR is uiteraard blij met deze ontwikkeling, die gezien kan worden als een steun en erkenning aan de Housing First beweging.

 

Structureel andere aanpak dakloosheid

In het advies biedt de RVS aanknopingspunten voor een structureel andere aanpak van dakloosheid. Daarbij ziet de RVS wonen als het startpunt van herstel. Vanuit een plek om te wonen volgt een persoonsgerichte aanpak van problemen op andere levensgebieden. Dit impliceert een principiële verschuiving van het achteraf oplossen van dakloosheid naar het voorkomen dat mensen dakloos worden. Het recht op huisvesting biedt hiervoor het grondwettelijk en mensenrechtelijk kader.

Een recht op huisvesting betekent echter niet dat iedereen zomaar bij de overheid kan aankloppen voor een woning. Als basis voor herstel biedt een recht op huisvesting aanknopingspunten om anders na te denken over de vormgeving van en toegang tot de onderste trede van de woningmarkt, het stimuleren en waarderen van eigen woonoplossingen van burgers en dakloosheid primair te zien als hulpvraag. Dit betekent een andersoortige politiek-bestuurlijke verankering. 

Op de website van de RVS is het advies, een animatiefilmpje en een handout terug te vinden. 

Doorgaan met kwaliteitsontwikkeling

Het rapport geeft LIMOR volop aanknopingspunten om door te gaan met kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling. Vanuit onze ervaring met Housing First weten we dat deze aanpak effectief is. Meer lezen over Housing First? Bezoek deze pagina op onze website. 

 

Delen: